Meteen naar de inhoud

Bezwaarschrift

  • door

Bezwaarschrift

Op 22 oktober 2018 is er een bezwaarschrift ingediend aangaande de kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van het CvK. Dit bezwaarschrift is door de kerkenraad deels gegrond en deels ongegrond geacht.

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd n.a.v. dit bezwaarschrift. Omdat we dit bezwaar niet weg hebben kunnen nemen, hebben we gehandeld volgens de kerkorde en is het bezwaarschrift ingediend bij het Classicaal College voor het Opzicht.

Het bezwaar is door dit college niet ontvankelijk verklaard.

Maar het bezwaar blijft gehandhaafd.

Het is nu doorgestuurd naar het Classicaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen.

We zijn in afwachting van de verdere procedure.

Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.
14 December 2018