Meteen naar de inhoud

Einde van de eerste ambtstermijn van Gerrit Kremer

  • door

Einde van de eerste ambtstermijn van Gerrit Kremer

Gerrit Kremer is aan het einde van zijn eerste ambtstermijn als ouderling-kerkrentmeester gekomen en is herkiesbaar. De kerkenraad heeft op zondag 10 november en op zondag 17 november de gemeente geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen te doen voor andere kandidaten voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester. De aanbevelingen konden tot uiterlijk 22 november ingediend worden. Op het moment dat dit bericht geschreven werd, is die termijn nog niet verstreken.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra