Meteen naar de inhoud

Update Subsidie Diaconale Presentieplek

Onze kerkgemeenschap is de laatste jaren meer naar buiten getreden. Denk o.a. aan de Open Kerk op dinsdagmiddag en Meet&Eat. Een ieder is welkom in onze gemeente, waarbij ook de vluchtelingen niet worden vergeten.

Al deze initiatieven zijn ook ter ore gekomen van het landelijk dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Ze zien dat er in Roermond mooie dingen gebeuren. Niet dat alles perfect is, maar dat we als kerkgemeenschap, met elkaar, diaconaat en pastoraat als Lichaam van Christus daadwerkelijk ten uitvoer brengen.

In de Open kerk ontvangen we vakantiegangers, dagjesmensen, mensen uit de wijk, mensen met een andere religie, achtergrond of afkomst. Zij ontmoeten elkaar waarbij mooie gesprekken en verhalen plaats vinden. Sommigen komen alleen voor een kop koffie of thee. Anderen voor een moment van stilte in de kerk, een gebed of een (pastoraal) gesprek. Bij Meet & Eat ontmoeten gemeenteleden, mensen buiten onze kerkgemeenschap en uit het AZC elkaar aan tafel in het huis van de Heer.

Kerk in Actie heeft onze kerkgemeenschap subsidie gegeven. Dit om de verbinding en ontmoeting tussen de verschillende leeftijden en groepen in onze kerk & daarbuiten helpen te faciliteren. U moet hierbij onder meer denken aan vervoer van mensen uit het Asielzoekerscentrum (AZC) naar onze kerk. Het bedrag is net genoeg om een paar keer per jaar, bij bijzondere diensten of gebeurtenissen, een busje in te zetten. Denk aan de gezamenlijke drielandenviering op de derde adventszondag, de Paasnachtdienst of bij extreem slecht weer. De mensen uit het AZC die de kerkdienst bij willen wonen worden op zondag altijd door gemeenteleden vervoerd naar de kerk, en dat zal in de toekomst ook hopelijk zo blijven. Grote dank gaat naar hen uit voor de al jarenlange inzet. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar om jongeren uit het AZC deel te laten nemen aan het jeugdwerk.

Zoals u weet, ben ik als diaken actief onder de vluchtelingen in het AZC. Alles wat hen aangaat ligt op mijn bord(je). Alleen in enkele gevallen, zoals bij een doopaanvraag, komt onze predikant in laatste instantie in actie bij vluchtelingen.

Ik ben blij en dankbaar dat de landelijke kerk de goede werken van onze gemeente ziet en waardeert en deze financieel wil ondersteunen. Onze ervaringen gaan we met andere kerken delen. Na twee jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

Met een hartelijke groet, Gerben Huberts