Blog

11 okt
0

Maatschappelijke film & discussie

Maatschappelijke film & discussie

Op 29 oktober  kijken we naar de film ”Away from her”,  over ouderdom, dementie en liefde. Een voorstukje is te zien via https://youtu.be/KaKIpKBxu14 De film staat ook in verbinding met lezingen die een aantal weken daarna gehouden worden.

De avond wordt ingeleid door dominee Judith van den Berg-Meelis. We bekijken met elkaar de film en na afloop is er de gelegenheid voor vragen, gesprek en discussie. De film is in het  Nederlands ondertiteld.

De film gaat over Fiona, die Alzheimer heeft, en haar man Grant en de overgang van thuiswonen naar een verzorgingstehuis. Maar de film laat ook de barsten en onderhuidse kanten van het huwelijk zien en de geschiedenis en de onvermoede toekomst van een huwelijk. Het begint als een zoetsappige televisiefilm over een nare ziekte. Fiona en Grant lijken het perfecte stel – met een perfect huis aan een prachtig meer in het noorden van Canada. Grant kan niet geloven dat hij afscheid moet nemen van Fiona, maar op haar dringende verzoek brengt hij haar toch naar een verzorgingstehuis. En daar vindt Fiona een nieuwe liefde. Zonder omhaal onderzoekt Away from Her de onvoorspelbare wegen van het hart. Grant heeft het gevoel gestraft te worden voor zijn slippertjes uit het verleden – hun huwelijk was nooit zo stabiel als hij zichzelf voorhield. De film richt zich volledig op de karakters, die elk hun innemende en hun stekelige kanten hebben.

‘Away from Her’ is een sober en sterk drama met een prachtige hoofdrol van Julie Christie, die haast onmerkbaar schakelt tussen onzekerheid en elegantie, tussen luciditeit en verwarring. Haar optreden verleent de film een tragische ondertoon, die wordt gecompenseerd door Sarah Polley’s optimisme. Zonder Fiona’s slopende ziekte ook maar enigszins te romantiseren, is Away from Her vooral een lofzang op de liefde.

Het is in het Ontmoetingscentrum en het begint om 20:00 uur.

 

 

 

 

Lees Verder
07 okt
0

Doorstuurservice Bank Stopt!

Doorstuurservice Bank Stopt!

Op 1 november 2018 heeft onze gemeente (gedwongen) andere rekeningnummers gekregen. We constateren dat er nog steeds mensen zijn die geld overmaken naar de oude nummers. Tot op heden zijn deze bedragen door de bank automatisch overgemaakt naar de nieuwe rekeningnummers. De bank stopt met deze service op 1 december 2019.

Vanaf dat moment worden alle bedragen die naar oude nummers worden overgemaakt, aan u retour gestort.
U vind de nieuwe rekeningnummers voor in Contact en op de website: https://pg-roermond.nl/kerkrentmeesters/

Met vriendelijke groet,
Jeannette Klein
Penningmeester CvK

Lees Verder
05 okt
0

Resultaten enquête PThU

Resultaten enquête PThU

Hieronder de resultaten van de enquête van de PThU die eerder dit jaar in de kerk is afgenomen. Allereerst de samenvatting in het Nederlands. Daaronder vindt u het volledige rapport in het Engels.

Resultaten Dashboard

Hieronder volgt het volledige rapport in het Engels.

NCLSChurchLifeProfile2019-NLPK011001_kort

Lees Verder
05 okt
0

Predikantsplaats vanaf 2020 naar 80%

Predikantsplaats vanaf 2020 naar 80%: Wat gaat u daarvan merken?

De financiële situatie van de Protestantse Gemeente Roermond is zo, dat er op dit moment voldoende vermogen is voor 60% predikantsformatie. De afgelopen jaren is dit met subsidiegeld aangevuld tot 100%. De komende jaren zal dit afgebouwd worden naar 80% in 2020 en naar 60% in 2022.

Samen met de kerkenraad zijn we het afgelopen jaar gaan kijken waar de tijd van de predikant wel en waar deze niet in gestoken kan worden, als de werkuren afnemen. De keuzes hiervoor komen in het werkplan van de predikant te staan.
Enerzijds is het mogelijk om overal iets vanaf te schaven, anderzijds is het wellicht zinnig om de vraag te stellen: “Wat is het wezenlijke dat de predikant doet, en waar zouden gemeenteleden kunnen aanvullen/ participeren of overnemen?”

80% betekent een 32-urige werkweek.

De vaste werkdagen van de predikant zullen naar maandag-dinsdag-donderdag gaan, met maximaal 2 avonden, een vrijdagmorgen en de zondagmorgen. Spreekuur op maandag-dinsdag-donderdag.

Voor een predikant die 80% werkt is 2,5 eredienst per maand gangbaar. In overleg met het CvK is in onze gemeente gekozen voor standaard 2 diensten per maand, zodat de overige tijd meer aan pastoraat besteed kan worden.

Onze gemeente kent veel werkgroepen, geledingen met evenredig veel vergaderingen. De aanwezigheid van de predikant zal ook hier beperkter worden. Het zal regelmatig zo zijn, dat de predikant het eerste uur aanwezig is, maar niet de hele vergadering bijwoont.

Voor een predikant zijn ook bovenplaatselijk, oecumenisch en internationaal de nodige werkzaamheden en contacten. De kerkenraad heeft vastgesteld dat dit werk in de toekomst vooral door gemeenteleden zal moeten worden gedragen en incidenteel of, wat betreft het liturgische gedeelte, door de predikant.

Wat betreft verdieping en groepswerk: ook hier moet een afweging gemaakt worden waar de inzet van de predikant gevraagd wordt: bijvoorbeeld 1x per 2 jaar bij groothuisbezoeken of 1x per 2 jaar een geloofscursus of rouwgroep. Met meer participatie van gemeenteleden en inzet van gemeenteleden met kennis/ervaring/ talent.

In de praktijk?

Wat betekent dat voor u als gemeentelid? Als de tijd beperkter wordt, dan verandert ook de tijd, die er is voor gemeenteleden. De focus in het pastoraat zal iets meer bij het crisispastoraat gaan liggen (rouw, trouw, doop, ziekte). Een afspraak voor een gesprek zal misschien wat verder in de toekomst geprikt moeten worden.

Nieuwe subsidie

Ondanks deze financiële ‘donkere wolken’ aan de horizon zien we dat er in de afgelopen jaren juist een nieuwe wind is gaan waaien, dat er nieuwe initiatieven ontstaan, dat er positieve energie is en dat we regelmatig nieuwe gemeenteleden mogen verwelkomen. Alleen is een deel van deze nieuwe leden financieel minder daadkrachtig. Daarom zijn we het afgelopen jaar begonnen met het aanschrijven van nieuwe fondsen. We zijn verheugd om u te kunnen melden dat er al meerdere subsidies toegekend zijn en andere in voorbereiding.

Wat betekent dit?

Dat er voor verbindende activiteiten en open kerk-activiteiten, maar ook voor liturgische vernieuwing (beeldscherm, vertaalinstallatie), jeugdactiviteiten en catechesemateriaal geld beschikbaar is.

Dat, naast de predikantsformatie, Gerben Huberts als diaconaal werker de komende jaren meer uren in de gemeente mag komen werken.

En dat ook de predikant boven de 80% (of later 60%) een aantal uren per week tijd mag besteden aan open kerk, verbindende activiteiten of nieuwe doelgroepen.

Het belangrijkste om te onthouden in deze is:

Samen zijn wij kerk,

samen bouwen wij aan de kerk,
samen bouwen wij aan de kerk van de toekomst:
een kerk waar iedereen welkom is,
waar iedereen mee mag doen en
waar iedereen aan kan bijdragen!

Lees Verder
05 okt
0

Gezocht: Kleding & Schoenen voor Hongarije

Kleding & Schoenen voor Hongarije

Kleding en schoenen voor kinderen van 0 t/m 18 jaar: alles is welkom! De kleding zal gedurende 1 jaar worden ingezameld. Indien mogelijk zal er ook tussentijds kleding naar Hongarije gebracht worden.

Lees Verder
04 okt
0

Beleidsplan 2019-2025

Beleidsplan 2019-2025

Hieronder vindt u het beleidsplan voor de periode 2019-2025. Of download het hier.

6.1 Beleidsplan def. incl logo

Lees Verder
02 okt
0

Gastvrij en veelkleurig gemeente-zijn in Roermond

Gastvrij en veelkleurig gemeente-zijn in Roermond

Als gemeente leggen wij actief contact met de asielzoekers in het AZC en stellen ons open voor vluchtelingen. Dit loopt vooral via informele netwerken. Kerk in Actie maakte over hoe wij dit doen een brochure welke kan worden gebruikt door andere gemeenten die iets vergelijkbaars van plan zijn. Zie ook de pagina van Kerk in Actie: Deel je toekomst – geef vluchtelingen perspectief

Netwerken in Roermond

Lees Verder
02 okt
0

Vacatures Kosterstaken & Commissie Vieringen

Vrijwilliger worden? Lees verder voor  de vacatures!

Lees Verder
01 okt
0

PSW Nieuws – oktober

PSW Nieuws – oktober

Seniorenmiddag – donderdagmiddag 10 oktober

Op 10 oktober organiseren Margriet en Aart Dumee een zangmiddag voor de senioren. Het is de bedoeling om samen mooie geestelijke muziek/liederen te zingen. Vorig jaar zijn hebben we geïnventariseerd bij diverse mensen naar hun favoriet christelijk lied, daar wordt donderdag 10 oktober uitgebreid aandacht aan besteed. Wij zullen er alles aan doen, om samen met u er een verbindende seniorenmiddag van te maken, met ook nog een speciale verrassing. Al onze 70 plussers zijn van harte welkom.

De bloemen in de maand augustus 2019

 • 4 augustus naar Mw. Oljans uit Roermond;
 • 11 augustus naar Mw. Terwijn uit Roermond;
 • 18 augustus naar Mw. E. Brenk-Westerhof uit Swalmen;
 • 25 augustus naar Mw. A.Meeuwis ( van Ds. Rebel)

Verantwoording Giften augustus 2019

Via Helma €. 25.00

Agenda (komende 7 maanden)

 • Oktober de 10e, Zangmiddag met een verrassing.
 • November de 14e Herfststukjes maken o.l.v. Joyce en Dina.
 • December de 20e Jaarlijkse Kerstmaaltijd.
 • Januari de 9e in 2020 Sjoelwedstrijden om de Andries van de Veen Bokaal.
 • Februari de 13e in 2020 een bijzonder verslag over het reizen door Amerika.
 • Maart de 12e in 2020 Voorjaar’s (Pasen) stukjes o.l.v. Joyce en Dina.
 • April donderdag de 23e Seniorenreisje ( In voorbereiding)

Wij hopen donderdagmiddag 10 oktober weer vele senioren in het Ontmoetingscentrum (naast de kerk) te ontmoeten.

Mocht u geen vervoer hebben en u wilt graag opgehaald worden, mag u contact opnemen met Tonny Huissoon. Tel. 0475-531951 b.g.g. 06-12285686 Zij zal dit dan zoals altijd perfect voor u regelen.

Met vriendelijke groeten namens het P.S.W.team,

Gerard van der Klei psw@pg-roermond.nl

Lees Verder
01 okt
0

Actie Schoenendoos

Doe weer mee met actie Schoenendoos!

Vorig jaar konden we maar liefst 32 kinderen blij maken met en gevulde schoenendoos. Doe je dit jaar weer mee?

Lees Verder
1236912