Meteen naar de inhoud

Samenwerking Maasbracht

Samenwerking Maasbracht

Op 3 oktober kwam een aantal leden van de kerkenraad van Maasbracht op bezoek bij de kerkenraad van Roermond. Dit in het kader van de samenwerking tussen beide gemeentes en als vervolg op het verkennende gesprek van de beide kerkenraden in mei 2018.

We begonnen met een aperitief en daarna was er een gezamenlijke maaltijd: hutspot met worst en/of hachee. (Hoe kan het ook anders op de dag van “Leidens ontzet”…).

Na een toepasselijke opening door dominee Judith met daarna een kort voorstellingsrondje, begonnen we aan de smakelijke maaltijd, bereid door een aantal kerkenraadsleden. Na de maaltijd hebben we gezamenlijk vergaderd tot ongeveer 20:30 uur. Daarbij kwamen allerlei ideeën naar voren voor mogelijke samenwerking in de toekomst.

Eerst werd genoemd waar de samenwerking al goed verliep. In de WIO wordt al goed samengewerkt; dit zou echter nog wel beter kunnen, misschien door de communicatie, d.m.v. allerlei kanalen, te verbeteren. Wat de jeugd betreft zijn er al contacten gelegd en er zijn verschillende activiteiten gepland die de jongeren van Maasbracht en Roermond samen gaan ondernemen. Ook is er samenwerking op het gebied van “Contact”. Het is wellicht een idee om “Contact” eens onder de loep te nemen en te bekijken of de activiteiten van Maasbracht en Roermond wat meer gethematiseerd zouden kunnen, zodat ook hier sprake is van een gezamenlijk oppakken van de communicatie naar de gemeentes toe. Dit natuurlijk in samenspraak met de drukker, die het blad al vele jaren trouw voor ons verzorgt. De communicatiewerkgroep zal dit gaan oppakken.

Wat de samenwerking in de toekomst betreft, is er een aantal ideeën naar voren gekomen, waarvan we er een paar hopen te gaan realiseren:

  • In 2019 zullen er 2 gezamenlijke diensten gehouden worden, waarbij de ene gemeente de dienst bezoekt bij de andere gemeente.
  • De eerste gezamenlijke dienst zal zijn op 14 april ( Palmzondag).
  • Er zal contact gezocht worden tussen de jonge gezinnen van Maasbracht en die van Roermond.
  • Eind maart 2019 is er de eerste dienst zonder predikant. Deze dienst zal door vertegenwoordigers van beide gemeentes worden voorbereid en ingevuld. Evt. wordt de dienst van eind december 2019 ook door beide gemeentes voorbereid.
  • Dominee Judith van den Berg en de heer Erik van Brakel zullen een keer een dienst ruilen.
  • De zanggroep “Courage” uit Maasbracht kan misschien een keer meewerken aan een gezamenlijke dienst van Maasbracht en Roermond.
  • De kerkenraad van Maasbracht nodigt de kerkenraad van Roermond uit om in februari een vergadering van hen bij te wonen.

Tevens wordt medegedeeld dat de kerkenraad van Maasbracht in 2019 een nieuwjaarstreffen organiseert voor de vijf gemeentes in de regio: Weert, Venlo, Venray, Maasbracht en Roermond.

De gezamenlijke vergadering wordt afgesloten met een kop koffie of thee.

We hebben weer een stap gezet op de weg van de samenwerking en we hebben deze vergadering als heel positief ervaren. Op weg naar een gezamenlijke toekomst!

Jan van Dijk (Maasbracht) en Truus Spoelstra (Roermond)