Meteen naar de inhoud

Eerste Conclusies Enquête Programmaboekje & Contact

Eerste Conclusies Enquête Programmaboekje & Contact

Allereerst dank voor de medewerking aan de enquête. Ruim 100 mensen
hebben de vragenlijst in gevuld. De communicatiewerkgroep heeft de
uitkomsten van de enquête over Contact en het programmaboekje geanalyseerd.

Een eerste conclusie is dat het programmaboekje beduidend minder wordt
gewaardeerd dan Contact, de nieuwsbrief en de website. Dit heeft ons in
samenspraak met de kerkenraden van de protestantse gemeenten Maasbracht
en Roermond doen besluiten te stoppen met het programmaboekje zoals we
dit nu kennen. De inspanning die geleverd moet worden het boekje te
maken weegt niet meer op tegen de waardering die het krijgt.

Hiervoor in de plaats komt een kleinere publicatie waarin alleen de
activiteiten voor het komende jaar worden aangekondigd. Momenteel is de
communicatiewerkgroep bezig dit vorm te geven. De algemene informatie
over de verschillende kerkgeledingen komt dus te vervallen. Voor wat
Roermond betreft staan deze allemaal op de website, met uitzondering van
sommige contactgegevens, zoals die van de pastorale raad. Er staan ook
contactgegevens op de website en in Contact. Voor de Pastorale Raad komt
er een apart inlegvel met de contactgegevens van de contactpersonen.
Deze nieuwe publicatie zal net als nu in september door de
contactpersonen worden uitgereikt. Op een later moment wordt er een
tijdloos introductieboekje over onze kerk gemaakt, dat aan
belangstellenden of nieuw ingekomen leden kan worden aangeboden. Een
soort wie-zijn-wij boekje, waarin onze kerkgemeenschap op een
inspirerende wijze wordt voorgesteld.

Een tweede conclusie is dat het blad Contact met name door oudere
gemeenteleden wordt gewaardeerd en deze groep vindt ook vooral dat het
niet moet verdwijnen. Op wat er anders en beter kan is heel wisselend en
soms ook onverschillig gereageerd. Na de zomer gaat de
communicatiewerkgroep aan de slag om aan de hand van de uitslagen van de
enquête te bepalen wat er kan worden verbeterd. Als u hierover mee wilt
denken: meldt u op redactie@pg-roermond.nl. De communicatiewerkgroep
gaat ook nadenken hoe de (jongere) groep die Contact minder waardeert en
die nu niet wordt bereikt toch kan worden bereikt.

De Communicatiewerkgroep