Meteen naar de inhoud

Wijziging welkom en afkondigingen

Beste gemeenteleden,

In de kerkenraadsvergadering van 7 maart j.l. is het besluit genomen om het welkom in de kerkdiensten aan te passen en om de afkondigingen een andere plek in de dienst te geven.

Zoals u op zondag 18 maart dan ook hebt kunnen merken is er in de kerkdienst het een en ander veranderd wat het welkom en de afkondigingen betreft.

Het welkom vindt nog steeds plaats aan het begin van de dienst; daar waar het ook hoort. We doen dit voortaan ook met een welkom in het Engels, vanwege de aanwezigheid van een aantal kerkgangers dat de Nederlandse taal (nog) niet goed beheerst.

De rest van de afkondigingen vindt plaats vlak voordat de collectes gehouden worden.

De reden waarom de plaats van de afkondigingen is veranderd is de volgende: als de dienst begint is het goed om het plechtige karakter van de dienst niet te verstoren met praktische of zakelijke mededelingen. En op deze manier kunnen we ons beter voorbereiden op de stilte en de ontmoeting met de Allerhoogste, datgene waarvoor wij naar de kerk komen.

Tijdens de collecte is er al een natuurlijk moment voor mededelingen over de collecte, wat zich ook leent voor andere mededelingen. Vandaar dat we gekozen hebben voor deze plaats voor de afkondigingen.

Van de kerkenraad