Meteen naar de inhoud

Vernieuwing Plaatselijke Regeling

Zoals u allen hoogstwaarschijnlijk wel weet, hebben wij, als Protestantse Gemeente, onze kerkorde als leidraad voor het handelen in onze kerk; dat zijn algemene regels. Daarnaast is er een plaatselijke regeling, waar in staat hoe bepaalde zaken in onze gemeente geregeld worden. Onze huidige plaatselijke regeling dateert uit 2015. Er zijn bepaalde veranderingen in de kerkorde aangebracht en dientengevolge is het ook van belang dat de plaatselijke regeling wordt vernieuwd.

De landelijke kerk (PKN) geeft hiervoor een format, dat ingevuld kan worden voor de plaatselijke gemeente.

Wij, als kerkenraad, hebben dit format ingevuld aan de hand van de toelichting van de PKN en zo is onze vernieuwde plaatselijke regeling ontstaan.

Deze bestaat nu uit 8 paragrafen; de meeste met steeds dezelfde structuur: in het kader de tekst uit de kerkorde en daaronder de artikelen. De paragrafen waar boven staat “Artikelen” zijn de paragrafen waar in staat wat specifiek voor onze Protestantse Gemeente Roermond geldt.

Wij willen uw goedkeuring vragen voor deze plaatselijke regeling. Deze kunt u hieronder inzien

Voor de gemeenteleden, die de plaatselijke regeling op papier willen inzien, liggen er papieren exemplaren op de tafel in de kerk op de volgende zondagen: 8, 15, 22, 29 maart en 5 en 12 april 2020. Deze kunt u inzien in de kerk.

Op de gemeentebijeenkomst op 19 april wordt u in de gelegenheid gesteld om evt. vragen of opmerkingen naar voren te brengen.