Meteen naar de inhoud

Verslag Gemeenteavond

Verslag Gemeenteavond 8 mei 2019

1.Truus Spoelstra heet iedereen van harte welkom en opent met een gedicht.

2. De financiële stukken van het CvK
De jaarrekening over 2018 wordt toegelicht door Bert de Heer.

3. De taken van de diaconie
Grieta legt uit wat de diaconie zoal doet en gaat er ook voor zorgen dat deze informatie in de nieuwsbrief komt en op de website.

4. De financiële stukken van de diaconie en ZWO
De jaarrekening over 2018 wordt toegelicht door Gida de Heer.
Deze jaarrekening zal op 12 en op 19 mei 2019 ter inzage liggen in de consistorie. Gida de Heer zal dan eventuele vragen beantwoorden.

5. Beleidsplan 2019-2025
Het eerste deel staat op de website en in ‘Contact’. Het eerste en het tweede deel (het volledige beleidsplan) ligt ter inzage tijdens de gemeenteavond.
Een aantal opmerkingen wordt gemaakt, o.a:
-een aanvulling op het stuk van de ZWO: om de twee jaar nodigt de ZWO een buitenlandse predikant uit.
-het voorstel wordt gedaan om de dankbaarheid van gasten, vakantiegangers en buurtbewoners in te zetten (social media kan hierin een grote rol spelen) in de kerk, vragen aan hen of ze iets voor de kerk willen doen/kunnen betekenen
-verduidelijking van een aantal begrippen
-fotoboeken neerleggen bij koffiedrinken na de dienst
-er mist een priorisering.

6. Ontmoetingscentrum info
Ruud Müller geeft informatie over de positie van het Ontmoetingscentrum. De Stichting “Ontmoetingscentrum” is een aparte stichting en staat los van de kerk. Deze heeft wel verbintenis met de protestantse kerk, aangezien een lid van het bestuur lid moet zijn van de Protestantse Gemeente Roermond. In de statuten staat vermeld dat, als het OC ophoudt te bestaan, het overgaat naar de Protestantse Gemeente Roermond.
Er wordt gevraagd of de stichting een ANBI-status heeft. Dit is niet het geval.

7. De werkweek van een predikant
Ds. Judith vertelt en laat zien hoe een werkweek van haar, als predikant, eruit ziet en welke werkzaamheden zij verricht, zowel binnen als buiten de gemeente.

8. Van 100% naar 80% predikantsplaats.
Per 1 januari 2020 zal ds. Judith van den Berg-Meelis voor 80% gaan werken. De gevolgen hiervan worden toegelicht. Het betekent een teruggang van het aantal diensten per jaar. Bij een percentage van 80% horen 29 diensten per jaar. Er is echter door de kerkenraad voor gekozen om naar 24 diensten te gaan. Dit betekent 80 extra uren voor het pastoraat en het andere werk in de gemeente.
(Per dienst besteedt de predikant 16 uur aan voorbereiding en uitwerking. 5 Diensten minder betekent dus 5×16 uren = 80 uren). Voor die 5 diensten zullen dan gastpredikanten gevraagd moeten worden. Dit kost 5 x160 euro, dus 800 euro. Daar heeft men dan wel 80 uren extra voor van de eigen predikant.
Verder wordt besproken dat we ons bewust moeten worden van het feit dat we, als gemeente, meer zelf moeten gaan doen.
Dat kan bijvoorbeeld zijn: meewerken aan diensten, voorbereiden en uitwerken van diensten zonder predikant, onze gemeente vertegenwoordigen in de internationale en oecumenische contacten, enz.
De zorg voor elkaar zal nog belangrijker worden dan het nu al is. Ook de zorg voor nieuwe groepen in onze gemeente zal onze aandacht vragen.
De samenwerking in de regio en de samenwerking met de Protestantse Gemeente Maasbracht zijn beide van belang als het gaat om effectief werken en het verrijken van elkaars mogelijkheden.

9. Sluiting met het zingen van lied 11 en een gebed door ds. Judith.

Ermie van Tiel en Truus Spoelstra.