Blog

22 apr
0

Gemeenteweekend 2-3 juni 2018: gelegenheid voor dagbezoekers!

Gemeenteweekend 2-3 juni 2018: gelegenheid voor dagbezoekers!

Let op : ook gemeenteleden uit Maasbracht zijn welkom!

Wij hebben de zaterdag en zondag een geweldig gemeenteweekend in het Voerstreek, België.

Binnen 1.5 uur rijden kunt u de zaterdag of zondag bij de groep aansluiten.

De bestemming is camping ‘Natuurlijk Limburg’, Roodbos 3, 3791 Voeren, België (tel +32 472121687).

Op zaterdag 2 juni komen we om 12:00 aan en op zondag 3 juni vertrekken we om 16:00 weer naar huis. Op de zaterdagmiddag is er ruim de tijd voor een vrij in te vullen activiteit. Wij willen de volgende organiseren per inschrijving:

Een bezoek aan Abdij van Val Dieu (met begeleide bezichtiging) http://www.abbaye-du-val-dieu.be

Of

Een bezoek aan een Slakkenkwekerij (met degustatie): http://www.escargotsbelge.be

Daarnaast zijn er ook gelegenheid voor een wandeling of een fietstocht (fietsen zelf meebrengen). Niets doen of in de (verwarmde) zwembad zwemmen behoort ook tot de mogelijkheden.

Zaterdagavond hebben wij naast een heerlijke BBQ ook een gezellig kampvuur. Als er iemand is met een gitaar of ander begeleidende instrument, graag zich melden.

Op de zondagochtend, vieren wij op een creatief wijze de Wonderbaarlijke spijziging vanaf 9u30, waarna een picknick lunch.

U dient u aan te melden voor 15/5/2018 (zie beneden) en aan te geven welke maaltijden u mee willen genieten en of u meedoen met een van de uitstapjes. Er zal kosten aan verbonden zijn (o.a €15 pp voor de BBQ).

Graag tot hoors!
De Organiserend comité (Steph, Welmoed, Matthijs, Henk)

Antwoord naar s.potgieter@ziggo.nl voor 15/5/2018

Naam (met e-mailadres) dagbezoeker Maattijd meedoen Abdij du Val-Dieu Escargots
Zaterdag / Zondag Zat: BBQ

Zon: Picknick

Nee/ Ja OF Nee/Ja

Lees Verder
22 apr
0

Privacy wetgeving in de kerkelijke gemeente

Privacy wetgeving in de kerkelijke gemeente

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kerkelijke gemeentes gaan onder deze wetgeving vallen.
Er is veel over deze wet te doen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er van een kerkelijke gemeente wordt verwacht. Toch zijn we er al hard mee bezig en willen we u er het een en ander over vertellen.

De wet vertelt ons dat we voorzichtig om moeten gaan met gegevens die herleidbaar zijn tot één of meerdere personen, zoals adressen en telefoonnummers. Binnen de gemeente mogen deze gegevens gedeeld worden, maar alleen als het een duidelijk doel heeft.

Naar buiten toe (bijvoorbeeld de website) mogen alleen gegevens gedeeld worden als de betreffende persoon hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Omdat het ondoenlijk is om van alle gemeenteleden toestemming te vragen (en te krijgen) zijn er al een aantal beslissingen genomen. Op de nieuwe website bijvoorbeeld, zijn alleen nog @pg-roermond email adressen te vinden. Mail die hierop binnenkomt, wordt doorgestuurd naar privé adressen. De ontvangers merken er als het goed is niets van, maar hun email adres staat niet op de site. Ook staan er geen adressen en telefoonnummers meer op de site. Hiervoor worden enkele uitzonderingen gemaakt voor mensen die direct benaderbaar moeten zijn, deze mensen zullen zeer binnenkort gevraagd worden om toestemming te geven.

Hoewel Contact, het activiteitenboekje en de kerkdienst in eerste instantie “binnengemeentelijk” lijken te zijn, zijn ze dit niet. Contact en het activiteitenboekje komen bij de meeste mensen op een zeker moment bij het oud papier terecht. Dit wordt beschouwd als een datalek. Alle persoonsgegevens die er in staan, komen letterlijk op straat te liggen. Daarom zullen ook hier (op enkele uitzonderingen na, die gevraagd zullen worden om toestemming te geven) geen persoonsgegevens meer in worden gepubliceerd, tenzij mensen hier zelf spontaan toestemming voor geven.

Ook de kerkdienst is openbaar. Iedereen kan op zondag de kerk in lopen en een dienst bijwonen. Ook worden de diensten om na te luisteren op internet geplaatst. Daarom zullen vanaf zeer binnenkort alleen nog de namen en de woonplaats (of eventueel wijk) van mensen waar de bloemen heengaan worden genoemd.

Omdat de gevolgen van de wetgeving nog niet zo duidelijk zijn, is ook het dienstencentrum in Utrecht nog hard bezig om duidelijk te krijgen waar we verder aan moeten werken. Wij houden de berichtgeving in de gaten en zullen zo nodig actie ondernemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pg-roermond.nl.

Namens de Communicatiewerkgroep, Jeannette Klein

Lees Verder
17 apr
0

Fietsen Gezocht!

Fietsen Gezocht!

Hallo allemaal, Een aantal vluchtelingen uit het AZC Baexem, die al langere tijd onze erediensten bijwonen, hebben mij gevraagd of onze kerkgemeenschap hen kan helpen aan een fiets. Met een weekgeld van plm. € 50 is het kopen van een fiets voor hen niet mogelijk. Het gaat om 2 heren- en één damesfiets. Een buskaartje naar Roermond kost € 4 wat ook een stevige deuk slaat in hun weekgeld. Wie kan hen aan een fiets helpen?

Reactie via predikant@pg-roermond.nl.

Lees Verder
12 apr
0

Bezoek Hongaarse jongeren

Momenteel brengt een groep Hongaarse jongeren een bezoek aan Roermond. De jongeren zijn afkomstig uit Göncruszka en omgeving. Dit is de plaats waar 4 ZWO leden afgelopen zomer een bezoek aan hebben gebracht en waar de honing vandaan komt die in onze kerk wordt verkocht.

Vanmorgen ging het na een moment van bezinning (zie de foto hierboven) van Kessel naar Buggenum.

Op donderdag 12 april (vandaag!) zal er vanaf ongeveer 13.00 uur gelegenheid zijn de jongeren en hun begeleiders (de predikant, hulppredikant en een lerares) te ontmoeten in de kerk. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! Om ongeveer 13.30 uur wordt er een kleine dienst gehouden, waarbij het geld van de honing zal worden overhandigd. Ze zullen hier een reiszegen krijgen want aansluitend zullen ze vertrekken naar Dalfsen.

De ZWO commissie

Lees Verder
11 apr
0

Lezing Dode Zeerollen – Een impressie (10/04/2018)

Lezing Dode Zeerollen – Een impressie

De Dode Zeerollen zijn ontdekt in begin 1947 toevallig ontdekt bij de plaats Qumran aan de westelijke Jordaanoever. In 11 grotten bij de nederzetting Qumran zijn er rollen gevonden en men vermoed dat deze geschreven zijn door mensen uit deze nederzetting. De Dode Zeerollen zijn voor het grootste deel in het Hebreeuws geschreven. Daarnaast zijn er ook enkele teksten in het Aramees en een klein aantal in het Grieks. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten. De handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen. De NBG-vertaling 1951 gaat uit van codex Leningradensis, dat is het oudste nog bestaande complete handschrift van de masoretische tekst van de Tenach, daterend uit het jaar 1008. De Dode Zeerollen kunnen grofweg ingedeeld worden in Bijbelse werken en overige religieuze teksten die niet in de bijbel staan, waaronder commentaren, wetten, poëzie en hymnen. De Bijbelse teksten komen grotendeels overeen met de Masoretische Tekst, de grondtekst van de joodse Bijbel.

Van alle teksten die nu voorkomen in de joodse Bijbel, behalve het boek Ester, zijn exemplaren gevonden.

De vondst van de rollen heeft invloed gehad op onze huidige Bijbelvertaling. Een voorbeeld is Jesaja 34:5:

NBG-vertaling 1951/Hebreeuwse tekst 1008 v Chr.
Mijn zwaard is in de hemel dronken geworden.

Nieuwe Bijbelvertaling 2004
Mijn zwaard verschijnt aan de hemel

De Franse paters van de Dominicanen van de Ecole biblique uit oost Jerusalem kregen als eerste de leiding over het onderzoek naar de rollen. De manuscripten waren in zeer slechte staat toen ze werden gevonden en dat heeft het onderzoek zeer vertraagd. Ook werd er lange tijd niets in de openbaarheid gebracht over de Dode Zeerollen en dit leidde tot speculaties. Pas in 1990 kwam hierin verandering in toen een nieuwe hoofduitgever besloot de rollen openbaar te maken.

Lees Verder
11 apr
0

Spelletjesmiddag Jongerenkerk

Spelletjesmiddag Jongerenkerk

De jongeren van de Jongerenkerk organiseren aanstaande zondag vanaf 12:30 uur een spelletjesmiddag! Levend Cluedo, Thirthy Seconds, Wie ben ik?, een mini-excaperoom en nog andere spellen. De spellen worden aangepast op het aantal deelnemers dat zich deze zondag meldt. Opgeven vooraf is niet nodig. (voor lunch wordt niet gezorgd, dus zelf even een boterham in de tas stoppen om tussen de kerkdienst en de spelletjesmiddag op te eten :-))

Jong en oud van harte welkom!

Lees Verder
04 apr
0

Verzekering Vrijwilligers

Verzekering Vrijwilligers

Enige tijd geleden werd er door een betrokken vrijwilliger gevraagd, of er een verzekering is vanuit de kerk, op het moment dat iemand onderweg is voor zijn/haar vrijwilligerswerk en er zou hem/haar in het verkeer iets overkomen. Op dat moment was het antwoord hierop nee. Er is wel een verzekering als er in de kerk iets gebeurd, maar niet voor onderweg.

De vraag heeft ons wel aan het denken gezet en daarom hebben we vanaf nu een extra verzekering afgesloten voor verkeersdeelname door iemand die op dat moment voor zijn/haar vrijwilligerswerk onderweg is. Deze geld voor alle aan de kerk gerelateerde activiteiten, voor zowel automobilisten, fietsers en voetgangers.

Let op, het geldt niet voor het bezoek aan kerkdiensten!

Mocht u tijdens uw vrijwilligerswerk voor de kerk iets overkomen in het verkeer, neem dan contact op met het CvK om te kijken welke schade op deze verzekering verhaald kan worden.

Met vriendelijke groet,
Het CvK

Lees Verder
27 mrt
0

Inleiding op de Paasdiensten

Inleiding op de Paasdiensten

Hieronder een inleiding voor drie van de vier paasdiensten, die tezamen de Paasviering vormen. We beginnen op Witte Donderdag. De viering eindigt dan met het plechtig en in stilte ontruimen van de liturgietafel en alle op de tafel staande attributen. Zo verlaten we in stilte de kerk om er weer terug te keren voor de vieringen op Goede Vrijdag, de Paaswake en het Hoogfeest van Pasen op de zondagmorgen.

Paasdiensten

De dienst op Witte Donderdag (29 maart 19.30 uur) is een dienst van Schrift en Tafel. Aan de vooravond van zijn dood en opstanding vierde Jezus met zijn discipelen de joodse pascha-maaltijd. Door de viering van deze maaltijd gedenkt het joodse volk steeds weer opnieuw de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Jezus gaf tijdens die viering een nieuwe invulling aan het brood (matses) en de wijn, als tekenen van zijn inzet en overgave. Zo staat onze viering van het Avondmaal ook deze avond in dat dubbele licht van zijn inzet en overgave en daardoor van onze bevrijding. Wij vieren deze dienst in zijn geheel aan tafel en in een kring eromheen. Aan het eind van de dienst wordt de tafel ontruimd ten teken dat de nacht van het lijden nu is begonnen.

De dienst van Goede Vrijdag (30 maart 19.30 uur) staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus. We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes, afgewisseld met vocale en instrumentale muziek.

De Paaswake (zaterdag 31 maart 21.00) beginnen we, als de avond valt. We waken bij het graf en luisteren naar Bijbelverhalen over overwinning op het water (= dood): het scheppingsverhaal, waarbij het water van de oervloed moet wijken voor land, de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee en andere verhalen van slavernij en ballingschap. Zij plaatsen het door de dood heengaan van Jezus Christus in het grotere verband van Gods geschiedenis met zijn volk en met de hele mensheid. Tenslotte horen we het begin van het opstandingverhaal.
De viering van de paasnacht is een wake. Dat wil zeggen: een dienst die in de steeds dieper wordende duisternis wacht op de opstanding die bij het aanbreken van het licht wordt gevierd. Zo wachten we tot de nieuwe dag aanbreekt. In die duisternis van nacht en dood wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen: Christus doorbreekt de duisternis met zijn licht. De viering van de opstanding vindt zijn hoogtepunt in de aankondiging dat het evangelie wordt gelezen en de maaltijd van de Heer wordt gevierd. Daarmee wordt de onverbrekelijke samenhang tussen Christus’ aanwezigheid in de Schrift én in brood en wijn tot uitdrukking gebracht.

De leden van de voorbereidingsgroep: Bep Storm, Steph Potgieter, Gerrit Kremer en voorgangers ds. Margriet Gosker en ds. Judith van den Berg-Meelis, wensen u een goede paasviering toe.

Lees Verder
26 mrt
0

Palmpasen

Wat was het weer een feest! Het maken van de palmpasenstokken en de intocht in de kerk.

Lees Verder
26 mrt
0

U hoort hem wel, maar u ziet hem niet…

U hoort hem wel, maar u ziet hem niet…

Vorig voorjaar merkten de kosters dat de luidklok niet altijd meteen begon te luiden als ze op het knopje drukten en dat hij niet altijd meteen uitging als dat de bedoeling was.Daarom is er door mensen met verstand van luidklokken naar gekeken en de conclusie was dat het aandrijfwerk versleten was.Er is toen het een en ander opnieuw afgesteld “zodat het nog even kon”. Het zou een kwestie van tijd zijn tot het systeem niet meer zou werken. Zover wilden we het niet laten komen en dus is een paar weken geleden het aandrijfwerk volledig vervangen door een nieuw systeem.

Omdat de klok bijna niet toegankelijk is en de meeste mensen de klok nooit van dichtbij zullen kunnen zien, zijn Hijmen en ik naar boven geklommen om een paar foto’s te maken. Omdat de ruimte in het torentje heel klein is, is het lastig om goede foto’s te maken. Het is gemakkelijker om foto’s van het uitzicht te maken dan van de klok!

Op de klok staat de bovenaan de tekst: Ned. Herv. Kerk, Roermond 1 september 1964.
Onderaan staat de tekst: “Alles wat adem heeft love den Heer, Psalm 150:6”

Namens het CvK,
Jeannette Klein

Lees Verder
12