Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (1 oktober 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (1 oktober 2019)

 1. Afgesproken wordt dat de link met de uitkomst van de enquête die in februari 2019 onder de gemeenteleden is gehouden op de website en in de nieuwsbrief wordt geplaatst en de Nederlandse vertaling in het Contact van november 2019.
 2. Het nieuwe programmaboekje wordt bij een aantal locaties/instanties buiten de kerk neergelegd. Er wordt nog een boekje ‘Wie zijn wij” gemaakt.
 3. Belangstelling wordt geïnventariseerd voor een gemeenteweekend in 2020. Aantal organisatoren van twee jaar geleden is bereid om opnieuw in de commissie te gaan zitten.
 4. Er is voorgesteld om de voorbereiding van de Paascyclus in afstemming met de Jonge Kerk op te pakken. Gezien de komst van de Passion naar Roermond zal dit worden doorgeschoven naar 2021.
 5. De kerkenraad is akkoord met de voorgestelde personen voor het College van Kerkrentmeesters en e.e.a. zal worden afgekondigd in de dienst van 6 en 13 oktober 2019.
 6. Er wordt besloten dat de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie vanaf heden ook deel zullen uitmaken van het moderamen.
 7. Beleidsplan 2019-2025 is definitief en zal op de website worden gezet.
 8. Nieuw liturgievoorstel is akkoord en er zal mee gestart worden in het nieuwe kerkelijk jaar, per 1 december 2019. In november zal dit ook in het Contact komen en het zal afgekondigd worden in de dienst van 24 november.
 9. Nieuwe gezamenlijke vergadering met Maasbracht zal plaatsvinden op 15 april 2020.
 10. Consideraties najaar 2019 zijn akkoord.
 11. Collecterooster is akkoord.
 12. Omgaan met ambtsgeheim/inforecht, uitspraak wordt doorgesproken.
 13. Subsidie van Kerk in Actie voor diaconaal werker en verbindende activiteiten is binnen.
 14. Eerste open maaltijd (eat & meat) op 10 september 2019 is heel goed ontvangen.

Ermie van Tiel

Scriba