Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (28 augustus 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (28 augustus 2019)

Deze keer was de kerkenraad van de Protestantse Kerk Maasbracht bij ons in Roermond te gast. We zijn gestart met een gezamenlijke maaltijd en vergadering. Na afloop heeft elke kerkenraad afzonderlijk vergaderd.

 1. De gezamenlijke dienst in Maasbracht op 26 mei jl. is geëvalueerd. Veel complimenten voor de organisatie uit Maasbracht. Op 17 november zal opnieuw een gezamenlijke dienst plaatsvinden. Dit keer in Roermond. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. Voor het aankomend jaar staan er daarnaast nog veel gezamenlijke activiteiten met de jeugd vanuit Maasbracht en Roermond gepland. Er wordt nagedacht over een mogelijke gezamenlijke nieuwsbrief net zoals het Contact.
 2. De huidige vacatures binnen de liturgiecommissie en het College voor Kerkrentmeesters zijn besproken.
 3. Een nieuw liturgievoorstel is besproken om meer aan te sluiten bij hetgeen in het dienstboek vermeld staat. Op de volgende vergadering zal e.a. afgerond worden en zal bekeken worden hoe we het naar de gemeente communiceren.
 4. Taakdragers worden gevraagd of ze mee willen draaien in het rooster van 2e ambtsdragers tijdens de zondagsdienst i.v.m. krapte in de bezetting.
 5. Er wordt afgesproken dat de Nederlandse vertaling van de uitkomst van de enquête die in februari 2019 onder de gemeenteleden is gehouden, voorgelegd zal worden aan de diverse geledingen.
 6. De eigenaar van het geloofsdoek heeft aangeboden om het doek een permanente plek in onze kerk te geven. Dit voorstel is positief ontvangen. De aankomende tijd zal worden nagedacht hoe dit praktisch het beste gerealiseerd kan worden.
 7. Het voorstel om biologische bloembollen te verkopen na de kerkdienst is akkoord.
 8. Er komst een proefopstelling voor een beamer/tv-scherm in de kerk.
 9. Er heeft een gezamenlijk gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk voor praktische afstemming en samenwerking met elkaar.
 10. Er is afgesproken dat de kerkenraad een nieuwe online omgeving gaat gebruiken voor een gezamenlijke kerkelijke agenda.
 11. De boekenmarkt –georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk- is goed verlopen en had een mooie opbrengst.

Ermie van Tiel

Scriba