Meteen naar de inhoud

Privacy wetgeving in de kerkelijke gemeente

Privacy wetgeving in de kerkelijke gemeente

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kerkelijke gemeentes gaan onder deze wetgeving vallen.
Er is veel over deze wet te doen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er van een kerkelijke gemeente wordt verwacht. Toch zijn we er al hard mee bezig en willen we u er het een en ander over vertellen.

De wet vertelt ons dat we voorzichtig om moeten gaan met gegevens die herleidbaar zijn tot één of meerdere personen, zoals adressen en telefoonnummers. Binnen de gemeente mogen deze gegevens gedeeld worden, maar alleen als het een duidelijk doel heeft.

Naar buiten toe (bijvoorbeeld de website) mogen alleen gegevens gedeeld worden als de betreffende persoon hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Omdat het ondoenlijk is om van alle gemeenteleden toestemming te vragen (en te krijgen) zijn er al een aantal beslissingen genomen. Op de nieuwe website bijvoorbeeld, zijn alleen nog @pg-roermond email adressen te vinden. Mail die hierop binnenkomt, wordt doorgestuurd naar privé adressen. De ontvangers merken er als het goed is niets van, maar hun email adres staat niet op de site. Ook staan er geen adressen en telefoonnummers meer op de site. Hiervoor worden enkele uitzonderingen gemaakt voor mensen die direct benaderbaar moeten zijn, deze mensen zullen zeer binnenkort gevraagd worden om toestemming te geven.

Hoewel Contact, het activiteitenboekje en de kerkdienst in eerste instantie “binnengemeentelijk” lijken te zijn, zijn ze dit niet. Contact en het activiteitenboekje komen bij de meeste mensen op een zeker moment bij het oud papier terecht. Dit wordt beschouwd als een datalek. Alle persoonsgegevens die er in staan, komen letterlijk op straat te liggen. Daarom zullen ook hier (op enkele uitzonderingen na, die gevraagd zullen worden om toestemming te geven) geen persoonsgegevens meer in worden gepubliceerd, tenzij mensen hier zelf spontaan toestemming voor geven.

Ook de kerkdienst is openbaar. Iedereen kan op zondag de kerk in lopen en een dienst bijwonen. Ook worden de diensten om na te luisteren op internet geplaatst. Daarom zullen vanaf zeer binnenkort alleen nog de namen en de woonplaats (of eventueel wijk) van mensen waar de bloemen heengaan worden genoemd.

Omdat de gevolgen van de wetgeving nog niet zo duidelijk zijn, is ook het dienstencentrum in Utrecht nog hard bezig om duidelijk te krijgen waar we verder aan moeten werken. Wij houden de berichtgeving in de gaten en zullen zo nodig actie ondernemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pg-roermond.nl.

Namens de Communicatiewerkgroep, Jeannette Klein

Tags: