Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (3 oktober 2018)

Verslag Vergadering Kerkenraad (3 oktober 2018)

Deze vergadering begonnen we met een maaltijd samen met leden van de kerkenraad van Maasbracht. Daarna hebben we samen overleg gehad. We hebben een aantal punten benoemd waar we samen verder mee kunnen.

Beleidsplan

We zijn nog bezig met het beleidsplan, op 24 november gaan we dit bespreken.

Vacatures

 • Gerrit Kremer wordt (indien geen bezwaar) voorzitter van het college van kerkrentmeesters, hij zal dan zijn taken voor de liturgiecommissie neerleggen.
 • Er zijn drie gemeenteleden die samen de scribataken op zich willen nemen.
 • Bij de diaconie heeft zich een gemeentelid gemeld.

Diensten in 2019

 • De dienst met Palmpasen zal samen met een themadienst georganiseerd worden, Palmpasen valt op 14 april.
 • In 2019 zal er een combinatie zijn van de Pinksterdienst met een belijdenisdienst i.p.v. een themadienst de eerste zondag van juni.
 • Het kerstconcert van Zang en Muziek is gepland op 8 december 2019, zodat dit niet samenvalt met de internationale dienst.
 • Het collecterooster voor 2019 is goedgekeurd.

Terugblik

 • De eerste bijeenkomst van ‘de ring’ (wat voorheen de classis was) is geweest op 4 september, er is afgesproken om elkaar meer te informeren over de georganiseerde activiteiten. Verder waren er veel vragen en voorstellen, maar nog geen concrete afspraken. In de volgende vergadering van de kerkenraad zal er besproken worden wat wij verwachten van ‘de ring’.
 • Op 29 september was er een dag voor kerkenraadsleden, daar werd men geïnformeerd over de nascholing van ds. Judith van den Berg. Er waren workshops. Er werd gewezen op het feit dat we goed moeten zorgen voor onze predikant.
 • Er was een infomoment op 30 september voor de gemeente, hier werden de vacatures benoemd. Er is response, maar er zijn nog de nodige vacatures, vooral op het gebied van jeugdwerk.

Vooruitblik

 • Dienst dierendag op 7 oktober
 • Doopdienst op 28 oktober
 • Laagdrempelige dienst op 4 november
 • Informatiemoment voor de gemeente op 11 november over het Heilig Avondmaal
 • Informatie voor gespreksleiders groothuisbezoeken op 12 november

Begroting

De voorlopige begroting van het C.v.K. voor 2019 is goedgekeurd.

De volgende vergadering van de kerkenraad is op 7 november in de consistorie

Aafke Doelman, scriba