Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (6 november 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad

6 november 2019

1.Het eerste deel van de vergadering is ds. Marco Luijk, de classispredikant aanwezig. Er wordt gestart met een korte uitleg van de rol van de classispredikant en doel van zijn aanwezigheid. Er wordt stil gestaan wat ons als kerkenraad energie geeft, maar ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze energie niet opraakt.

2. De Passion komt naar Roermond op Witte Donderdag 2020. Het streven is met name bestaande activiteiten te integreren in de Passion.

3. Tijdspad herverkiezing kerkrentmeester wordt doorgelopen.

4. Concept begroting diaconie en CvK wordt goedgekeurd en ter inzage gelegd

voor de gemeente op 24 november en 1 december 2019.

5.Invulling gezamenlijke dienst met Maasbracht op 17 november wordt

besproken.

6. Drielandenbijeenkomst bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het voorjaar van 2020.

7. Gemeenteweekend wordt 6 of 20 juni 2020.

8. Vicevoorzitter(s) Kerkenraad worden benoemd.

9. Start vernieuwde liturgie m.i.v. 1 december 2019. Gemeente wordt geïnformeerd middels Contactblad, nieuwsbrief en afkondiging.

10. Bijeenkomst projectgroep tv-scherm/beamer vindt plaats op 18 november 2019.

11. Kleine groep gaat jeugdplek in de kerk voorbereiden.

12. Contract Kerk-in-Actie is op 6 november 2019 getekend.

Ermie van Tiel

Scriba