Bewust Geloven

Vanaf januari 2018 zijn we begonnen we met een nieuwe gespreksgroep, ‘Bewust geloven’: hoe geloof in jouw leven vorm krijgt, welke invloed het heeft en welke vorm of keuzes je daarin maakt. Het is bedoeld voor mensen die het geloof, hun geloof willen verkennen, onderzoeken, en de toepassing in hun leven.

We beginnen eerst met een aantal introducerende bijeenkomsten over geloof en Bijbel en in het tweede deel bijeenkomsten zal de focus liggen op de eigen geloofsvragen en keuzes en het maken van een eigen geloofstekst. Aan het einde van het seizoen sluiten we af met een gezamenlijk voorbereidde dienst en is er evt de gelegenheid om de eigen keuze te bevestigen in een doop en/of belijdenis.
De groep is zowel bedoeld voor mensen die meer willen weten, of hun geloof willen verdiepen, of een geloofskeuze willen maken of hun (katholieke of niet-kerkelijke) partner daarbij willen betrekken.