Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (4 april 2018)

Verslag Kerkenraadsvergadering (4 april 2018)

Vacatures
Er zijn verschillende mensen gevraagd voor de vacatures in de kerkenraad.

Beleidsplan
Verschillende geledingen zijn bezig met een aanzet.

Welkom en afkondigingen
In het vervolg worden de wijzigingen in de dienst eerst aangekondigd en daarna zullen zij ingaan.

Nascholing ds. Judith van den Berg
In september kan zij evt. beginnen met de nascholing.

Evaluatiegesprek met ds. Judith van den Berg
Dit gesprek met de dominee zal gevoerd worden door het moderamen en het zal plaatsvinden voor de zomervakantie.

Samenwerking met Maasbracht
Er zal een gesprek plaatsvinden met een aantal mensen van de kerkenraad uit Maasbracht. Wat de jeugd betreft, zijn er wellicht mogelijkheden om samen te werken (bijv. op het gebied van de catechese). Maar ook in bredere zin zijn er misschien mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst.

INLIA
Op 29 april zal er aandacht besteed worden aan het 30-jarig jubileum van INLIA. Een organisatie waar veel kerkgemeenschappen in Europa mee verbonden zijn; de organisatie komt op voor vluchtelingen en asielzoekers.

Een terugblik op de afgelopen diensten en bijeenkomsten
Palmpasen en de paascyclus: dit waren mooie diensten.
De leesgroep in de 40-dagentijd is goed bezocht en werd gewaardeerd.
Het project van de kindernevendienst is goed geslaagd.

Privacywetgeving
De communicatiewerkgroep gaat hiernaar kijken. Het is nog niet duidelijk wat er voor de kerken gaat gelden.

Internationale activiteit op 9 juni
Hier worden nog vrijwilligers voor gezocht.

Rondvraag:
Er hebben 6 jongeren meegedaan met de Jonge Kerk aan de Pesachmaaltijd.
Het programma van de Hongaarse jongeren, die hier komen van 10 t/m 12 april, wordt kort toegelicht.
Op 24 juni is er een doop- en belijdenisdienst.
Er zijn weer 2 nieuwe contactpersonen.