Meteen naar de inhoud

Afscheid & Welkom

Afscheid & Welkom

In de dienst van 26 januari 2020 zullen we afscheid nemen van 1 taakdrager en van 2 ambtsdragers, te weten: Wilma Kaemingk, Jeannette Klein en Janneke Ververs.

We bedanken hen voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren hebben gedaan voor onze gemeente. Wilma als taakdrager vanuit de WIO en als lid van de communicatiewerkgroep, Jeannette als ouderling in de functie van penningmeester van het CvK en Janneke als jeugdouderling. Heel hartelijk bedankt  voor jullie geweldige inzet in de afgelopen jaren!

Op 26 januari zullen Klaas Jonker en Yi Guo benoemd worden tot kerkrentmeester. Mooi dat jullie deze taak willen gaan vervullen, Klaas en Yi!

Meije Roseboom is al taakdrager bij het CvK en zij heeft te kennen gegeven het ambt van ouderling-kerkrentmeester op zich te willen nemen. Zij zal bevestigd worden op 26 januari. Meije, fijn dat je dit ambt op je wilt nemen!

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra