Meteen naar de inhoud

Kleine liturgische wijzing vanaf 1 december 2019

Kleine liturgische wijzing vanaf 1 december 2019

Met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar zullen er een paar kleine wijzigingen plaatsvinden in de aanvang van onze standaardliturgie. Dit om de liturgie meer in lijn te krijgen met het dienstboek van de PKN.
Wat zijn de veranderingen?
In plaats van welkom met drempelgebed zal de ouderling van dienst een kort welkom uitspreken, een introitustekst, dat is een tijdeigen, kort, inleidend (psalm) woord, en daarna een stil gebed.
Als we op termijn gebruik maken van beeldschermen kan de informatie van dienst op het scherm komen staan en hoeft dat niet meer in het welkom vermeld te worden.
Daarna volgt het aanvangslied.
De ouderling geeft de dienstdoende voorganger of predikant een hand om de dienst over te dragen.
De voorganger spreekt de bemoediging en groet uit.
Daarna volgt het liturgische gedeelte ‘Verootmoediging’.
Hieronder vallen:
Evt een inleiding van (het thema van) de dienst
Een gebed van toenadering of verootmoediging, kyriegebed, of genadeverkondiging,  wetslezing.
De dienstdoende voorganger maakt hieruit een keuze.
Het moment met de kinderen en het kinderlied kan voorafgaand of na de verootmoediging plaatsvinden.
De verdere liturgie volgt het gebruikelijke formulier.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij de commissie vieringen, de kerkenraad of de predikant.