Meteen naar de inhoud

Bevestiging van ambtsdragers, benoeming van taakdragers en afscheid van de scriba

Bevestiging van ambtsdragers, benoeming van taakdragers en afscheid van de scriba op zondag 27 januari 2019

Omdat er geen bezwaren zijn aangaande de nieuwe ambtsdragers en taakdragers zal een aantal gemeenteleden bevestigd/benoemd worden op zondag 27 januari 2019.

Klaas Baas zal bevestigd worden als ambtsdrager. Hij zal als diaken de diaconie gaan versterken.

Linda Akkerman, Ermie van Tiel en Annemarie Vriesen zullen gezamenlijk het ambt van scriba op zich nemen. Ermie zal bevestigd worden als ambtsdrager en Linda en Annemarie zullen benoemd worden als taakdrager. Er is een taakverdeling gemaakt:

  • Ermie van Tiel zal de vergaderingen van het moderamen en van de kerkenraad bijwonen. Bij de kerkenraad zal zij de notulen maken.
  • Linda Akkerman haalt wekelijks de post op, stuurt e-mails en beantwoordt deze.
    Zij zal ook de wekelijkse mededelingen verzorgen.
  • Annemarie Vriesen maakt het rooster van de ambtsdragers. Zij zal ook het aanspreekpunt zijn bij rouw- en trouwdiensten en doopdiensten.

Het email-adres blijft: scriba@pg-roermond.nl

Op deze zondag zal tevens afscheid genomen worden van Aafke Doelman als scriba. Zij heeft haar taak als scriba vele jaren serieus vervuld en wij zijn haar daar heel dankbaar voor. Wij bedanken haar dan ook voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren voor onze kerkgemeenschap heeft gedaan!

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.
20 Januari 2019.