Meteen naar de inhoud

De classis: Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne

De classis: Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne

Zoals u wellicht weet is de nieuwe classis een feit. Per 1 mei 2018 zijn zes classes samengevoegd tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne. Tijdens de eerste vergadering is het nieuwe classisbestuur (BM) gekozen en is als volgt samengesteld, waarbij iedere oude classis is vertegenwoordigd.

  • Voorzitter: diaken Arie Haasnoot (West-Brabant)
  • Vice-voorzitter: ouderling Elly de Haan – Verduyn (Limburg)
  • Scriba 1: vacature
  • Scriba 2: ds. Wim Dekker (Peel- en Kempenland)
  • Financiën: ouderling kerkrentmeester Cees van der Marel (Peel- en Kempenland)
  • Lid: ds. Hartman Out (Reunion Wallonne)
  • Lid en notulist: ouderling Jefta van Garderen (Limburg)
  • Lid: ouderling Albert Rozema (’s Hertogenbosch)
  • Lid: ouderling Ad Branderhorst (Heusden-Almkerk)

In de eerste vergadering is ook een beroep uitgebracht op ds. Marco Luijk voor de functie van classis-predikant. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten. De predikant heeft inmiddels het beroep aangenomen en gaat per 1 september a.s. beginnen in zijn nieuwe functie. Hij zal op zondag 16 september om 15.00 uur worden bevestigd in de Protestantse Kerk van ’s Hertogenbosch.

Marco Luijk is momenteel predikant met een bijzondere opdracht voor de tbs-instelling de Pompestichting. Hiernaast is hij als geestelijk verzorger lid van het kernteam geestelijk verzorgers voor de Nationale Politie en bezig met de opbouw van geestelijke verzorging bij deze organisatie. Van 1993 tot eind 2017 was hij werkzaam als predikant in achtereenvolgens Boxmeer- Vierlingsbeek, Uitgeest-Akersloot, Oegstgeest en Wijchen-Leur en Batenburg. Luijk studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in geschiedenis van het Christendom in de moderne tijd, Ethiek en Vormingswerk.

Naast zijn predikantschap bekleedde Luijk meerdere bestuurlijke functies: kerkvisitator Gelderland, lid redactie theologisch tijdschrift Michsjol, voorzitter classis Edam-Zaandam, lid ACV Noord- Holland, voorzitter missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India, lid bestuur van Bond van Nederlandse Predikanten.

Wat doet een classis-predikant?
De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn of haar regio. Hij of zij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.

Afscheid Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV)
Door de veranderde structuur komt per 31 augustus a.s. een eind aan de functie van RACV. Mevr. ds. Sophie Bloemert was tot nu toe de RACV voor heel Zuid-Nederland. Op zondag 2 september wordt in de Grote Kerk van Breda om 15.00 uur afscheid van haar genomen. Deze viering wordt voorbereid door Noord-Brabant en Limburg samen met Zeeland.

Elly de Haan – Verduyn

Tags: