Rouw- en Trouwdiensten

Rouwdiensten

De afgelopen jaren zijn rouwdiensten in onze gemeente gratis geweest. Voor onze kerkgemeenschap is dit echter niet gratis; de kerk moet verwarmd worden, de organist en de koster krijgen een vergoeding en de predikant is er de nodige tijd mee bezig. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, waarin deze kosten meeverzekerd zijn. Het is dus in veel gevallen ook niet nodig dat een rouwdienst onze gemeente geld kost. Daarom heeft de kerkenraad tot de volgende regeling besloten:
•    Een rouwdienst kost €500,-  als vergoeding voor alle kosten die de gemeente maakt. Dit bedrag wordt in rekening gebracht bij de uitvaartondernemer, die dit declareert bij de uitvaartverzekering.
•    De uitvaartondernemer betaalt de €500,- aan onze gemeente.
•    De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters neemt na ontvangst contact op met de nabestaanden. Indien er geen verzekering was afgesloten, kan in samenspraak besloten worden  tot restitutie van (een deel van) de vrijwillige bijdrage van de overledene.
•    Het College van Kerkrentmeesters behoudt zich het recht voor om (eventueel in overleg met de diaconie) van bovenstaande regeling af te wijken indien hiertoe aanleiding is.

Trouwdiensten

De afgelopen jaren zijn trouwdiensten in onze gemeente gratis geweest. Ook hiervoor geldt dat deze diensten voor onze kerkgemeenschap niet gratis zijn. Daarom willen wij als kerkgemeenschap graag een reële vergoeding voor de geleverde diensten en heeft de kerkenraad het volgende besloten.
•    Een trouwdienst gaat €500,- kosten.
•    Het College van Kerkrentmeesters behoudt zich het recht voor om (eventueel in samenspraak met de diaconie) van bovenstaande regeling af te wijken indien hiertoe aanleiding is.