Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (29 augustus 2018)

  • door

Verslag Vergadering Kerkenraad (29 augustus 2018)

Beleidsplan

Op zaterdag 24 november wordt er verder aan het beleidsplan gewerkt. De meeste geledingen zijn er al mee bezig.

Vacatures

De nieuwe taakdragers worden op zondag 23 september bevestigd: Wilma Jonker als taakdrager diaconie, Meije Roseboom als taakdrager bij het College van Kerkrentmeesters, Gerben Huberts wordt taakdrager in plaats van diaken. Dat betekent wel dat er weinig diakenen zijn.
Er is ook nog geen voorzitter voor het College van Kerkrentmeesters.
De liturgiecommissie heeft nog maar twee leden, het zou wenselijk zijn als er meer mensen bij komen.
Matthijs Meijer wordt op 23 september bevestigd als jeugdouderling, er zijn dan twee jeugdouderlingen maar er is nog veel werk te doen. Een aantal mensen heeft zich teruggetrokken wat betreft het leiden van de kindernevendienst.
Wat betreft een scriba, er zijn 3 gemeenteleden die aangegeven hebben een gedeelte van het scribawerk te willen doen, op 12 september gaan zij, met de voorzitter, predikant en scriba rond de tafel zitten om te kijken of de taken verdeeld kunnen worden.
Er wordt afgesproken om de gemeente te informeren over de verschillende functies die nog open staan, dit gebeurt op 30 september na de dienst.
Op 23 september wordt er ook afscheid genomen van Johan Warringa als ouderling CvK en van Margriet Dumee als diaken.

Vergadering met Maasbracht

Op 3 oktober vergadert de kerkenraad samen met de kerkenraad van Maasbracht, doel is kennis maken met elkaar en draagvlak creëren om samen te werken. Er wordt eerst een maaltijd met elkaar gehouden.

Terugblik

Er wordt teruggekeken naar de verschillende diensten en activiteiten.
Bijeenkomst Roermond en Maasbracht wat betreft de jeugd:
Er is goed contact tussen de jeugdouderlingen van Roermond en Maasbracht, concreet zijn er al wat afspraken gemaakt, alle activiteiten worden onderling afgestemd.
Bijeenkomst gemeenten in de regio:
Was positief, de subgroepen zijn besproken, volgende bijeenkomst is op 11 feb. 2019 in Roermond.
Bijeenkomst over het groothuisbezoek met als thema: Avondmaal:
Er is een groep bij elkaar geweest om de evaluatie te bespreken. Hier is een verslag van gemaakt en dit zal aan de gemeente gepresenteerd worden. Dit wordt gedaan op 11 november na de dienst.
Zomertreffen in Venlo:
Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig, er werd uitleg gegeven over de groothuisbezoeken in Venlo. Daarna was er een muzikaal intermezzo. Het was een mooie avond.

Vooruitblik

Op 16 september verbintenisdienst van ds. Marco Luijk in Den Bosch
Op 23 september startzondag, dan zal er een foto gemaakt worden van de hele gemeente
Op 29 september is er een voorlichting voor de kerkenraad over de nascholing voor predikanten

Ter info

Kerkbalans
Voor het eerst zijn nu de mensen aangeschreven die geen toezegging gedaan hebben. Nog even afwachten wat dit oplevert. De actie in mei heeft 3000 euro opgebracht.
Ten opzichte van vorig jaar doen we het niet slecht, maar het blijft wel een punt van aandacht.
Diaconie
De kerkenraad stemt er mee in dat er een collecte gehouden wordt voor de begrafenis van Nasar. Er komt ook een brief in contact en op de website.

De volgende vergadering is op woensdag 3 oktober in het Ontmoetingscentrum

Aafke Doelman, scriba