Meteen naar de inhoud

Bevestiging, herbevestiging, benoeming en afscheid

Er zijn bij de kerkenraad geen bezwaren binnengekomen tegen de verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van Klaas Jonker als ouderling-kerkrentmeester. Klaas Jonker zal dan ook op 26 januari 2020 bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester.

Tevens zal Meije Roseboom op die dag bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester en zal Yi Guo benoemd worden als kerkrentmeester.

Gerrit Kremer zal op 26 januari herbevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester.

Twee ambtsdragers nemen dan afscheid, te weten: Jeannette Klein en Janneke Ververs. Wilma Kaemingk neemt afscheid als taakdrager.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.