15/04/2018 – Kerkdienst (ds J.M. van den Berg-Meelis)

Sermon Details
Date: apr 15 2018
Topics: Geroepen-antwoorden-verantwoorden
Pastor:
Books: Johannes 21: 15-22, Micha 4: 1-5
Series:
Speakers: ds J.M. van den Berg-Meelis
Comments: 0
Tags:
Audio: Listen Sermon
Download: PDF
Share this:
Description

Orde van dienst

openingspsalm LB 33, 1, 2, 8
Alles wordt nieuw III, 12: de schapen luisteren nr een stem (pag 86), vers 1 en 2
gesprekje met kinderen
kyrie en glorialied: LB 281, 1, 3, 4, 5- 7,8,9
gebed van de zondag
Micha 4, 1-5
LB 605 toekomst is al gaande, 1, 3, 4
Johannes 21, 15-21
LB  323, ‘hoor’ alle verzen
preek
LB 802, door de wereld gaat een woord, 1, 3, 4
voor-dankbeden
collecte
slotlied LB 650 de aarde is vervuld, 1, 2, 3, 7
zegen
vredegroet