Blog

10 jul
0

De classis: Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne

De classis: Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne

Zoals u wellicht weet is de nieuwe classis een feit. Per 1 mei 2018 zijn zes classes samengevoegd tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne. Tijdens de eerste vergadering is het nieuwe classisbestuur (BM) gekozen en is als volgt samengesteld, waarbij iedere oude classis is vertegenwoordigd.

  • Voorzitter: diaken Arie Haasnoot (West-Brabant)
  • Vice-voorzitter: ouderling Elly de Haan – Verduyn (Limburg)
  • Scriba 1: vacature
  • Scriba 2: ds. Wim Dekker (Peel- en Kempenland)
  • Financiën: ouderling kerkrentmeester Cees van der Marel (Peel- en Kempenland)
  • Lid: ds. Hartman Out (Reunion Wallonne)
  • Lid en notulist: ouderling Jefta van Garderen (Limburg)
  • Lid: ouderling Albert Rozema (’s Hertogenbosch)
  • Lid: ouderling Ad Branderhorst (Heusden-Almkerk)

In de eerste vergadering is ook een beroep uitgebracht op ds. Marco Luijk voor de functie van classis-predikant. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten. De predikant heeft inmiddels het beroep aangenomen en gaat per 1 september a.s. beginnen in zijn nieuwe functie. Hij zal op zondag 16 september om 15.00 uur worden bevestigd in de Protestantse Kerk van ’s Hertogenbosch.

Marco Luijk is momenteel predikant met een bijzondere opdracht voor de tbs-instelling de Pompestichting. Hiernaast is hij als geestelijk verzorger lid van het kernteam geestelijk verzorgers voor de Nationale Politie en bezig met de opbouw van geestelijke verzorging bij deze organisatie. Van 1993 tot eind 2017 was hij werkzaam als predikant in achtereenvolgens Boxmeer- Vierlingsbeek, Uitgeest-Akersloot, Oegstgeest en Wijchen-Leur en Batenburg. Luijk studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in geschiedenis van het Christendom in de moderne tijd, Ethiek en Vormingswerk.

Naast zijn predikantschap bekleedde Luijk meerdere bestuurlijke functies: kerkvisitator Gelderland, lid redactie theologisch tijdschrift Michsjol, voorzitter classis Edam-Zaandam, lid ACV Noord- Holland, voorzitter missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India, lid bestuur van Bond van Nederlandse Predikanten.

Wat doet een classis-predikant?
De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn of haar regio. Hij of zij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.

Afscheid Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV)
Door de veranderde structuur komt per 31 augustus a.s. een eind aan de functie van RACV. Mevr. ds. Sophie Bloemert was tot nu toe de RACV voor heel Zuid-Nederland. Op zondag 2 september wordt in de Grote Kerk van Breda om 15.00 uur afscheid van haar genomen. Deze viering wordt voorbereid door Noord-Brabant en Limburg samen met Zeeland.

Elly de Haan – Verduyn

Lees Verder
05 jul
0

Aanpassen bord KND

Gezocht: persoon om het hart van de kindernevendienst aan te passen.

Wens: Een plek voor tekeningen & knutsels op het hart.

Meld je bij de kindernevendienst: knd@pg-roermond.nl

Lees Verder
03 jul
0

Overstapdienst

Overstapdienst

Zondag 1 juli is was er een prachtige dienst. Drie meiden die de overstap maakten van de Kindernevendienst naar de Jongerenkerk en actief meededen aan verschillende onderdelen van de dienst. “United by Music” verzorgde de zeer feestelijke muzikale ondersteuning. Allemaal in de kerk die voor de gelegenheid was omgetoverd tot een kleurrijke kloostertuin waar de dominee in rond ging. Na afloop zijn we met een aantal gezinnen nog lekker gaan spelen in speeltuin Kitskensberg.

Zie hieronder enkele foto’s van de dienst.

Lees Verder
03 jul
0

Boeken voor de Boekenmarkt

Boeken voor de Boekenmarkt

Wij brengen nogmaals de boekenmarkt 2018 onder uw aandacht, die weer tijdens de dagen van de Sjommelmert op 25 en 26 juli gehouden wordt. De voorbereidingen zijn in volle gang. Dus als U nog boeken, tijdschriftenkinderboeken, stripverhalen, e.d. en CD’s en DVD’s over heeft, nemen wij deze graag in ontvangst. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer. Wij geven er de voorkeur aan, dat U de boeken e.d. zelf brengt, maar als dat niet lukt, kunnen ze ook opgehaald
worden. Ook voor het brengen van de boeken e.d. verzoeken wij U ons op te bellen, zodat een datum en tijd kunnen worden afgesproken. Dit kan ook in de avonduren, bij voorkeur zelfs.

Door: Vrienden van de Minderbroederskerk
Datum & tijd: 25 en 26 juli 2018
Locatie: Minderbroederskerk, Roermond

Lees Verder
25 jun
0

Foto impressie Drielanden-ontmoeting

Foto impressie Drielanden-ontmoeting

Al wandelend zijn we op zaterdag 9 juni in een groep van Engelse, Duitse en Nederlandse gemeenteleden van Swalmen naar Roermond gelopen. De Duitse groep was de dag al sportief begonnen, door naar Swalmen te komen fietsen! Onderweg stopten we voor een rondleiding bij Emmaus Perspectief. Daarna volgde het Rozenkerkje in Asselt met een korte liturgie en vervolgden we onze weg langs de Maasplassen. Onderweg kregen we opdrachten om met elkaar over van gedachten te wisselen.

Rond 14 kwamen we in Roermond aan, waar een heerlijke lunch klaarstond en om 15 uur volgde een drielandenviering, waarbij ook andere mensen nog aansloten.

Een zeer inspirerende en gezellige dag en pelgrimstocht, die zeker smaakt naar meer!

Auf Wiedersehen, Goodbye, Tot ziens

Lees Verder
18 jun
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (16 mei 2018)

Punten uit de kerkenraadsvergadering van 16 mei

Beleidsplan
Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Verschillende geledingen zijn er al mee bezig. Andere geledingen, zoals de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk en het Ontmoetingscentrum, zullen er ook bij betrokken worden. Er wordt ook gedacht aan de architectuur van de kerk: hoe willen we kerk in de toekomst zijn?
Verder kan er nog worden gedacht aan subsidies voor missionaire activiteiten.
De Pastorale Raad heeft al over het beleidsplan nagedacht; daar kwam naar voren dat de betrokkenheid op elkaar belangrijk is. Dat klinkt idealistisch, maar dat gebeurt nu ook al veel.

Vacatures
Er ontstaan de komende tijd verschillende vacatures in de kerkenraad en daarbuiten. Er zal een oproep in Contact gedaan worden voor de functie voor scriba en dit wordt ook twee keer afgekondigd.

Afscheid.
Johan Warringa en Margriet Dumee nemen binnenkort afscheid van de kerkenraad.

Communicatie
Als er een overlijdensbericht binnenkomt bij de predikant of de scriba, vragen zij aan de familie of ze het op prijs stellen dat het bericht via de mail verstuurd mag worden naar alle gemeenteleden. Dit omdat niet iedereen elke zondag in de kerk is en dus niet alle mededelingen hoort.

Nieuwe groep
Er is een voorstel van een paar gemeenteleden om een groep te beginnen: Omgaan met levensvragen. Doelgroep: mensen die zoeken naar een vorm van geloof en hier vragen over hebben. Levensvragen, maar ook andere vragen met een christelijke inslag.

College van Kerkrentmeesters
Er is een nieuw lid bij het CvK.
De kerkenraad stemt in met het voorstel van het CvK om meer verantwoord inkopen te doen. Bijvoorbeeld Faitrade koffie, thee enz. Ook biologische schoonmaakmiddelen.
Er is een idee van een gemeentelid om een veiling der beloften te organiseren. Hierbij gaat het om een veiling van (meestal) diensten (de beloften) die een gemeentelid kan verzorgen voor andere gemeenteleden. Bijvoorbeeld een vaartochtje door iemand met een boot of een diner door iemand die lekker kan koken.
Hiervoor worden gemeenteleden gezocht die willen helpen met de organisatie.

Aafke doelman, scriba

Lees Verder
06 jun
0

Verslag Gemeenteweekend

Verslag Gemeenteweekend

Afgelopen weekend waren we met een grote, gemêleerde groep in Voeren, België. Van 0 tot 84 waren vertegenwoordigd. Er werd gekampeerd, er waren mensen met de caravan en er logeerden mensen in hutten en huisjes. Voor elk wat wils. Op zaterdag bezocht een deel van de groep het klooster in Val-Dieu en een ander deel een slakkenkweker. Zie hierboven een paar foto’s. Op zondag 10 juni na de dienst zullen alle foto’s getoond worden.

Verder gingen we in vijf groepen op pad om beelden te zoeken en maken bij wat ons verwondert:

De slak laat een spoor achter, een glanzend spoor, en wij?
Wat voor spoor laten wij achter ons?
Met alles wat we doen, wie we zijn en onze keuzes: wat kun jij doen?

Wat is het eigenlijk bijzonder dat wij hier zo als groep samen zijn, samen naar verwondering zoeken.

Tegen de klippen op, in een wereld die soms woest,kapot en lelijk is, groeit een klaproos. Teken van hoop.

De boom is omgevallen, maar er komt toch weer nieuw leven

Dat als alles duister is, donker, je de weg kwijt bent, er toch altijd weer een nieuwe weg is, licht schijnt, iemand de weg weet, licht schijnt op je pad.

Lees Verder
17 mei
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (4 april 2018)

Verslag Kerkenraadsvergadering (4 april 2018)

Vacatures
Er zijn verschillende mensen gevraagd voor de vacatures in de kerkenraad.

Beleidsplan
Verschillende geledingen zijn bezig met een aanzet.

Welkom en afkondigingen
In het vervolg worden de wijzigingen in de dienst eerst aangekondigd en daarna zullen zij ingaan.

Nascholing ds. Judith van den Berg
In september kan zij evt. beginnen met de nascholing.

Evaluatiegesprek met ds. Judith van den Berg
Dit gesprek met de dominee zal gevoerd worden door het moderamen en het zal plaatsvinden voor de zomervakantie.

Samenwerking met Maasbracht
Er zal een gesprek plaatsvinden met een aantal mensen van de kerkenraad uit Maasbracht. Wat de jeugd betreft, zijn er wellicht mogelijkheden om samen te werken (bijv. op het gebied van de catechese). Maar ook in bredere zin zijn er misschien mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst.

INLIA
Op 29 april zal er aandacht besteed worden aan het 30-jarig jubileum van INLIA. Een organisatie waar veel kerkgemeenschappen in Europa mee verbonden zijn; de organisatie komt op voor vluchtelingen en asielzoekers.

Een terugblik op de afgelopen diensten en bijeenkomsten
Palmpasen en de paascyclus: dit waren mooie diensten.
De leesgroep in de 40-dagentijd is goed bezocht en werd gewaardeerd.
Het project van de kindernevendienst is goed geslaagd.

Privacywetgeving
De communicatiewerkgroep gaat hiernaar kijken. Het is nog niet duidelijk wat er voor de kerken gaat gelden.

Internationale activiteit op 9 juni
Hier worden nog vrijwilligers voor gezocht.

Rondvraag:
Er hebben 6 jongeren meegedaan met de Jonge Kerk aan de Pesachmaaltijd.
Het programma van de Hongaarse jongeren, die hier komen van 10 t/m 12 april, wordt kort toegelicht.
Op 24 juni is er een doop- en belijdenisdienst.
Er zijn weer 2 nieuwe contactpersonen.

Lees Verder
03 mei
0

Bezoek uit Hongarije

Bezoek uit Hongarije

Zoals u weet hebben 4 ZWO leden in augustus 2017 een bezoek aan Göncruszka (Hongarije) gebracht. De dominee, Levente Sohajda, heeft ons toen gevraagd of het mogelijk was om ons in April te bezoeken met een aantal jongeren. Van 10 tot 12 April was het zover, 15 jongeren en 3 begeleiders, de predikant Levente, hulppredikant Marc en docente Eva, brachten een bezoek aan onze kerkgemeenschap. De jongeren zijn afkomstig uit groep 8 van de school uit Göncruszka. Omdat de lagere school daar begint als kinderen 6 zijn, was de leeftijd van de kinderen ongeveer 14 jaar.

Zoals u in eerdere berichtgeving heb kunnen lezen steunt de ZWO diverse projecten in Göncruszka, door middel van verkoop van honing en door collectes. In het bijzonder steunen wij de inrichting van de keuken in het plaatselijke gemeenschapshuis.

De jongeren kwamen op 10 april in de vroeg avond bij ons ZWO lid Grieta Gootjes in Wessem aan. Ze waren zeer vermoeid want ze waren de dag ervoor heel vroeg uit Göncruszka vertrokken en in hadden in een kerk in Witten (Duitsland) overnacht.

Na een heerlijke maaltijd, die door leden van de ZWO was gemaakt, vertrokken de jongeren en begeleiders naar de gastgezinnen. Er hadden zich vijf gast gezinnen aangemeld, die de jongeren wilde huisvesten, waar voor nogmaals hartelijk dank.

We hebben de bezoekers een programma aangeboden. Na een voor de meeste jongeren goede nachtrust verzamelden we op woensdag bij Jeannette Klein in Beesel. Hier hield de groep een korte overdenking, waarna gezongen en gebeden werd. Het ging over een tekst uit Jozua over moed en kracht. Hoe toepasselijk. De hulppredikant Marc is bang voor honden en Jeannette heeft er vier. Vandaar zijn we overgevaren naar Kessel en zijn we naar Bep Storm in Buggenum gewandeld. Gelukkig was het droog weer. Bij Bep stond een heerlijke lunch klaar en nadat alles opgegeten en gedronken was, vertrokken we naar De Warre in Neeroeteren in België.

Daar kon onder begeleiding laag en ook hoog in de bomen geklommen worden. Dominee Levente heeft hoogtevrees, maar met de tekst van de morgen in gedachten heeft hij toch twee banen geklommen, terwijl hij thuis amper op een ladder durft te klimmen om een lampje te verwisselen! Aan het einde kon er worden afgesloten door het abseilen van een hele lange kabel>Nadat iedereen weer beneden was, hebben we genoten van een Belgische frieten met en frikandel. Hierna de gasten weer naar de gastgezinnen gebracht, om de volgende dag weer op tijd op te staan.

Alweer de laatste dag. In de morgen verzamelden we in het ontmoetingscentrum waar de groep weer begon met een korte overdenking. Daarna werd er minigolf gespeeld in het Roercentrum, waarna we aten in het Ontmoetingscentrum.
Hierna volgde er een afscheidsdienst in onze kerk. We hebben van hun een mooi cadeau ontgaven. Het is een aardewerken kelk, zoals deze in Hongarije wordt gebruikt voor het uitschenken van de wijn voor het avondmaal. Hierop zijn de plaatsnamen Göngruszka en Roermond geschilderd en het logo van de organisatie van de projecten zit er in verwerkt. Ook werd in deze dienst €500,- overhandigd, voor de projecten in het dorp. Wij werden als kerk gemeenschap uitgenodigd voor een tegen bezoek, ze hebben slaapplaats voor 300 personen.

Tussen alle bagage die in de bussen gepropt zat, zat ook honing. Al onze honing was op, dus dat komt heel mooi uit. Vanaf heden is er dus weer volop honing te verkrijgen!

Hoewel de taal wel een hobbel was, de jongeren spraken zeer beperkt Engels, is het bezoek mede door inzet van de gastgezinnen en diverse sponseringen zeer geslaagd.

Nogmaals dank voor uw inzet.

Namens de Z.W.O.

Lees Verder
02 mei
0

Nieuwe Website

Nieuwe Website

Het was u wellicht al opgevallen: we hebben een nieuwe website. Het was de hoogste tijd om alles in een nieuw jasje te steken en om de informatievoorziening eenvoudiger en actueler te maken.

Het nieuwe website adres is https://pg-roermond.nl/. Als u het oude adres http://www.protestantsegemeenteroermond.nl/ intypt, wordt u automatisch doorverwezen naar het nieuwe adres. De nieuwe website is goed te bekijken op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

Ook alle emailadressen zijn veranderd in een naam@pg-roermond.nl adres. Past u dus vooral uw adres- boek aan. De oude emailadressen worden voorlopig doorgestuurd naar het nieuwe adres. Verder hebben we degenen die hun privé-adres gebruikten op bijv. de website en in Contact een nieuw @pg-roermond.nl adres gegeven. Dit in verband met de privacy-wetgeving. Email die naar deze nieuwe adressen wordt gestuurd, wordt doorgestuurd naar de betreffende personen. Voor henzelf verandert er niets.

Naast informatie over de Protestantse Gemeente Roermond met alle commissies en werkgroepen, onze activiteiten is er ook een uitgebreide agenda te vinden. Verder is er een afdeling voor nieuws, een digitale versie van het prikbord, een contactformulier en een routebeschrijving. Alles is vanuit het menu in de balk bovenin de pagina bereikbaar. Neemt u vooral even een kijkje!

Een volgende stap is om ook betalingen via de website te gaan faciliteren. Dit is momenteel in onderzoek.

De Werkgroep Communicatie

Lees Verder
123