Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (3 juli 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (3 juli 2019)

  1. De uitkomst van de enquête over het kerkleven, die in februari 2019 is voorgelegd aan de gemeenteleden, is verschenen. Er wordt besloten om eerst de Nederlandse versie af te wachten alvorens deze op een volgende kerkenraadsvergadering verder te bespreken. In het algemeen kan gesteld worden dat gemeenteleden zich erg betrokken voelen.
  2. Er is gesproken over de invulling van de liturgiecommissie nu deze nog maar bestaat uit één persoon. Mogelijk is een meer projectmatige invulling een oplossing.
  3. Er is een boekje voor kerkenraden uit, dat heet: “Leiderschap met lef “ (10 gezichtspunten). Besloten wordt om elke kerkenraadsvergadering te starten met één van deze items (half uur), waarin ruimte voor bezinning.
  4. Spam in de e-mailboxen van de leden van de kerkenraad blijft een probleem. Er is besloten om de oude e-mailadressen af te schaffen, welke naar verwachting een deel van de oplossing kan zijn.
  5. Er wordt een voorstel uitgewerkt voor de eventuele aanschaf van een beamer/tv-scherm in de kerk. We zijn in de verkennende fase.
  6. De nieuw op te starten eetgroep zal plaats nemen in de consistorie en bij uitzondering in het OC (gezien de beperkte wettelijke mogelijkheden om te koken daar).
  7. Gezamenlijke dienst met Maasbracht op 26 mei 2019 had een mooie opkomst, zowel vanuit Roermond als vanuit Maasbracht. De gehele dag was tot in de puntjes verzorgd door Maasbracht. Op 17 november 2019 zal de volgende gezamenlijke dienst plaatsvinden in Roermond.

Ermie van Tiel
Scriba