Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (12 december 2018)

Verslag Vergadering Kerkenraad (12 december 2018)

 1. Het bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard door het Classicaal College voor het Opzicht. Op 4 december heeft de kerkenraad bericht ontvangen van het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen dat het bezwaarschrift naar dat College is gestuurd door de bezwaarmakers.
  We wachten eerst de procedure van het College af, voordat er een besluit genomen kan worden over het voorzitterschap van het CvK.
 2. In verband met een vraag over de samenstelling van het moderamen wordt er gesproken over het ontstaan van die samenstelling en de doelstellingen van het moderamen. De kerkenraad besluit dat het moderamen in de huidige vorm goed functioneert en op deze manier kan blijven voortbestaan en dat er geen uitbreiding nodig is.
 3. Op 8 mei 2019 zal de gemeenteavond worden gehouden. Er wordt nog nagedacht over een invulling na de pauze.
 4. Er is een vraag gekomen van Narcotics Anonymous of zij gebruik mogen maken van de consistorie. Dit betekent dat zij wekelijks, bijvoorbeeld op de vrijdagavond, bij elkaar komen. Er is aangegeven dat dit een enkele keer misschien niet kan op vrijdagavond. Er wordt een contract opgesteld en er zullen afspraken gemaakt worden.
 5. Op 26 mei is er een gezamenlijke dienst in Maasbracht. Er zal dan geen dienst gehouden worden in Roermond.
 6. De begroting van het CvK en de begroting van de diaconie/ZWO worden goedgekeurd.
 7. Terugblik
  • 10 november; bijeenkomst voor jeugdouderlingen in de regio, er waren 6 jeugdouderlingen, het was een goede bijeenkomst, hoewel de opkomst wat tegenviel, maar het was waardevol voor degenen die er waren.
  • 11 november; informatiemoment na de dienst over de viering van het Heilig Avondmaal
  • Groothuisbezoeken, worden goed bezocht, soms zijn er ook jongeren bij.
  • 20 november: lezing van de WIO, er waren 35 mensen, grotendeels buitenkerkelijk
  • 23 november; de jeugd van Maasbracht was in Roermond. Het was een groot succes.
  • 2 december; themadienst en Heilig Avondmaal, deze combinatie is door een aantal mensen als minder gewenst ervaren.
  • De viering van het Heilig Avondmaal op de nieuwe manier: de reacties waren positief.
  • 3 december; workshop 40-dagentijd van Kerk in Actie. De diaconieën uit verschillende plaatsen waren aanwezig. De diaconie uit Weert wil ook graag honing gaan verkopen voor het project. Het was een goede bijeenkomst, goed om elkaar te ontmoeten.
 8. De kerkenraad van Maasbracht heeft de kerkenraad van Roermond uitgenodigd om op 10 april 2019 een gedeelte van de kerkenraadsvergadering samen te houden. We beginnen met een maaltijd om 18:30 uur. Na het gezamenlijke deel kunnen de beide kerkenraden hun eigen vergadering voortzetten in aparte ruimtes.

De volgende vergadering is op woensdag 23 januari 2019

Aafke Doelman, scriba