Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (22 mei 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (22 mei 2019)

 1. Werkplan van de dominee met een invulling van 80% werktijd per 1 januari 2020 wordt besproken. In het najaar van 2019 zal de gemeente geïnformeerd worden wat deze wijziging concreet betekent voor de gemeente.
 2. Er is subsidie ontvangen voor de wekelijkse open kerk op dinsdag, maar ook voor het opstarten van een eetgroep.
 3. De communicatiewerkgroep doet verslag van de uitkomst van de enquête over het Contactblad/de nieuwsbrief en het programmaboekje. De kerkenraad is akkoord met het voorstel van de communicatiewerkgroep om geen winterwerkboekje meer te maken, gezien de uitslag van de enquête, en om op de voorgestelde wijze te gaan werken.
 4. Er ontstaat per januari 2020 een vacature voor een kerkrentmeester.
 5. De kerkenraad is akkoord met het opstarten van een maandelijkse provinciale oecumenische gespreksgroep door en voor LHBTI-ers.
 6. De eerste veiling der belofte op 27 april jl. was een succes.
 7. Gemeenteavond op 8 mei 2019 is goed verlopen. De gemeenteleden die er waren, waren zeer betrokken.
 8. Er heeft een gesprek met de Stichting OC en met de Stichting VMK plaatsgevonden over de toekomst in het kader van het beleidsplan van de kerk 2019-2025.
 9. Duurzaamheid zal vaker op de agenda komen te staan. Er is onlangs een container voor plastic geplaatst. Een volgende ZWO-dienst zal in het dienst staan van duurzaamheid.
 10. Kennismaking met ds. Marco Luijk, classispredikant, 6 november 2019
 11. Het beleidsplan wordt verder aangepast aan de hand van opmerkingen van de gemeenteavond.
 12. Aankomende maanden vindt er een jeugdoffensief plaats. Er is een folder naar 35 gezinnen gegaan. Info komt ook op de website en op facebook.
 13. Rooster predikanten voor 2020 (aangepast en definitief)
 14. Volgende kerkenraadsvergadering: afsluiting van het seizoen met gezamenlijk eten.

  Ermie van Tiel
  Scriba