Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (10 maart 2020)

 1. Tijdens het begin van de vergadering hebben we stilgestaan bij gevende en voedende activiteiten in de kerk. Wat geeft energie en ben je als ambtsdrager in balans. Geopperd wordt om weer een ‘hei-middag’ te organiseren en ruimte te reserveren in de kerkenraadsvergadering om een onderwerp vanuit de geledingen te bespreken.
 2. Op verzoek van de ouderling uit de classis Limburg wordt de classis nieuwe vorm geëvalueerd.
 3. Praktische zaken in onze kerk rondom Biënnale juni 2020 worden doorgesproken.
 4. Nieuwe invulling van de PSW wordt doorgesproken
 5. Jaarrekening 2019 Diaconie en ZWO worden goedgekeurd.
 6. Invulling gemeentebijeenkomst 19 april 2020 is vastgesteld
 7. Avondmaalsvieringen en preekrooster 2021 is besproken
 8. Aanpassingen van onze diensten i.v.m. het coronavirus worden doorgesproken
 9. Bestemming Paaskaars 2019 is vastgesteld
 10. Voortgang Passion en invulling reguliere Paascyclus worden doorgesproken
 11. Besloten is dat kinderen voortaan vanaf 11 jaar mogen kiezen voor de kindernevendienst of jongerenkerk
 12. De cantorij gaat verder op projectbasis
 13. De bijgewerkte plaatselijke regeling zal in de kerk te bekijken zijn vanaf 8 maart t/m 12 april en via de nieuwsbrief
 14. De dominee is benoemd tot secundus bij de classis.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 26 mei 2020 om 19.30 uur in de consistorie.

Ermie van Tiel

Scriba