Meteen naar de inhoud

Toekomst Ontmoetingscentrum

De Stichting Ontmoetingscentrum heeft het Ontmoetingscentrum naast de kerk ter overname aangeboden aan de Protestantse gemeente Roermond. De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zijn de mogelijkheden hiervoor aan het onderzoeken in overleg met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) omdat deze instantie in alle gevallen goedkeuring dient te verlenen aan de beslissing van de kerkenraad.

Gerrit Kremer