Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (22 januari 2020)

  1. Eerste deel van de vergadering bestond uit een gesprek met de EO en PKN over de Passion. Wat verwacht de EO van ons en hoe kunnen we ideeën en samenwerking bundelen.
  2. Besloten wordt naar wie dit jaar de Paaskaars gaat.
  3. Schema van aftreden van de kerkenraadsleden wordt doorgelopen
  4. Bijgewerkte Plaatselijke regeling en inzage voor gemeenteleden besproken.
  5. Functieomschrijvingen dienstdoende ambtsdragers doorgesproken en akkoord bevonden.
  6. Datum gemeenteberaad is vastgesteld op 19 april 2020 na de eredienst.
  7. Rooster eredienst komt voor alle gebruikers online beschikbaar.
  8. Er wordt verslag gedaan van een gesprek tussen afvaardiging van de PSW en de kerkenraad.
  9. Terugblik op kerstmusical 2019 met waardering dat de jeugd dit doet.
  10. Vooruitblik bevestiging en afscheid ambts-/taakdragers 26 januari 2020.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 15 april 2020 in Maasbracht (eerste deel van de vergadering zal gezamenlijk plaatsvinden met de kerkenraad van Maasbracht).

Ermie van Tiel

Scriba