Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (7 november 2018)

Verslag Vergadering Kerkenraad (7 november 2018)

 1. We kunnen meedoen aan een onderzoek naar de vitaliteit van onze kerkgemeenschap, het merendeel van de kerkenraad staat hier neutraal/positief tegenover. We hebben kritische vragen, maar wat de doorslag geeft is dat het onderzoek pas in februari/maart 2019 zal plaats vinden. Het geeft de gemeente stem en het kan ons doen inzien hoe positief het gesteld is in onze gemeente.
 2. Op 24 november gaan we werken aan het beleidsplan, aansluitend eten we met elkaar in het Ontmoetingscentrum.
 3. Op 27 januari worden er, indien er geen bezwaren worden ingediend, nieuwe ambtsdragers bevestigd en taakdragers benoemd, de scriba neemt dan afscheid.
 4. Er zijn nog steeds verschillende vacatures bij het jeugdwerk. Matthijs en Janneke, de beide jeugdouderlingen, hebben onderling geen taakverdeling gemaakt. Zij willen samen een fundering maken voor het jeugdwerk voor de komende 5 jaar.
 5. Op 26 mei zal er een gezamelijke dienst zijn in Maasbracht.
 6. Bij de mededelingen zullen we voortaan ook benoemen wanneer er kindernevendienst is en wie de leiding heeft.
 7. De voorlopige begroting van de diaconie en ZWO wordt goedgekeurd, deze komt 2 weken ter inzage in de Consistorie en wordt op de website gepubliceerd.
 8. Bezwaarschrift. Er is een bezwaarschrift binnengekomen aangaande de kandidaatsstelling voor het voorzitterschap van het CvK. Dit wordt besproken.
 9. De communicatiewerkgroep wil een onderzoekje doen bij de gemeenteleden naar wat men nu vindt van de communicatie. Naar aanleiding daarvan wordt er bekeken wat er eventueel aangepast kan worden aan het programmaboekje en Contact.
 10. Terugblik:
  • De dienst op 7 oktober met de wandeling in het Leudal; er was een grote groep, het was een prachtige zondag.
  • Groothuisbezoek 22 oktober; goed gesprek en lekker gegeten.
  • 28 oktober doopdienst.
  • 30 oktober in Weert overleg ’diensten zonder predikant’; een kerngroep is bezig met het voorbereiden van de dienst op 30 juni. Op 31 maart is er ook een ‘dienst zonder predikant’, deze wordt samen met Maasbracht voor bereid.
  • 4 november Vesper; was mooi, maar helaas was er weinig belangstelling.
  • Op 31 oktober is er een groep van 6 personen naar de bijbelquiz in Geleen geweest, was erg leuk.
 11. Vooruitblik:
  • Dienst voor gewas en arbeid op 11 november. Er zal een informatiemoment zijn na de dienst over het Heilig Avondmaal. Er is een neerslag is uitgedeeld.
  • Op 3 december is er een workshop voor de diaconie over de 40-dagentijd. Kerk in Actie probeert hierin duidelijk te maken hoe je de gemeente meer kunt betrekken bij de 40-dagentijd. Ook het regionale aspect is hierbij van belang, de diaconieën uit de regio worden uitgenodigd.
  • Op 10 november is er een bijeenkomst voor de jeugdouderlingen in de regio.
  • Op 24 februari wordt er een vrijwilligersactiviteit georganiseerd.

Volgende vergadering is op 12 december 2018