Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (23 januari 2019)

Verslag Vergadering Kerkenraad (23 januari 2019)

 1. Organisatorisch wordt e.a. doorgesproken voor wat betreft de geplande enquête op 24 februari 2019 naar de vitaliteit van kerken.
 2. Op 27 januari 2019 zal er een informatiemoment zijn na de dienst voor de Veiling der beloften op 27 april 2019 en de Actie Kerkbalans.
 3. Er worden maatregelen afgesproken om spam te voorkomen op de mailadressen van de Protestantse Gemeente Roermond.
 4. Er zijn afspraken gemaakt over aanpassing van de liturgie voor het Heilig Avondmaal n.a.v. de groothuisbezoeken van vorig jaar. Er zal geen Heilig Avondmaal zijn tegelijk met een themadienst.
 5. Er is een extra kerkenraadsvergadering geweest n.a.v. de reactie op de Nashville-verklaring. Er wordt geëvalueerd over de manier waarop er met elkaar gecommuniceerd wordt binnen de kerkenraad. Wanneer en hoe per mail, wanneer een extra vergadering. Er is besloten een eigen spandoek te maken om iedereen welkom te heten. Sinds zondag 20 januari 2019 hangt er een tijdelijk spandoek. Het officiële spandoek zal gemaakt worden.
 6. De organisatie rondom de bevestiging van de nieuwe ambts-/taakdragers en afscheid van de scriba op 27 januari 2019 wordt doorgesproken.
 7. Er wordt gebrainstormd over de inhoud van de gemeenteavond op 8 mei 2019.
 8. Terugblik
  • 14 dec. Kerstviering PSW, grote opkomst en wederom een groot succes.
  • 15 dec. Kerstfeest KND, was erg leuk.
  • 16 dec. Internationale dienst; 135 aanwezigen
  • 17 dec. Rugzakjes van de stichting Gave uitgedeeld aan de kinderen in het AZC
  • 19 dec. Besloten dat het CvK een interim voorzitter mag aanwijzen uit zijn midden om de begroting te ondertekenen (advies vanuit het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen). Jeannette is voorzitter a.i.
  • 23 dec. Aandacht voor het kinderpardon
  • Adventsproject van de kindernevendienst.
  • 24 dec. Musical, was geslaagd; de opkomst was goed.
  • 31 dec. Oudejaarsvesper in de Ursulakapel, goed bezocht.
  • 1 jan. 2019 open kerk met oliebollen, goed bezocht
  • 6 jan. Doop- en doopgedachtenisdienst, mooie dienst
  • 20 jan. Nieuwjaarstreffen voor de regio in Maasbracht, 17 mensen waren er aanwezig. Gezellige bijeenkomst.