Blog

19 feb
0

Tussen hoop en vrees, tussen gedichten en lineaire algebra

Een gesprek met Hayarpi Tamrazyan, maandenlang het gezicht van het kerkasiel en het kinderpardon. Lees het artikel bij INLIA.

Lees Verder
08 feb
0

Leesgroep “Veertigdagentijd”

In een aantal bijeenkomsten lezen we de kernhoofdstukken uit het boek Dethroning Mammon van de anglicaanse aartsbisschop en econoom Justin Welby, die ons voorbereiden en toeleiden naar Pasen.

De bijeenkomsten zijn op donderdagavonden in de veertigdagentijd. De eerste bijeenkomst is in de Minderbroederskerk op 14 maart om 19:30 uur.

Lees Verder
07 feb
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (12 december 2018)

Verslag Vergadering Kerkenraad (12 december 2018)

 1. Het bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard door het Classicaal College voor het Opzicht. Op 4 december heeft de kerkenraad bericht ontvangen van het Classicaal College voor Bezwaren en Geschillen dat het bezwaarschrift naar dat College is gestuurd door de bezwaarmakers.
  We wachten eerst de procedure van het College af, voordat er een besluit genomen kan worden over het voorzitterschap van het CvK.
 2. In verband met een vraag over de samenstelling van het moderamen wordt er gesproken over het ontstaan van die samenstelling en de doelstellingen van het moderamen. De kerkenraad besluit dat het moderamen in de huidige vorm goed functioneert en op deze manier kan blijven voortbestaan en dat er geen uitbreiding nodig is.
 3. Op 8 mei 2019 zal de gemeenteavond worden gehouden. Er wordt nog nagedacht over een invulling na de pauze.
 4. Er is een vraag gekomen van Narcotics Anonymous of zij gebruik mogen maken van de consistorie. Dit betekent dat zij wekelijks, bijvoorbeeld op de vrijdagavond, bij elkaar komen. Er is aangegeven dat dit een enkele keer misschien niet kan op vrijdagavond. Er wordt een contract opgesteld en er zullen afspraken gemaakt worden.
 5. Op 26 mei is er een gezamenlijke dienst in Maasbracht. Er zal dan geen dienst gehouden worden in Roermond.
 6. De begroting van het CvK en de begroting van de diaconie/ZWO worden goedgekeurd.
 7. Terugblik
  • 10 november; bijeenkomst voor jeugdouderlingen in de regio, er waren 6 jeugdouderlingen, het was een goede bijeenkomst, hoewel de opkomst wat tegenviel, maar het was waardevol voor degenen die er waren.
  • 11 november; informatiemoment na de dienst over de viering van het Heilig Avondmaal
  • Groothuisbezoeken, worden goed bezocht, soms zijn er ook jongeren bij.
  • 20 november: lezing van de WIO, er waren 35 mensen, grotendeels buitenkerkelijk
  • 23 november; de jeugd van Maasbracht was in Roermond. Het was een groot succes.
  • 2 december; themadienst en Heilig Avondmaal, deze combinatie is door een aantal mensen als minder gewenst ervaren.
  • De viering van het Heilig Avondmaal op de nieuwe manier: de reacties waren positief.
  • 3 december; workshop 40-dagentijd van Kerk in Actie. De diaconieën uit verschillende plaatsen waren aanwezig. De diaconie uit Weert wil ook graag honing gaan verkopen voor het project. Het was een goede bijeenkomst, goed om elkaar te ontmoeten.
 8. De kerkenraad van Maasbracht heeft de kerkenraad van Roermond uitgenodigd om op 10 april 2019 een gedeelte van de kerkenraadsvergadering samen te houden. We beginnen met een maaltijd om 18:30 uur. Na het gezamenlijke deel kunnen de beide kerkenraden hun eigen vergadering voortzetten in aparte ruimtes.

De volgende vergadering is op woensdag 23 januari 2019

Aafke Doelman, scriba

Lees Verder
05 feb
0

Dienst op 26 mei in Maasbracht

Dienst op 26 mei in Maasbracht

Op verschillende gebieden werken de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond al samen, zoals u weet. Op het gebied van vorming en toerusting wordt al vele jaren samengewerkt, maar ook op het gebied van de jeugd zijn er al mooie plannen ontstaan en deels reeds ten uitvoer gebracht.

In het kader van de samenwerking zal er op zondag 26 mei een gezamenlijke kerkdienst zijn van de Protestantse Gemeenten Maasbracht en Roermond. Deze dienst zal gehouden worden in Maasbracht. In de Minderbroederskerk is dan geen dienst en iedereen wordt uitgenodigd om de dienst in Maasbracht bij te wonen. Als u niet in de gelegenheid bent om daar zelf naar toe te rijden, zal er vervoer geregeld worden.

In het najaar zal het omgekeerde plaatsvinden: dan zal de gezamenlijke dienst gehouden worden in Roermond en zal er geen dienst zijn in Maasbracht.

Verdere informatie over de dienst op 26 mei in Maasbracht en over het vervoer zult u t.z.t. ontvangen.

Truus Spoelstra.

Lees Verder
05 feb
0

ZWO – ‘eerlijke kleding’- dienst

ZWO – ‘eerlijke kleding’- dienst

Heeft u de tips meegenomen van de ZWO-‘eerlijke kleding’- dienst van afgelopen zondag? Lees ze nog eens na of hang ze op in uw kledingkast!

De vraag die de zwo-leden zichzelf stelden, was: “Hoeveel kledingstukken heeft u in uw kast?” Welke merken? Kijk op rankabrand.nl of rankabrand.org hoe ze scoren! En hoeveel daarvan draagt u niet meer? Volgens mode experts zou iemand die bewust goede basisitems en goed combineerbare kleding koopt, voldoende moeten hebben aan 30 tot 40 kledingstukken.(Nachtkleding, sokken, ondergoed, werk/klus en sportkleding wordt daarbij niet meegenomen. Schoenen/laarzen daarentegen wel!). Hieronder de tekst van de dienst.

Wat is het thema

Toen we met de ZWO-commissie en de dominee begonnen met het voorbereiden van deze dienst moest er natuurlijk een thema komen. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Het zou dus moeten gaan over mensen ver weg. Er wordt iedere zondag gebeden voor mensen ver weg. Mensen die vervolgt worden, in oorlog moeten leven, uitgebuit worden, ziek zijn enzovoort. Maar het blijven mensen ver weg. En dat terwijl wij zo verbonden zijn met deze mensen ver weg. Denk maar aan al die spullen die recent op het strand van de Wadden terecht kwamen. Gemaakt door mensen ver weg, voor ons in West Europa. Er is nog iets wat ons verbind met mensen ver weg, in lage lonen landen, ontwikkelingslanden zo u wilt. Onze kleding. In deze dienst nemen we u mee van de katoenplantage tot de broek die u nu aanheeft.

Katoenteelt

Onze kleding wordt voor een groot deel gemaakt van katoen. Katoenteelt beslaat ongeveer 2,5% van het totaal beschikbare landbouwoppervlak wereldwijd. Het wordt voornamelijk geteeld in China, de VS en India. Omdat katoen vatbaar is voor plagen en ziektes, wordt er voor de productie ongeveer 16% van alle chemische bestrijdingsmiddelen ter wereld gebruikt. En er is veel kunstmest nodig om voldoende katoen te kunnen oogsten. Deze stoffen zijn schadelijk voor de werknemers (in veel landen wordt er niet volgens onze ARBO wetten gewerkt), maar ook voor de rivieren en de akkers.

Voor 1 kg katoen is ongeveer 10.000 liter water nodig. Dit is ongeveer 2500 liter per shirt en 7000 liter per spijkerbroek. Op de meeste plaatsen valt niet voldoende regen en wordt voor de irrigatie van katoen water onttrokken aan rivieren, meren of ondergrondse reserves. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest wordt het water vaak vervuild.

Spinnen, weven en verven

Deze productieprocessen vinden veelal uit het zicht plaats. Het wordt gedaan door onderaannemers van onderaannemers van onderaannemers. Vooral kleine bedrijven onttrekken zich aan iedere controle. Daar werken mensen langer dan tien uur per dag. Niemand heeft een ziektekostenverzekeringen er bestaat geen pensioenregeling. Lid zijn van een vakbond is verboden. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen. Bijna niemand heeft een contract of vast salaris. Er is geen overurenvergoeding. Mensen staan bloot aan chemische stoffen en er werken kinderen jonger dan 15 jaar.

Het maken van kleding

Het maken van kledingstukken vindt meestal plaats in landen waar de loonkosten zeer laag zijn, o.a. China, Bangladesh, India, Vietnam en Cambodja. In deze landen is het minimumloon soms maar 20% van het leefbaar loon. Hier komen we later op terug. Gerenommeerde kledingmerken hebben doorgaans geen eigen fabrieken maar laten kleding maken in deze fabrieken. Sinds de misstanden in de kledingindustrie (na het instorten van Rana Plaza in 2013) onder een vergrootglas liggen, controleren kledingmerken wel beter in de fabrieken waarmee ze rechtstreeks zaken doen. De arbeidsomstandigheden in fabrieken waaraan werk wordt uitbesteed, is nagenoeg niet te controleren. Deze uitbesteding komt vaak voor, omdat de gewenste levertijden van de Europese kledingmerken vaak heel kort is.

Voor veel werknemers betekent dit onbetaalde overuren (na 12 uur werk) en werken zonder pauzes. Zelfs naar de WC gaan is vaak verboden, op straffe van boetes of looninhouding. Vakbonden zijn niet toegestaan en bij zwangerschap dreigt arbeidsplaatsverlies. Kinderen krijgen wurgcontracten waarbij een deel van het salaris pas wordt uitbetaald aan het einde van het contract. In veel fabrieken werken kinderen vanaf 10 jaar.

Wat is leefbaar loon

Leefbaar loon, is het loon dat nodig is voor voedsel, huur/huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, scholing, kleding, vervoer en sparen. Sinds 2011 zijn bedrijven volgens een richtlijn van de Verenigde Naties verplicht hiervoor te zorgen. Dit is bij veel bedrijven nog lang niet verwezenlijkt. In sommige landen is het minimumloon slechts 20% van het leefbaar loon. Twee werkende ouders samen verdienen met het minimumloon slechts 40% van het gezinsinkomen, hierdoor is kinderarbeid bijna onvermijdelijk.

Hoe komt de broek aan uw billen?

Nadat de broek is gemaakt, wordt deze per containerschip getransporteerd naar Europa en komt deze in een magazijn terecht. Van hieruit wordt hij naar de winkel getransporteerd waar u hem kunt kopen. Bij de Primark voor €14,- , bij Levi’s of Anna van Toor voor meer dan €100,-. Helaas zegt de prijs waar u de broek voor koopt niet altijd iets over de omstandigheden waaronder ze gemaakt zijn. Na dit verhaal, kunt u zich vast voorstellen dat er in het geval van een broek van €14,- de aarde of iemand anders de echte rekening voor uw broek betaald. Het kopen van een dure broek garandeert helaas niet dat de naaister die uw broek heeft gemaakt geen kind was of een eerlijk loon heeft gekregen. Veel kledingmerken geven liever veel geld uit aan reclame dan aan de makers van hun product.

Wat kunt u doen?

De kledingmarkt is erg gecompliceerd. Maar de klant is koning en dus kunnen we als consument wel iets doen. Volgens mode experts zouden mannen aan ongeveer 40 kledingstukken en vrouwen met ongeveer 70 kledingstukken genoeg moeten hebben. Zonder ondergoed, sokken, sport- en nachtkleding, die tellen niet mee. Een aantal dames van de ZWO commissie hebben hun kleding geteld en hoewel we allemaal dachten dat het bij ons wel mee viel kwamen degenen die durfden te tellen uit op rond de 150 (!) kledingstukken. Ruim genoeg dus voor de komende jaren. En als ik eerlijk ben, denk ik dat het de meeste van u net zo zal vergaan als u durft te tellen. Als we besluiten minder kledingstukken kopen, kunnen we per stuk meer uitgeven en op zoek gaan naar eerlijke mode. Hierover staat meer op de achterkant van het papier met de liederen wat u heeft ontvangen. Met tweede hands aankopen besparen we ook grondstoffen. Als er minder vraag is naar goedkope kleding en meer naar eerlijke kleding, kan de kledingmarkt veranderen. De werknemers en werkneemsters uit de kledingindustrie kunnen dan een leefbaar loon verdienen, zodat kinderen niet meer hoeven te werken voor het gezinsinkomen maar weer naar school kunnen, zoals ieder kind verdient.

Collecte

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

U kunt hier uw donatie voor dit project overmaken naar Kerk In Actie.

Meer informatie:

 • www.schonekleren.nl: voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie
 • www.rankabrand.nl: website waar merken worden beoordeeld op hun duurzaamheid (goede arbeidsomstandigheden maken deel uit van deze beoordeling)
 • www.fairwear.nl: een organisatie waarbij kledingmerken die eerlijker willen produceren zich kunnen aansluiten (pagina in het Engels)
 • www.eerlijkwinkelen.nl: op deze site staat ook voor Roermond een lijst met eerlijke winkels, waaronder ook kledingwinkels.

Eerlijke kleding kopen:

Winkels

Van nature- Het duurzame warenhuis
Burchtstraat 126,
6511 RK Nijmegen

De groene knoop
Grachtstraat nr. 1
6287 AE Eys (Zuid-Limburg)

Webwinkels

Lees Verder
04 feb
0

Van Aarde tot Oerknal (verslag van lezing)

Van Aarde tot Oerknal (verslag van lezing)

Op dinsdag 29 januari ontvingen wij Prof. Dr. Heino Falcke in het Ontmoetingscentrum. Meer dan 70 bezoekers volgenden zijn boeiende lezing.

Heino Falcke is hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica en is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is bekend van zijn onderzoek op het gebied van zwarte gaten. Daarnaast houdt hij zich in zijn onderzoek bezig met de zogenaamde grenzen van het heelal. Hij voert onderzoek uit op het gebied van astrofysica en astrodeeltjesfysica.

Recent ontwikkelde zijn team een antenne die meevloog op de Chinese satelliet gelanceerd naar de achterkant van de maan. Verder is zijn team bezig met het plaatsen van een nieuwe telescoop in op een berg Namibië. Via een netwerk van alle telescopen in de wereld hopen ze een foto’s te kunnen maken van een zwart gaten.

In zijn vrije tijd is hij lekenpredikant in de Rijnlandse kerk in Duitsland.

Hij nam ons mee in een reis met een dia-voordracht door het heelal. Via deze voordracht zagen wij de schoonheid van het heelal. Volgens Heino Falcke is er een bedoeling met de schoonheid van het heelal. En de vraag waaróm alles is ontstaan kan de wetenschap eigenlijk nog steeds niet beantwoorden. De oerknal zelf kan eigenlijk voor hem niet de oorsprong zijn, want er was al iets, je had al natuurwetten, ‘initial conditions’, er was al iets. Hij ziet God als de oorsprong.

Lees Verder
02 feb
0

Back to basics in Roermond

Lees het artikel gepubliceerd door Kerk In Actie over onze betrokkenheid bij het AZC en de komst van arbeidsmigranten wat in onze gemeente leidde tot vele nieuwe gezichten.

Lees Verder
01 feb
0

Van de predikant – Februari

Van de predikant – Februari

We zijn alweer het nieuwe jaar ingegaan, wat vliegt de tijd! Nu ik in mijn tweede jaar als uw predikant ben, merk ik dat mijn agenda gevulder is, of ik tijd te kort kom. Meer mensen weten gelukkig de weg naar de dominee te vinden. Zoals een stroom van kerstkaarten/wensen, lieve wensen en lekkers, waarbij het mij onmogelijk is om iedereen afzonderlijk te bedanken. Maar de warmte is voelbaar!

In januari hielden we een doop(gedachtenis)dienst met het thema: “Niet in de storm, maar in de stilte”. Daar moet ik vaak aan terugdenken in deze hectische weken. Zo ook in de periode waarin het nieuws overspoeld werd door voor- en tegenstanders van het Nashville-document. Eén van die dagen moest ik mijn toga voor een gastpreekbeurt uit de kerk ophalen. Buiten stormde het, maar in de kerk viel me de rust op. De stilte. Daar is God te vinden.

Elkaar in de storm van het leven, in de storm van pittige discussies, verschillen en tegenstellingen niet uit het oog verliezen. Maar juist elkaar opzoeken, in de ogen kijken, zoeken naar woorden die verbinden. Woorden die zeggen: “Ik zie jou, ik laat je niet in de kou staan”. We hebben als geloofsgemeenschap, als christenen niet het alleenrecht of de waarheid in pacht om grote woorden van God te spreken. We zijn zoekenden. Laten we maar op weg gaan, samen. Stapje voor stapje.

Dat doen we in onze eigen gemeente, als protestanten, in de oecumene, wereldwijd.

Moge wij, in ons leven en waar we ook gaan en staan, die gastvrijheid delen met elkaar.

Hartelijke groet,
ds Judith

Lees Verder
23 jan
0

Kanselruil predikanten in de Limburgse Ring

Kanselruil predikanten in de Limburgse Ring

Om de protestantse gemeentes in Limburg kennis te laten maken met de andere predikanten uit Limburg heeft het werkgezelschap van de Limburgse ring bedacht om tweemaal per jaar een ‘kanselruil’ te organiseren.
De eerste keer in 2019 zal op 10 februari zijn. Dan komt de predikant van Weert, ds. Jolien Leeffers, naar Roermond.
De tweede maal zal 27 oktober 2019 zijn, welke predikanten dan waarheen gaan is nog onbekend.

Een ander voorstel uit de ring is het organiseren van een ‘kerkenpad’, waarbij andere Limburgse kerken welkom zijn op een interessante en al lopende activiteit van één van de andere kerken. De ene kerk organiseert iets met muziek, de ander een lezing, en weer een ander een wandeling. Op deze manier is er gelegenheid om samen de zondagse eredienst te vieren en na afloop gelegenheid voor informele kennismaking en uitwisseling.

ds Judith

Lees Verder
23 jan
0

Kerk als herberg en pleisterplaats: wekelijkse NA groep in de consistorie

Kerk als herberg en pleisterplaats: wekelijkse NA groep in de consistorie
Wellicht kent u uit Amerika het gebruik dat kerken daar gastheer zijn voor therapie- en gespreksbijeenkomsten voor mensen met een verslavingsverleden. In Nederland gebeurt dit ook, maar in mindere mate. Onze gemeente is in het afgelopen jaar benaderd door een vergelijkbare groep, de NA (Narcotics Anonymous). Een groep die hulp biedt na het stoppen met een verslaving. Zij volgen een programma dat haar basis en oorsprong vindt in het christelijk geloof, het 12 stappen programma.
Deze NA-groep zoekt een plek in Roermond om haar gespreksgroepen uit te breiden en kwam uit bij onze kerkgemeente.
We hebben hier in de kerkenraad goed over nagedacht en vonden het passend om als kerk plaats te bieden aan mensen voor begeleiding, herstel, gesprek en een luisterend oor. De groep is zelfstandig met een eigen leiding. De afspraken over gebruik, kleine vergoeding e.d. worden met deze leiding afgestemd.
Vooralsnog zal de groep met een proefperiode in februari beginnen op de vrijdagavond. Als de kerkelijke gemeente zelf op vrijdagavond bezet is, dan zal de groep elders ondergebracht moeten worden.
Mocht u als gemeentelid vragen hebben hierover, of van gedachten willen wisselen hierover, of u aanmelden, neem dan gerust telefonisch contact op met de predikant.
ds Judith

Lees Verder
1236