Meteen naar de inhoud

Voortgang Bezwaarschrift

Voortgang Bezwaarschrift

Zoals u enige tijd geleden hebt kunnen vernemen, zijn de bezwaarmakers in hoger beroep gegaan.

Op 17 september 2019 zal het beroepschrift van de bezwaarmakers behandeld worden in een zitting van het Generale College voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

We hebben een uitnodiging van het college ontvangen met de mededeling dat beide partijen op 17 september in de gelegenheid gesteld worden om hun standpunten mondeling toe te lichten en vragen van het generale college te beantwoorden.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra