Meteen naar de inhoud

Bezwaarschrift

Bezwaarschrift

In april hebben we bericht gekregen van het Classicale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen dat het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk was, maar niet gegrond is verklaard.
Het besluit tot wijziging in de taakverdeling binnen de kerkenraad kan derhalve in stand blijven. Gerrit Kremer is dan ook inmiddels voorzitter van het CvK geworden.

Om belangenverstrengeling te voorkomen heeft de kerkenraad in een vroeg stadium (november 2018) al besloten om aan het eerste punt van bezwaar tegemoet te komen door in de vrijwilligersovereenkomst voor kerkmusicus met Gerrit Kremer het volgende op te nemen:
“Indien de kerkmusicus ook nog neventaken heeft, zoals kerkrentmeester of ouderling- kerkrentmeester, dan dient belangenverstrengeling te worden voorkomen.
Hij zal zich, als (ouderling)-kerkrentmeester laten vervangen door een ander lid van de kerkenraad in de volgende situaties:
–  bij besluitvorming over het aankopen, vernieuwen en verbouwen van het kerkorgel
–  bij het benoemen van kerkmusici
–  bij het vastleggen van vergoedingen van kerkmusici. “

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra