Meteen naar de inhoud

Het Heilig Avondmaal

 • door

Het Heilig Avondmaal

Op 11 november was er een informatiemoment na de dienst, waarin de neerslag van de evaluatie van het Heilig Avondmaal (thema van de groothuisbezoeken) werd gepresenteerd.
Hieronder volgt de tekst van de presentatie, zoals deze tijdens het informatiemoment naar voren is gebracht.

In het afgelopen seizoen (najaar 2017/voorjaar 2018) hebben we groothuisbezoeken met elkaar gehad met als thema : “Het Heilig Avondmaal”. Dit thema is gekozen, omdat er afgesproken was dat we het Heilig Avondmaal zouden bezien en evt. zouden aanpassen als er een nieuwe predikant zou zijn. U hebt toen in alle vrijheid kunnen spreken over uw beleving van het Heilig Avondmaal en wat u graag veranderd zou willen zien, indien mogelijk.

Het laatste groothuisbezoek was in mei en we hebben de groothuisbezoeken geëvalueerd in augustus. I.v.m. de vakanties was er eerder geen geschikte gelegenheid om alle personen, die van belang waren voor de evaluatie, bij elkaar te krijgen. Daarna hebben wij gezocht naar een geschikt moment om deze neerslag aan u voor te leggen. Daarbij rekening houdend met allerlei factoren, zoals het aanwezig zijn van onze predikant, dominee Judith, het wel of niet bijzondere karakter van de dienst, enz.

In onze gemeente wordt het Heilig Avondmaal op verschillende manieren ervaren en beleefd; zowel de wens tot ingetogenheid, verstilling, is aanwezig, als ook het feit dat het fijn is dat we gezamenlijk in de kring staan- als gemeenschap van Christus. Iedereen hoort erbij. Iedereen mag erbij zijn, van jong tot oud, zowel zoekende gelovigen als mensen die al jaren komen. De huidige vorm wordt als goed ervaren- een goede middenweg voor bovenstaande belevingen.

Belangrijk is dat wij, zowel ambtsdragers als gemeenteleden, elkaar de ruimte geven om, ieder op zijn eigen manier, deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en ook respect proberen te hebben voor de ander. Als er dingen schuren, dan gaan we met elkaar het gesprek aan, vanuit een gelijkwaardige positie om elkaar beter te begrijpen en kijken we waar we elkaar tegemoet kunnen komen of de ander kunnen helpen om dit te kunnen bereiken.

Ook kinderen mogen aan het avondmaal in onze gemeente. Zij worden voorbereid in de kindernevendienst en door hun ouders.

In de neerslag van de evaluatie komen de volgende punten en aanpassingen naar voren.

Wat betreft het uitdelen van brood en wijn:

 • Als er brood aangeboden wordt, kan de ambtsdrager steeds de woorden herhalen, maar het kan ook in stilte gebeuren. Uit de groothuisbezoeken blijkt dat het ongeveer 50/50 is voor wat betreft woorden herhalen of in stilte.
  Besluit: in stilte tijdens de reguliere diensten (vijf). In de Paascyclus zou het op een andere manier kunnen.
 • Als er eventueel sprake is van het aanbieden aan het gemeentelid van brood en wijn (tijdens de Paascyclus bijvoorbeeld) worden de woorden “Brood uit de hemel en wijn uit het koninkrijk” niet meer uitgesproken. (Er zullen in het vervolg andere woorden gebruikt worden).
 • De uitreiking duurt lang als er een grote groep bijeen is. We willen dat wat korter maken en daarom zullen er voortaan 4 ambtsdragers zijn (predikant en ambtsdragers uit de groep diakenen of ouderlingen)of taakdragers, die uitdelen. De betreffende ambtsdrager houdt de schaal vast en deelt het brood uit. Bij de wijn zijn er ook 4 ambtsdragers (of evt. taakdragers) die rondgaan.
 • Doorgeven van de schaal met brood aan elkaar en de beker met wijn gaat 1 keer per jaar plaatsvinden (misschien tijdens de stille week; Witte Donderdag of Stille Zaterdag).
 • 1x per jaar mogen de kinderen meehelpen met uitreiken.

 

 • We gaan over op speltbrood, omdat daar minder gluten in zitten. Dit omdat een aantal gemeenteleden gevoelig is voor gluten.
 • Collecte voor OOR: 2 collectanten staan bij de trapjes van het liturgisch centrum. 1 Staat bij de achterste bank.
  Uitleg van wat OOR voor een organisatie is (Stichting Opvang en Ontmoeting Roermond).

 

 • Tekst in de liturgie veranderen aangaande de mensen die op de stoelen gaan zitten. “Voelt u zich vrij om op de stoelen te gaan zitten, indien u daar behoefte aan hebt”.

Ieder mag het Avondmaal op zijn eigen wijze beleven! Dat blijft heel belangrijk!

Evaluatie van het geheel na 1 of 2 jaar. Eerst in de liturgiecommissie en daarna in de kerkenraad.
Als er iemand is drie graag betrokken wil blijven bij o.a. de vorm en de evaluatie van het vieren van het Heilig Avondmaal, dan bent u hartelijk welkom als lid van de liturgiecommissie (Nieuwe naam: Commissie Vieringen).

Verder nog toepassen van de tips:

 • Stoelen aan tafel mogen verder bij de tafel vandaan staan om doorlopen te vergemakkelijken. Mensen moeten nog wel hun liedboek op de tafel kunnen pakken.
 • Brood niet schuin over de schouder aanreiken bij de mensen aan tafel. Het is belangrijk dat de predikant/ambtsdrager de mensen aan kan kijken.
 • Goed aansluiten in de kring. De ambtsdrager zou de mensen kunnen begeleiden om door te lopen naar voren in het koor.