Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

De aankondiging van de Heer vieren

24 maart 2019 @ 14:30 - 17:00

De aankondiging van de Heer vieren

Een nieuwe oecumenische traditie rond 25 maart?

Bij oecumenische gesprekken is het een regelmatig terugkerende vraag aan het adres van protestanten: “Het klopt toch, dat jullie weinig met Maria hebben?” Sommigen zullen hierop bevestigend reageren. Maar het kan ook anders. Want: wie heeft er niet wat met de Bijbelse Maria? De evangelist Lucas vertelt over haar, wanneer de geboorte van de Heer door de engel Gabriël wordt aangekondigd, wanneer het bezoek van Maria aan Elisabeth wordt beschreven en wanneer hij de opdracht van de Heer in de tempel beschrijft. Het is allemaal snel terug te lezen in de eerste twee hoofdstukken van het Lucasevangelie. Rond het Kerstfeest klinken deze verhalen in elke kerk.

De traditie van de kerk heeft op basis hiervan gedenkdagen in het leven geroepen, resp. 25 maart (negen maanden voor het geboortefeest van Jezus), 31 mei en 2 februari.

In dit artikel richten we ons op het eerste zogenaamde Mariafeest: de aankondiging ofwel de annunciatie, verbonden met 25 maart. Goed beschouwd gaat het om méér dan een Mariafeest. Want, net als de andere genoemde gedenkdagen, bedoelt deze dag vooral een Christusfeest te zijn. Gabriël komt immers bij Maria ‘’gezegende onder de vrouwen’’ om de geboorte van Jezus aan te kondigen en deze bode van God verbindt zijn boodschap met grote lof van God en het heil, dat door koning Jezus op aarde zal komen: vrede op aarde voor mensen van goede wil! Om Hem, om Jezus Christus, gaat het!

Sinds enkele jaren wordt bij oecumenische gespreksthema’s ook de plaats en positie van Maria betrokken. Zo hebben in Duitsland in het ‘’Lutherjaar’’ 2017, toen 500 jaar Reformatie werd herdacht, katholieken en protestanten samen verklaard dat ‘’Maria het grote voorbeeld en oerbeeld van het christelijk geloof is. Dat kunnen katholieke en protestantse christenen gezamenlijk over Maria uitspreken.” Ook in Nederland zijn inmiddels enkele oecumenische conferenties aan Maria gewijd en is er overeenstemming gegroeid over de rol van Maria als beeld van geloofsvertrouwen en beeld van de kerk.

Het feest van de aankondiging wordt trouwens al sinds de 7e eeuw in de kerk van Oost en West op 25 maart gevierd. En in de 16e eeuw noemde reformator Luther noemde het zelfs één van de voornaamste feesten en pleitte hij ervoor om het eerste deel van het ‘wees gegroet’ te blijven bidden als teken van eerbied en toewijding.

Dus: wat is er tegen om deze oude traditie weer nieuw leven in te blazen – en dat in oecumenisch verband te doen?

Het verlangen om hiermee ernst te maken is bij mij gevoed tijdens de bedevaart naar Lourdes die ik in september 2018 meemaakte. Die ervaringen brachten mij ertoe om op Hervormingsdag (31 oktober) contact te zoeken met mgr. Everard de Jong en hem te vragen hoe het bisdom zou staan tegenover een oecumenische viering van de aankondiging van de Heer. Het antwoord van de hulpbisschop en de gedelegeerde voor oecumene Dr Bernhard Hegge was meteen positief: een goed idee om dit in het bisdom Roermond op te pakken en zo een al lang bekende traditie oecumenisch nieuw leven te geven. En: laten we beginnen in Roermond. Wie weet neemt een volgend jaar een andere stad in Limburg het stokje over.

Meteen zijn diverse contacten gelegd en is het plan opgevat om aan de vooravond van 25 maart, dus op zondagmiddag 24 maart a.s. in Roermond een oecumenisch samenzijn rond de aankondiging te organiseren. Het eerste deel hiervan speelt zich af in de protestantse Minderbroederskerk; voor het tweede deel, een viering, is iedereen welkom in de Munsterkerk, die officieel Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk heet. Ds. Judith van den Berg-Meelis en de kerkenraad van de Protestantse Gemeente zijn van harte akkoord met het plan en het is met instemming in de Roermondse Raad van Kerken besproken. Deken Rob Merkx verleent ook zijn medewerking en als het even kan zal bisschop Harrie Smeets één van de voorgangers in de Munsterkerk zijn. Tijdens de ontmoeting in de Minderbroederskerk zal ondergetekende vertellen over haar ervaringen in Lourdes en geeft dr. Hegge uitleg over hoe de Rooms-Katholieke Kerk tegen verschijningen van Maria aankijkt. Tevens is er gelegenheid om elkaar nader te leren kennen bij koffie en thee.

De middag is als volgt ingedeeld:

14.30 uur: ontvangst en programma in de Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15 F
16.00 uur: vertrek naar de Munsterkerk aan het Munsterplein
16.30 uur: oecumenische gebedsviering van de aankondiging van de Heer

Het zal een bijzondere ervaring zijn om als katholieken en protestanten samen deze middag te beleven en daarbij vooral samen met Maria de lof te zingen, zoals zij die in haar lofzang, het Magnificat, onder woorden heeft gebracht:

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

Komen u en jullie ook? Graag tot ziens in Roermond, op 24 maart a.s.,

Mede namens de voorbereidingsgroep,
ds. Sophie Bloemert, Heerlen

Gegevens

Datum:
24 maart 2019
Tijd:
14:30 - 17:00
Evenement Categorieën:
,
Evenement Tags:
,

Locatie

Munsterkerk, Roermond
Roermond, 6041HA Nederland + Google Maps
Site:
https://pg-roermond.nl/