Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (10 december 2019)

  1. Tijdens het begin van de vergadering hebben we stilgestaan bij de vraag “Wat was je gevoel toen je aan je ambt begon en waarom ben je eraan begonnen?”
  2. Uitgangspunt bij de afkondigingen tijdens de zondagse eredienst is deze zo beknopt mogelijk te houden.
  3. De ontwikkeling rondom de Passion is doorgesproken. Er is een werkgroep actief met de voorbereidingen en de dominee zal de kerkenraad maandelijks informeren.
  4. Begroting CvK en Diaconie is goedgekeurd.
  5. De plaatselijke regeling is besproken en bijgewerkt.
  6. Voortgang van de invulling van de functies van ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester is besproken.
  7. PowerPointpresentatie projectgroep tv-scherm/beamer wordt doorgelopen. Projectgroep gaat verder met het realiseren van digitale ondersteuning.
  8. Geloofsdoek dat in het verleden regelmatig in de kerk heeft gehangen, zal weer opnieuw regelmatig een plek in de kerk krijgen.
  9. Positieve feedback op de gezamenlijke dienst met Maasbracht op 17 november 2019: grote opkomst en er werd gewaardeerd dat de jeugd het ontbijt heeft klaargemaakt. Opbrengst voor Stichting Tear was meer dan 500,- euro.
  10. De werkwijze van de scriba’s en de taakverdeling van de scribawerkzaamheden door drie personen is geëvalueerd en positief bevonden.

Ermie van Tiel

Scriba