Blog

02 okt
0

PSW Nieuws – Oktober

PSW Nieuws – Oktober

Omdat er tijdens de vakantie geen goede communicatie is geweest tussen P.S.W. en het Contactblad en de website, is de informatie van het P.S.W. team wel op de website, maar niet in Contact gekomen. Onze welgemeende excuses voor deze misser.

Donderdag 11 oktober, Zangmiddag o.l.v. Aart Dumee en Henk Beekman

Alle senioren 70+ worden uitgenodigd om samen met het team van P.S.W. een mooie gezellige middag mee te maken waar, samen zingen het thema van de middag zal zijn. Natuurlijk wordt u ontvangen met koffie en iets lekkers erbij. Tijdens en na het zingen zal er weer iets lekkers op tafel komen, dus welkom donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Ontmoetingscentrum naast de kerk. Voor vervoer kunt u zich weer tijdig opgeven bij Tonny Huissoon tel. 06-12285686 en mocht u zelf vervoer hebben en 1 of 2 personen mee kunnen nemen, a.u.b. dit even overleggen met Tonny Huissoon.

Donderdag 8 november, knutselmiddag o.l.v. Joyce de Kruijk

Joyce is al met de voorbereidingen bezig, en zij heeft weer een heel mooi ontwerp waar iedereen iets moois van kan maken.

Vrijdag 14 december, Onze jaarlijkse Kerstmaaltijd in de ontmoetingskerk.

Ook hiervoor is het P.S.W. team al weer met de voorbereidingen bezig. Mocht u in het bezit zijn van een mooi Kerstverhaal, dan horen wij dat graag via onderstaand mailadres.

Verantwoorde Giften

Tijdens de Seniorenmiddag van 9 augustus via Margriet €. 15.00 Tijdens de seniorenmiddag van 13 september €. 15.00 via Joyce, en €. 10.00 via Helma

Huwelijksjubileum

50 jaar getrouwd, 22 augustus, Dhr. en Mw. Kleingeld-Leue

Financiën

Het is voor het P.S.W. team erg fijn om tijdens de P.S.W.-activiteiten van u een gift te ontvangen, maar omdat wij vaak te horen krijgen, waar men het banknummer van P.S.W. kan vinden, zal ik met alle plezier dat hieronder vermelden. Rekeningnummer P.S.W.: NL 70 FVLB 0227 0589 76

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W. team
Gerard van der Klei psw@pg-roermond.nl

Lees Verder
02 okt
0

Startzondag – Afscheid & Welkom

Startzondag – Afscheid & welkom

Op zondag, 23 september, was het startzondag. Een nieuw begin van het kerkelijk seizoen. Wat was het een feestelijke dienst; opgeluisterd door de cantorij, die een aantal mooie liederen ten gehore bracht.

Deze diashow vereist JavaScript.

In deze dienst werd afscheid genomen van twee ambtsdragers die de kerkenraad gaan verlaten: Margriet Dumee en Johan Warringa. We bedanken Margriet en Johan nogmaals voor al het werk dat zij verzet hebben voor onze kerkgemeenschap.
Gerben Huberts nam afscheid als diaken, maar hij gaat door als taakdrager voor de diaconie (AZC). Ook voor Gerben onze dank voor alles wat hij tot nu toe heeft gedaan voor de diaconie, met name voor de bewoners van het AZC. Er werden nog meer taakdragers benoemd: Meije Rosenboom voor CvK en Wilma Jonker voor de diaconie. Matthijs Meijer werd bevestigd als tweede jeugdouderling.

Voor alle nieuwkomers een hartelijk welkom! We zijn erg blij dat er weer een aantal mensen is dat de kerkenraad komt versterken.

Ook zijn er drie nieuwe contactpersonen: Herbert Fügel, Rob Bloot en Tjitte Pander. Van harte welkom allemaal!

Tenslotte een dankwoord voor ieder die aan deze dienst heeft meegewerkt!
Namens de kerkenraad, Truus Spoelstra.

Lees Verder
02 okt
0

De Open Kerk: een aangename verrassing

De Open Kerk: een aangename verrassing

Eigenlijk zou de kerk altijd open moeten zijn, en voor iedereen. Maar goed we zijn gestart met één middag, dinsdagmiddag, in de week.  Open voor een stil moment zo uit je werk, een adempauze, een stil gebed, een brandende kaars of gewoon de kerk bezichtigen. Ook een discussie over een onderwerp of een ontmoeting met een naaste, een Bijbelstudie, een spontaan zingen of gewoon even niets. De Open Kerk moet je gewoon gedaan hebben!

Afgelopen maand hielden we de eerste zes maanden Open Kerk tegen het licht. We zijn aangenaam verrast en hadden niet verwacht dat de Open Kerk zo snel zo’n succes zou zijn!

Wie komen er nu op zo’n dinsdagmiddag?

Natuurlijk passanten, toeristen. Maar ook buurtgenoten die nu ineens makkelijker over de drempel stappen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen uit de binnenstad, de een voor een praatje, de ander voor wat rust. Er komen vaste bezoekers, mensen voor wie het Nederlands nog nieuw is. We praten met elkaar of doen een spontane Bijbelstudie aan de stamtafel, wie wil doet mee.
En er komen steeds meer gemeenteleden langs. Omdat mensen weten dat de kerk open is, worden er nu ook meer afspraken in de kerk gepland, mensen komen wat brengen of iets ophalen, iets regelen.

Hebben we nog dromen?

Ja natuurlijk! We hebben allerlei ideeën, zoals een wekelijkse viering in of na de Open Kerk (stilte, meditatief, Taizé) of samen koken en eten, of de kerk ook op donderdagmiddag open. Maar voorlopig gaan we verder, zoals het is. Als we een jaar open zijn, kijken we weer.

Tot ziens in de Open Kerk, iedere dinsdag van twee tot vijf!

Klaas Baas, en alle vrijwilligers van de Open Kerk

Lees Verder
02 okt
0

Zomeropenstelling 2018

Zomeropenstelling 2018

De zomeropenstelling van de kerk is weer afgerond met de monumentendagen in september. We hebben drie exposanten gehad, zoals eerder vermeld. De exposanten waren steeds ook zelf aanwezig, hetgeen voor bezoekers zeker een meerwaarde heeft gehad. Vooral de exposities in de maand augustus trokken veel belangstelling. De schilderijen en patchwork/quilten bleken een goede mix te zijn. De exposanten (Wim Luinge en Joke Kost) hadden regelmatig gesprekken met de bezoekers. Als ze geen gesprek hadden, waren ze veelal bezig met hun kunst: Wim schilderde/tekende en Joke ging met haar handwerk aan de gang. Alles bij elkaar een actieve en gezellige maand.

De expositie in juli trok helaas wat minder belangstelling, hetgeen mede een gevolg zal zijn geweest van de extreme hitte in de maand juli. Maar ook hier geldt, dat de exposant (Annie van de Kruys) de tijd nam om vragen van bezoekers te beantwoorden.
In september hadden we de expositie over Grenservaringen/Joods leven tussen Rijn en Maas van 1800 tot 2000. Deze expositie sloot aan bij het thema ”In Europa” van de Monumentendagen van dit jaar. Daarnaast waren 8 en 9 september tevens de Nationale Orgeldagen. Niet alleen voor de expositie, maar ook voor het orgel was veel belangstelling. Bezoekers mochten boven bij het orgel gaan kijken. Henk Boven was beide dagen aanwezig om de vragen van de belangstellenden over het orgel te beantwoorden.

Langs deze weg wil ik allen die weer hebben meegewerkt om de openstelling tot een succes te maken van harte bedanken voor hun inzet.

Lees Verder
24 sep
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (29 augustus 2018)

Verslag Vergadering Kerkenraad (29 augustus 2018)

Beleidsplan

Op zaterdag 24 november wordt er verder aan het beleidsplan gewerkt. De meeste geledingen zijn er al mee bezig.

Vacatures

De nieuwe taakdragers worden op zondag 23 september bevestigd: Wilma Jonker als taakdrager diaconie, Meije Roseboom als taakdrager bij het College van Kerkrentmeesters, Gerben Huberts wordt taakdrager in plaats van diaken. Dat betekent wel dat er weinig diakenen zijn.
Er is ook nog geen voorzitter voor het College van Kerkrentmeesters.
De liturgiecommissie heeft nog maar twee leden, het zou wenselijk zijn als er meer mensen bij komen.
Matthijs Meijer wordt op 23 september bevestigd als jeugdouderling, er zijn dan twee jeugdouderlingen maar er is nog veel werk te doen. Een aantal mensen heeft zich teruggetrokken wat betreft het leiden van de kindernevendienst.
Wat betreft een scriba, er zijn 3 gemeenteleden die aangegeven hebben een gedeelte van het scribawerk te willen doen, op 12 september gaan zij, met de voorzitter, predikant en scriba rond de tafel zitten om te kijken of de taken verdeeld kunnen worden.
Er wordt afgesproken om de gemeente te informeren over de verschillende functies die nog open staan, dit gebeurt op 30 september na de dienst.
Op 23 september wordt er ook afscheid genomen van Johan Warringa als ouderling CvK en van Margriet Dumee als diaken.

Vergadering met Maasbracht

Op 3 oktober vergadert de kerkenraad samen met de kerkenraad van Maasbracht, doel is kennis maken met elkaar en draagvlak creëren om samen te werken. Er wordt eerst een maaltijd met elkaar gehouden.

Terugblik

Er wordt teruggekeken naar de verschillende diensten en activiteiten.
Bijeenkomst Roermond en Maasbracht wat betreft de jeugd:
Er is goed contact tussen de jeugdouderlingen van Roermond en Maasbracht, concreet zijn er al wat afspraken gemaakt, alle activiteiten worden onderling afgestemd.
Bijeenkomst gemeenten in de regio:
Was positief, de subgroepen zijn besproken, volgende bijeenkomst is op 11 feb. 2019 in Roermond.
Bijeenkomst over het groothuisbezoek met als thema: Avondmaal:
Er is een groep bij elkaar geweest om de evaluatie te bespreken. Hier is een verslag van gemaakt en dit zal aan de gemeente gepresenteerd worden. Dit wordt gedaan op 11 november na de dienst.
Zomertreffen in Venlo:
Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig, er werd uitleg gegeven over de groothuisbezoeken in Venlo. Daarna was er een muzikaal intermezzo. Het was een mooie avond.

Vooruitblik

Op 16 september verbintenisdienst van ds. Marco Luijk in Den Bosch
Op 23 september startzondag, dan zal er een foto gemaakt worden van de hele gemeente
Op 29 september is er een voorlichting voor de kerkenraad over de nascholing voor predikanten

Ter info

Kerkbalans
Voor het eerst zijn nu de mensen aangeschreven die geen toezegging gedaan hebben. Nog even afwachten wat dit oplevert. De actie in mei heeft 3000 euro opgebracht.
Ten opzichte van vorig jaar doen we het niet slecht, maar het blijft wel een punt van aandacht.
Diaconie
De kerkenraad stemt er mee in dat er een collecte gehouden wordt voor de begrafenis van Nasar. Er komt ook een brief in contact en op de website.

De volgende vergadering is op woensdag 3 oktober in het Ontmoetingscentrum

Aafke Doelman, scriba

Lees Verder
04 sep
0

Verslag Boekenmarkt 2018

Verslag Boekenmarkt 2018

Eind juli was het weer boekenmarkt in de kerk. Na de voorbereidingen op enkele woensdagen in juni en juli en de inrichting van de boekenmarkt op maandag en dinsdag konden wij de bezoekers weer verwelkomen op dinsdagavond 24 juli (de voorverkoop), en op woensdag 25 juli en donderdag 26 juli, de dagen van de sjommelmert.
Ondanks het warme weer liep het op woensdag nog redelijk goed. Op donderdag was het helaas wel erg rustig, hetgeen duidelijk een gevolg was van de extreme hitte, waardoor mensen ervoor kiezen om thuis te blijven of op een andere manier verkoeling te zoeken. Van het sjommelmertcomité kregen wij dezelfde berichten.
Ook de koffiehoek werd weer bezocht. Sommige vaste bezoekers komen steevast een kopje koffie drinken en een praatje maken. Dit hoort bij het ritueel van hun jaarlijkse bezoek aan de boekenmarkt. Dat voelt altijd heel vertrouwd.

Samen met ongeveer 35 vrijwilligers is het weer gelukt. Geweldig. Wij willen een ieder, die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan de boekenmarkt van harte bedanken. Zonder de inzet van zovelen is het niet mogelijk deze omvangrijke klus te klaren. Dit moet je echt met elkaar doen en je moet op elkaar kunnen rekenen. En dat gaat ieder jaar weer perfect. Ook de mensen die boeken aanleverden willen wij van harte danken, want zonder boeken is er geen boekenmarkt. En ook de organist, die ondanks de hitte gedurende de twee dagen veel aanwezig was en de met zijn orgelspel de mensen de kerk inlokte, hartelijk dank.
Alles bij elkaar was het weer een hartverwarmende ervaring.
De netto opbrengst is dit jaar met nog een nagekomen bedrag van € 50,– uitgekomen op € 2.951,30. Gezien de omstandigheden, menen wij dat wij hiermee tevreden mogen zijn

Lees Verder
04 sep
0

Wereld Alzheimer Week

Wereld Alzheimer Week

Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Rondom deze dag organiseert Dementievriendelijk Roermond voor de tweede keer een Wereld Alzheimer Week van 17 tot en met 23 september. In die week vinden activiteiten plaats voor mensen met dementie, hun naasten en iedereen die geïnteresseerd is. Het thema is dit jaar ‘Muzikale Ontmoeting’.

> Lees hier het volledige programma

Lees Verder
10 jul
0

De classis: Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne

De classis: Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne

Zoals u wellicht weet is de nieuwe classis een feit. Per 1 mei 2018 zijn zes classes samengevoegd tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne. Tijdens de eerste vergadering is het nieuwe classisbestuur (BM) gekozen en is als volgt samengesteld, waarbij iedere oude classis is vertegenwoordigd.

  • Voorzitter: diaken Arie Haasnoot (West-Brabant)
  • Vice-voorzitter: ouderling Elly de Haan – Verduyn (Limburg)
  • Scriba 1: vacature
  • Scriba 2: ds. Wim Dekker (Peel- en Kempenland)
  • Financiën: ouderling kerkrentmeester Cees van der Marel (Peel- en Kempenland)
  • Lid: ds. Hartman Out (Reunion Wallonne)
  • Lid en notulist: ouderling Jefta van Garderen (Limburg)
  • Lid: ouderling Albert Rozema (’s Hertogenbosch)
  • Lid: ouderling Ad Branderhorst (Heusden-Almkerk)

In de eerste vergadering is ook een beroep uitgebracht op ds. Marco Luijk voor de functie van classis-predikant. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten. De predikant heeft inmiddels het beroep aangenomen en gaat per 1 september a.s. beginnen in zijn nieuwe functie. Hij zal op zondag 16 september om 15.00 uur worden bevestigd in de Protestantse Kerk van ’s Hertogenbosch.

Marco Luijk is momenteel predikant met een bijzondere opdracht voor de tbs-instelling de Pompestichting. Hiernaast is hij als geestelijk verzorger lid van het kernteam geestelijk verzorgers voor de Nationale Politie en bezig met de opbouw van geestelijke verzorging bij deze organisatie. Van 1993 tot eind 2017 was hij werkzaam als predikant in achtereenvolgens Boxmeer- Vierlingsbeek, Uitgeest-Akersloot, Oegstgeest en Wijchen-Leur en Batenburg. Luijk studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in geschiedenis van het Christendom in de moderne tijd, Ethiek en Vormingswerk.

Naast zijn predikantschap bekleedde Luijk meerdere bestuurlijke functies: kerkvisitator Gelderland, lid redactie theologisch tijdschrift Michsjol, voorzitter classis Edam-Zaandam, lid ACV Noord- Holland, voorzitter missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India, lid bestuur van Bond van Nederlandse Predikanten.

Wat doet een classis-predikant?
De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn of haar regio. Hij of zij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.

Afscheid Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV)
Door de veranderde structuur komt per 31 augustus a.s. een eind aan de functie van RACV. Mevr. ds. Sophie Bloemert was tot nu toe de RACV voor heel Zuid-Nederland. Op zondag 2 september wordt in de Grote Kerk van Breda om 15.00 uur afscheid van haar genomen. Deze viering wordt voorbereid door Noord-Brabant en Limburg samen met Zeeland.

Elly de Haan – Verduyn

Lees Verder
05 jul
0

Aanpassen bord KND

Gezocht: persoon om het hart van de kindernevendienst aan te passen.

Wens: Een plek voor tekeningen & knutsels op het hart.

Meld je bij de kindernevendienst: knd@pg-roermond.nl

Lees Verder
03 jul
0

Overstapdienst

Overstapdienst

Zondag 1 juli is was er een prachtige dienst. Drie meiden die de overstap maakten van de Kindernevendienst naar de Jongerenkerk en actief meededen aan verschillende onderdelen van de dienst. “United by Music” verzorgde de zeer feestelijke muzikale ondersteuning. Allemaal in de kerk die voor de gelegenheid was omgetoverd tot een kleurrijke kloostertuin waar de dominee in rond ging. Na afloop zijn we met een aantal gezinnen nog lekker gaan spelen in speeltuin Kitskensberg.

Zie hieronder enkele foto’s van de dienst.

Lees Verder
123