Blog

18 jun
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (16 mei 2018)

Punten uit de kerkenraadsvergadering van 16 mei

Beleidsplan
Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Verschillende geledingen zijn er al mee bezig. Andere geledingen, zoals de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk en het Ontmoetingscentrum, zullen er ook bij betrokken worden. Er wordt ook gedacht aan de architectuur van de kerk: hoe willen we kerk in de toekomst zijn?
Verder kan er nog worden gedacht aan subsidies voor missionaire activiteiten.
De Pastorale Raad heeft al over het beleidsplan nagedacht; daar kwam naar voren dat de betrokkenheid op elkaar belangrijk is. Dat klinkt idealistisch, maar dat gebeurt nu ook al veel.

Vacatures
Er ontstaan de komende tijd verschillende vacatures in de kerkenraad en daarbuiten. Er zal een oproep in Contact gedaan worden voor de functie voor scriba en dit wordt ook twee keer afgekondigd.

Afscheid.
Johan Warringa en Margriet Dumee nemen binnenkort afscheid van de kerkenraad.

Communicatie
Als er een overlijdensbericht binnenkomt bij de predikant of de scriba, vragen zij aan de familie of ze het op prijs stellen dat het bericht via de mail verstuurd mag worden naar alle gemeenteleden. Dit omdat niet iedereen elke zondag in de kerk is en dus niet alle mededelingen hoort.

Nieuwe groep
Er is een voorstel van een paar gemeenteleden om een groep te beginnen: Omgaan met levensvragen. Doelgroep: mensen die zoeken naar een vorm van geloof en hier vragen over hebben. Levensvragen, maar ook andere vragen met een christelijke inslag.

College van Kerkrentmeesters
Er is een nieuw lid bij het CvK.
De kerkenraad stemt in met het voorstel van het CvK om meer verantwoord inkopen te doen. Bijvoorbeeld Faitrade koffie, thee enz. Ook biologische schoonmaakmiddelen.
Er is een idee van een gemeentelid om een veiling der beloften te organiseren. Hierbij gaat het om een veiling van (meestal) diensten (de beloften) die een gemeentelid kan verzorgen voor andere gemeenteleden. Bijvoorbeeld een vaartochtje door iemand met een boot of een diner door iemand die lekker kan koken.
Hiervoor worden gemeenteleden gezocht die willen helpen met de organisatie.

Aafke doelman, scriba

Lees Verder
06 jun
0

Verslag Gemeenteweekend

Verslag Gemeenteweekend

Afgelopen weekend waren we met een grote, gemêleerde groep in Voeren, België. Van 0 tot 84 waren vertegenwoordigd. Er werd gekampeerd, er waren mensen met de caravan en er logeerden mensen in hutten en huisjes. Voor elk wat wils. Op zaterdag bezocht een deel van de groep het klooster in Val-Dieu en een ander deel een slakkenkweker. Zie hierboven een paar foto’s. Op zondag 10 juni na de dienst zullen alle foto’s getoond worden.

Verder gingen we in vijf groepen op pad om beelden te zoeken en maken bij wat ons verwondert:

De slak laat een spoor achter, een glanzend spoor, en wij?
Wat voor spoor laten wij achter ons?
Met alles wat we doen, wie we zijn en onze keuzes: wat kun jij doen?

Wat is het eigenlijk bijzonder dat wij hier zo als groep samen zijn, samen naar verwondering zoeken.

Tegen de klippen op, in een wereld die soms woest,kapot en lelijk is, groeit een klaproos. Teken van hoop.

De boom is omgevallen, maar er komt toch weer nieuw leven

Dat als alles duister is, donker, je de weg kwijt bent, er toch altijd weer een nieuwe weg is, licht schijnt, iemand de weg weet, licht schijnt op je pad.

Lees Verder
17 mei
0

Verslag Vergadering Kerkenraad (4 april 2018)

Verslag Kerkenraadsvergadering (4 april 2018)

Vacatures
Er zijn verschillende mensen gevraagd voor de vacatures in de kerkenraad.

Beleidsplan
Verschillende geledingen zijn bezig met een aanzet.

Welkom en afkondigingen
In het vervolg worden de wijzigingen in de dienst eerst aangekondigd en daarna zullen zij ingaan.

Nascholing ds. Judith van den Berg
In september kan zij evt. beginnen met de nascholing.

Evaluatiegesprek met ds. Judith van den Berg
Dit gesprek met de dominee zal gevoerd worden door het moderamen en het zal plaatsvinden voor de zomervakantie.

Samenwerking met Maasbracht
Er zal een gesprek plaatsvinden met een aantal mensen van de kerkenraad uit Maasbracht. Wat de jeugd betreft, zijn er wellicht mogelijkheden om samen te werken (bijv. op het gebied van de catechese). Maar ook in bredere zin zijn er misschien mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst.

INLIA
Op 29 april zal er aandacht besteed worden aan het 30-jarig jubileum van INLIA. Een organisatie waar veel kerkgemeenschappen in Europa mee verbonden zijn; de organisatie komt op voor vluchtelingen en asielzoekers.

Een terugblik op de afgelopen diensten en bijeenkomsten
Palmpasen en de paascyclus: dit waren mooie diensten.
De leesgroep in de 40-dagentijd is goed bezocht en werd gewaardeerd.
Het project van de kindernevendienst is goed geslaagd.

Privacywetgeving
De communicatiewerkgroep gaat hiernaar kijken. Het is nog niet duidelijk wat er voor de kerken gaat gelden.

Internationale activiteit op 9 juni
Hier worden nog vrijwilligers voor gezocht.

Rondvraag:
Er hebben 6 jongeren meegedaan met de Jonge Kerk aan de Pesachmaaltijd.
Het programma van de Hongaarse jongeren, die hier komen van 10 t/m 12 april, wordt kort toegelicht.
Op 24 juni is er een doop- en belijdenisdienst.
Er zijn weer 2 nieuwe contactpersonen.

Lees Verder
03 mei
0

Bezoek uit Hongarije

Bezoek uit Hongarije

Zoals u weet hebben 4 ZWO leden in augustus 2017 een bezoek aan Göncruszka (Hongarije) gebracht. De dominee, Levente Sohajda, heeft ons toen gevraagd of het mogelijk was om ons in April te bezoeken met een aantal jongeren. Van 10 tot 12 April was het zover, 15 jongeren en 3 begeleiders, de predikant Levente, hulppredikant Marc en docente Eva, brachten een bezoek aan onze kerkgemeenschap. De jongeren zijn afkomstig uit groep 8 van de school uit Göncruszka. Omdat de lagere school daar begint als kinderen 6 zijn, was de leeftijd van de kinderen ongeveer 14 jaar.

Zoals u in eerdere berichtgeving heb kunnen lezen steunt de ZWO diverse projecten in Göncruszka, door middel van verkoop van honing en door collectes. In het bijzonder steunen wij de inrichting van de keuken in het plaatselijke gemeenschapshuis.

De jongeren kwamen op 10 april in de vroeg avond bij ons ZWO lid Grieta Gootjes in Wessem aan. Ze waren zeer vermoeid want ze waren de dag ervoor heel vroeg uit Göncruszka vertrokken en in hadden in een kerk in Witten (Duitsland) overnacht.

Na een heerlijke maaltijd, die door leden van de ZWO was gemaakt, vertrokken de jongeren en begeleiders naar de gastgezinnen. Er hadden zich vijf gast gezinnen aangemeld, die de jongeren wilde huisvesten, waar voor nogmaals hartelijk dank.

We hebben de bezoekers een programma aangeboden. Na een voor de meeste jongeren goede nachtrust verzamelden we op woensdag bij Jeannette Klein in Beesel. Hier hield de groep een korte overdenking, waarna gezongen en gebeden werd. Het ging over een tekst uit Jozua over moed en kracht. Hoe toepasselijk. De hulppredikant Marc is bang voor honden en Jeannette heeft er vier. Vandaar zijn we overgevaren naar Kessel en zijn we naar Bep Storm in Buggenum gewandeld. Gelukkig was het droog weer. Bij Bep stond een heerlijke lunch klaar en nadat alles opgegeten en gedronken was, vertrokken we naar De Warre in Neeroeteren in België.

Daar kon onder begeleiding laag en ook hoog in de bomen geklommen worden. Dominee Levente heeft hoogtevrees, maar met de tekst van de morgen in gedachten heeft hij toch twee banen geklommen, terwijl hij thuis amper op een ladder durft te klimmen om een lampje te verwisselen! Aan het einde kon er worden afgesloten door het abseilen van een hele lange kabel>Nadat iedereen weer beneden was, hebben we genoten van een Belgische frieten met en frikandel. Hierna de gasten weer naar de gastgezinnen gebracht, om de volgende dag weer op tijd op te staan.

Alweer de laatste dag. In de morgen verzamelden we in het ontmoetingscentrum waar de groep weer begon met een korte overdenking. Daarna werd er minigolf gespeeld in het Roercentrum, waarna we aten in het Ontmoetingscentrum.
Hierna volgde er een afscheidsdienst in onze kerk. We hebben van hun een mooi cadeau ontgaven. Het is een aardewerken kelk, zoals deze in Hongarije wordt gebruikt voor het uitschenken van de wijn voor het avondmaal. Hierop zijn de plaatsnamen Göngruszka en Roermond geschilderd en het logo van de organisatie van de projecten zit er in verwerkt. Ook werd in deze dienst €500,- overhandigd, voor de projecten in het dorp. Wij werden als kerk gemeenschap uitgenodigd voor een tegen bezoek, ze hebben slaapplaats voor 300 personen.

Tussen alle bagage die in de bussen gepropt zat, zat ook honing. Al onze honing was op, dus dat komt heel mooi uit. Vanaf heden is er dus weer volop honing te verkrijgen!

Hoewel de taal wel een hobbel was, de jongeren spraken zeer beperkt Engels, is het bezoek mede door inzet van de gastgezinnen en diverse sponseringen zeer geslaagd.

Nogmaals dank voor uw inzet.

Namens de Z.W.O.

Lees Verder
02 mei
0

Nieuwe Website

Nieuwe Website

Het was u wellicht al opgevallen: we hebben een nieuwe website. Het was de hoogste tijd om alles in een nieuw jasje te steken en om de informatievoorziening eenvoudiger en actueler te maken.

Het nieuwe website adres is https://pg-roermond.nl/. Als u het oude adres http://www.protestantsegemeenteroermond.nl/ intypt, wordt u automatisch doorverwezen naar het nieuwe adres. De nieuwe website is goed te bekijken op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

Ook alle emailadressen zijn veranderd in een naam@pg-roermond.nl adres. Past u dus vooral uw adres- boek aan. De oude emailadressen worden voorlopig doorgestuurd naar het nieuwe adres. Verder hebben we degenen die hun privé-adres gebruikten op bijv. de website en in Contact een nieuw @pg-roermond.nl adres gegeven. Dit in verband met de privacy-wetgeving. Email die naar deze nieuwe adressen wordt gestuurd, wordt doorgestuurd naar de betreffende personen. Voor henzelf verandert er niets.

Naast informatie over de Protestantse Gemeente Roermond met alle commissies en werkgroepen, onze activiteiten is er ook een uitgebreide agenda te vinden. Verder is er een afdeling voor nieuws, een digitale versie van het prikbord, een contactformulier en een routebeschrijving. Alles is vanuit het menu in de balk bovenin de pagina bereikbaar. Neemt u vooral even een kijkje!

Een volgende stap is om ook betalingen via de website te gaan faciliteren. Dit is momenteel in onderzoek.

De Werkgroep Communicatie

Lees Verder
02 mei
0

Impressie Synode 19/20 april 2018

Impressie Synode 19/20 april 2018

Het is zomer op Hydepark (en in de rest van Nederland) en de Generale Synode komt twee dagen bij elkaar. Er staat een scala aan onderwerpen op de agenda, het merendeel zal ik kort of iets langer in deze impressie aan de orde laten komen. Na de liturgische opening in de kapel buigen wij ons allereerst in comité over een heel aantal benoemingen voor de verschillende Generale Colleges en Adviesraden en stemmen wij, na diverse aanbevelingen, in met mr. J.P.M. Donner als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit en Ing. Jurjen de Groot als nieuwe directeur van de Landelijke Dienstenorganisatie. Laatstgenoemde heeft een belangrijke en verantwoordelijke functie in het (financiële) beleid. In zijn speech is de nieuwe directeur heel duidelijk in zijn drijfveren en spirituele achtergrond, mede gevormd door een periode werken en leven in Kenia. Zijn dienstbaarheid aan het welbevinden van de kerk als geheel komt positief op mij over.

We gaan verder met een thema dat de laatste jaren veel aandacht heeft en krijgt: nieuwe vormen van kerk-zijn. We bekijken een aardig filmpje over twee pioniersplekken: De Haven op Kanaleneiland/Utrecht en Crosspoint Nieuw-Vennep en de enthousiaste kartrekkers van deze plekken worden geïnterviewd over hun uitdagingen, met name op het ‘ordelijke’ vlak. Hoe zit het met de ambten bij deze nieuwe kerkvormen, hoe lopen de financiële lijnen, hoe zijn de verbindingen met de plaatselijke kerk, hoe zelfstandig is men? Aardig detail is dat De Haven niet werkt met een (formele) ledenlijst, maar met een Whatsapp-groep. Wel verbonden, maar ook vrij. Het is duidelijk dat er nog veel vragen liggen en het voor alle partijen ook de uitdaging is om ruimte te krijgen, te ervaren en te bieden voor het experiment van kerkvernieuwing.

Na de lunch wordt het eerste exemplaar van het boekje getiteld: ‘Geloven in de classis’ uitgereikt aan de schrijver. Geschreven naar aanleiding van de veranderingen die heel binnenkort gaan plaatsvinden, wanneer onze 75 classes teruggebracht gaan worden naar 11 grote classicale gebieden. Door alle eeuwen heen zijn er veranderingen geweest horen we, steeds inspelend op de context. Een saai thema, die classis? Prof. Leon van den Broeke geeft aan dat er zelfs conferenties in Amerika plaatsvinden rondom dit thema, want het is wel degelijk van belang welke structuur je geeft aan je kerk om de ontmoeting en onderlinge samenhang te bevorderen. En zoals beschreven staat in het woord vooraf van het kleine boekje: de vernieuwde opzet van de structuur bepaalt de classis bij haar wezen, het geloof. Geloven in de classis is geen bestuurlijke titel, gaat niet over de locatie waar je gelooft, maar dát je samen gelooft en daar gezamenlijk vorm aan geeft.

Er volgt een aardig (engelstalig) filmpje over het 70jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken. In 1948, in de na-oorlogse hektiek opgericht in Amsterdam onder bezielende leiding van prof. Willem Visser- ’t Hooft. De beelden van vieringen op de Assembly’s tonen de veelkleurigheid van deze internationale christelijk-oecumenische organisatie. Momenteel zo’n 340 kerkgenootschappen in 110 landen. Wie kent niet meer de belangrijke begrippen van het Conciliair Proces, Vrede- Gerechtigheid en Heelheid van de schepping? Ook het programma tegen racisme (Combat Racism) heeft veel aandacht gekregen. Hoewel de Wereldraad qua organisatie behoorlijk is ingedund, spelen er zeker nog belangrijke thema’s, zoals de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede. In de zomer wordt het jubileum gevierd, in Amsterdam, met een feestelijke dankdienst en een heel programma daarom heen.

Jaarlijks vindt ook een ethische bezinning plaats in de Synode. Vorig jaar hield Beatrice de Graaf een lezing over ‘Veiligheid’ waarover later een boekje is verschenen. Deze vergadering wordt aandacht gegeven aan het thema ‘Migratie’, ingeleid door prof. dr. Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie aan de PthU. Ook over dit thema moet te zijner tijd een publicatie verschijnen die geschikt is voor het gesprek in de gemeenten. Het gesprek over migratie ligt op straat en daar spelen allerlei emoties in mee, geeft Nagy aan. Reacties die zich vertalen tot in stemgedrag. Maar laten we niet te gemakkelijk denken te weten wat migratie is en inhoudt. Het is een complex en veelomvattend thema, waar politieke, sociale, economische en technologische processen in meeklinken. Rondom het toverwoord “migratie” wordt een grote vocabulaire opgebouwd. Migratie is schijnbaar een taal geworden, die zich voordoet als toegankelijk, makkelijk leerbaar en uitstekend geschikt voor communicatie. In het algemeen veronderstellen mensen dat inmiddels iedereen die taal spreekt. Maar de vraag is eerder: ‘spreek jij migratie?’. Nagy wijst ook op de machtsverhoudingen die meespelen, ook in de insteek van gastvrijheid en het verschaffen van recht. Liever spreekt zij daarom over migratiedynamiek. Een mooie gedachte in haar verhaal is: we zijn kerk, maar we zijn ook steeds in wording, plaatselijk, tijdelijk, altijd in een groter verband. En, de ver-ander, die ik ver-ken kan mij en mijn kerk steeds veranderen.
De lezing roept verschillende reacties op, niet iedereen kan uit de voeten met de toch wel erg brede insteek van haar verhaal, waarbij (al dan niet gedwongen) migratie en mobiliteit allemaal aan de orde komen. Ik heb de tekst vanuit het moderamen een dag eerder ontvangen en geef met scriba René de Reuver een eerste reactie, waarna we kort in tweetallen in gesprek gaan en de gedachten plenair worden gedeeld. Ik ben benieuwd naar de publicatie over dit belangrijke thema.

Tweede boekje dat ons vandaag uitgereikt wordt is de uiteindelijke publicatie over de eredienst ‘Tot Gods Eer’, van de hand van Marcel Barnard. Bedoeld om, samen met de beschikbare korte filmpjes van verschillende stijlen van eredienst, het gesprek over de liturgie in de locale gemeenten vorm te geven. De suggestie wordt gedaan om dit gesprek in de nieuwe ringen te voeren. Bij afwezigheid van Prof. Barnard wordt het eerste exemplaar aan de Lutherse predikant Willem Boon uitgereikt, die geheel onvoorbereid prachtig speecht over zijn ervaringen met het vieren.

Elk jaar ontvangt de Synode de proponenten en kerkelijk werkers die aan het begin staan van hun werk in de kerk. Ook dit keer een heel gevarieerd gezelschap. Een voor een geven zij een korte introductie over zichzelf en leren we hun huidige of gewenste werksituaties nog beter kennen door de vragen die René de Reuver stelt. In de afsluitende liturgie van de eerste dag wordt later voor hen en voor de nieuwe Synodevoorzitter Saskia van Meggelen, in maart benoemd, gebeden.

Het is tijdens het diner eigenlijk net te warm om buiten te zitten. Ik doe het toch, met mijn Synodecollega uit de classis Leiden. Mooi om niet alleen te praten over de komende onderwerpen op de agenda, maar ook uit het dagelijks leven te delen. Ik ervaar het als verbondenheid.

In de avond staat nog een tweetal punten op de agenda, waar we redelijk snel doorheen gaan. De ‘vertrekcompensatie als mobiliteit bevorderende maatregel’ is een van de maatregelen uit het totaalpakket om de mobiliteit van predikant in samenhang met de gemeenten te bevorderen. Hier hangt een kostenplaatje aan. In de novembersynode kwamen de bezwaren al aan de orde en werd toen besloten om dit onderdeel uit het totale besluitvoorstel te halen en nader onderzoek te doen naar de mogelijke effectiviteit en financiële consequenties van deze maatregel. We volgen het moderamen in het voorstel om deze vertrekcompensatie niet in te voeren.

Tot slot bekijken we een kort filmpje in de serie ‘Geloven met hart en ziel’, gemaakt in samenwerking met de NCRV. Op locatie worden bijzondere initiatieven van kerken of kerkmensen gefilmd. Dit filmpje is opgenomen in Assen. Het is inmiddels drie jaar geleden dat de Protestantse Gemeente Assen begon met de PopUp-winkel: Mooi Verhaal. De predikant vertelt: “Als kerk wilden we op een nieuwe manier aanwezig zijn in de stad. Een winkel bleek daar een goede manier voor te zijn: het is een plek waar mensen makkelijk even naar binnen lopen.” Het is een mooie aflevering en we horen hoe de NCRV er nog veel denkt te gaan maken, ideeën zijn welkom, zo horen we van de afdeling communicatie.

Na de liturgische sluiting wordt het nog laat. We zitten buiten en ik heb een bijzonder gesprek met een collega.

Dag twee wordt geopend in de kapel door mensen van JOP, de jongerenorganisatie van onze kerk. Aan de orde is het thema catechese en geloofsoverdracht. Samen met de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) horen we een presenatie over de verschillende manieren en de verschillende plekken waarop er ‘geleerd’ wordt binnen de gemeenten. En zien wij hoeveel materiaal er voorhanden is om dit stuk kerkewerk te ondersteunen.

Deze dagen viert de staat Israël ook haar onafhankelijkheid en 70 jarig bestaan. Scriba René de Reuver leest een zorgvuldig geformuleerde tekst voor, een inleiding gevolgd door een gebed door ons gezamenlijk zingend besloten met psalm 122. Als Protestantse Kerk in Nederland ervaren wij een drievoudige roeping, staat er in deze tekst: “We zijn onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. We voelen hun vreugde en verdriet. Met de Palestijnse christenen zijn we verbonden in het ene ondeelbare lichaam van Christus. Hun vreugde en verdriet voelen we ook. In het voetspoor van Jezus werken we bovendien aan vrede, recht en welzijn voor allen die dat ontberen. Laten we bidden om inzicht.”

Aan de orde is vervolgens de slotbespreking van de classicale consideraties ‘tranche 3’ van de kerkordeteksten, die het sluitstuk vormen van de kerkordelijke vertalling van Kerk2025. Deze teksten handelen met name over de rechtspositie en mobiliteit van predikanten. Er is wederom veel geconsidereerd en duidelijke punten zijn ingebracht, met name over de zogenaamde 12jaars regeling voor predikanten, waarbij het mogelijk wordt om na 12 jaar als gemeente en predikant met wederzijds goedvinden uiteen te gaan. De meningen over deze regeling zijn zeer verdeeld. Met name de vraag of deze de mobiliteit daadwerkelijk meer bevordert, of ook schade oplevert voor de betrokkenen. Het college van kerkorde adviseert om dit artikel niet op te nemen. Het moderamen pleit ervoor om dit stuk gereedschap wel in de koffer te houden door middel van een tegenvoorstel, mét noodrem. Na een gedegen discussie, waarbij er meerdere zwevende kiezers zijn, stemt de Synode uiteindelijk met 52 van de 75 stemmen voor dit artikel, dat in 2021 in zal gaan. In de kerkorde zal deze tekst komen te staan: ‘Op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en de predikant die tenminste twaalf jaar als predikant voor gewone werkzaamheden aan een gemeente verbonden is en recht heeft op wachtgeld, kan het breed moderamen van de classicale vergadering de predikant losmaken van de gemeente’. Het besluit is nu dus min of meer definitief gevallen, met een kleine noodrem, de classispredikanten die in september 2018 beginnen kunnen de komende jaren de maatregel toetsen op haalbaarheid en verwachte mobiliteit/flexibiliteit.

Na het afscheid van de voorzitter van het Generaal College van de Visitatie, het college dat in de nieuwe structuur ook een andere vorm zal krijgen. De ‘gewone’ visitatie valt straks namelijk onder verantwoordelijkheid van de classispredikant en alleen de buitengewone visitatie wordt door het college opgepakt, besluiten we op een heel bijzondere manier.
PERKI, wat staat voor Persekutuan Kristen Indonesia (Christelijke Indonesische Gemeenschap) heeft de wens te kennen gegeven om onderdeel te worden van de Protestantse Kerk in Nederland. Het voorstel is dat zij een buitengewone gemeente zullen vormen, zoals ook in 2015 de Pakistaanse Urdugemeente (na een lang proces) is toegetreden. Bij bespreking van dit onderdeel zijn veel leden en vertegenwoordigers van deze vereniging aanwezig. De bespreking van het besluitvoorstel is wat saai misschien en hier en daar worden er wel erg technische (maar toch ook nodige) vragen gesteld, die wellicht op een eerder tijdstip aan de orde hadden kunnen komen, maar de blijdschap is groot en alom wanneer uiteindelijk de handtekeningen onder het besluit gezet kunnen worden. Zelf ben ik erg blij met de ruimte die onze kerk weet te bieden, waardoor onze kerk ook minder ‘wit’ wordt. Het verschil in o.a. de geloofsvrijmoedigheid zal wellicht wel eens lastig zijn, maar ook leerzaam. Het is goed om elkaar eens een spiegel voor te houden.

De Synode wordt besloten in de eetzaal, met een viering geleid door een Indonesische predikante. We maken in de liturgie een dans mee, door een vrouw in traditionele kleding. Een dans die oorspronkelijk eer betoont aan hoogwaardigheidsbekleders, maar in deze liturgie een dans van dankbaarheid is, voor de Heilige Geest. Elkaar verder ontmoeten, en elkaar geluk wensen met deze nieuwe verbondenheid kan na de viering, mét Indonesische hapjes.

Het waren weer bijzondere en gevulde Synodedagen. U heeft ze via dit verslag wat mee kunnen beleven. Ik heb geprobeerd mijn stem, letterlijk en figuurlijk goed in te brengen.

Tot een volgende keer, hartelijke groeten van ds Irene Pluim (afgevaardigde Classis Limburg)

Lees Verder
22 apr
0

Privacy wetgeving in de kerkelijke gemeente

Privacy wetgeving in de kerkelijke gemeente

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook kerkelijke gemeentes gaan onder deze wetgeving vallen.
Er is veel over deze wet te doen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er van een kerkelijke gemeente wordt verwacht. Toch zijn we er al hard mee bezig en willen we u er het een en ander over vertellen.

De wet vertelt ons dat we voorzichtig om moeten gaan met gegevens die herleidbaar zijn tot één of meerdere personen, zoals adressen en telefoonnummers. Binnen de gemeente mogen deze gegevens gedeeld worden, maar alleen als het een duidelijk doel heeft.

Naar buiten toe (bijvoorbeeld de website) mogen alleen gegevens gedeeld worden als de betreffende persoon hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Omdat het ondoenlijk is om van alle gemeenteleden toestemming te vragen (en te krijgen) zijn er al een aantal beslissingen genomen. Op de nieuwe website bijvoorbeeld, zijn alleen nog @pg-roermond email adressen te vinden. Mail die hierop binnenkomt, wordt doorgestuurd naar privé adressen. De ontvangers merken er als het goed is niets van, maar hun email adres staat niet op de site. Ook staan er geen adressen en telefoonnummers meer op de site. Hiervoor worden enkele uitzonderingen gemaakt voor mensen die direct benaderbaar moeten zijn, deze mensen zullen zeer binnenkort gevraagd worden om toestemming te geven.

Hoewel Contact, het activiteitenboekje en de kerkdienst in eerste instantie “binnengemeentelijk” lijken te zijn, zijn ze dit niet. Contact en het activiteitenboekje komen bij de meeste mensen op een zeker moment bij het oud papier terecht. Dit wordt beschouwd als een datalek. Alle persoonsgegevens die er in staan, komen letterlijk op straat te liggen. Daarom zullen ook hier (op enkele uitzonderingen na, die gevraagd zullen worden om toestemming te geven) geen persoonsgegevens meer in worden gepubliceerd, tenzij mensen hier zelf spontaan toestemming voor geven.

Ook de kerkdienst is openbaar. Iedereen kan op zondag de kerk in lopen en een dienst bijwonen. Ook worden de diensten om na te luisteren op internet geplaatst. Daarom zullen vanaf zeer binnenkort alleen nog de namen en de woonplaats (of eventueel wijk) van mensen waar de bloemen heengaan worden genoemd.

Omdat de gevolgen van de wetgeving nog niet zo duidelijk zijn, is ook het dienstencentrum in Utrecht nog hard bezig om duidelijk te krijgen waar we verder aan moeten werken. Wij houden de berichtgeving in de gaten en zullen zo nodig actie ondernemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pg-roermond.nl.

Namens de Communicatiewerkgroep, Jeannette Klein

Lees Verder
17 apr
0

Fietsen Gezocht!

Fietsen Gezocht!

Hallo allemaal, Een aantal vluchtelingen uit het AZC Baexem, die al langere tijd onze erediensten bijwonen, hebben mij gevraagd of onze kerkgemeenschap hen kan helpen aan een fiets. Met een weekgeld van plm. € 50 is het kopen van een fiets voor hen niet mogelijk. Het gaat om 2 heren- en één damesfiets. Een buskaartje naar Roermond kost € 4 wat ook een stevige deuk slaat in hun weekgeld. Wie kan hen aan een fiets helpen?

Reactie via predikant@pg-roermond.nl.

Lees Verder
12 apr
0

Bezoek Hongaarse jongeren

Momenteel brengt een groep Hongaarse jongeren een bezoek aan Roermond. De jongeren zijn afkomstig uit Göncruszka en omgeving. Dit is de plaats waar 4 ZWO leden afgelopen zomer een bezoek aan hebben gebracht en waar de honing vandaan komt die in onze kerk wordt verkocht.

Vanmorgen ging het na een moment van bezinning (zie de foto hierboven) van Kessel naar Buggenum.

Op donderdag 12 april (vandaag!) zal er vanaf ongeveer 13.00 uur gelegenheid zijn de jongeren en hun begeleiders (de predikant, hulppredikant en een lerares) te ontmoeten in de kerk. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! Om ongeveer 13.30 uur wordt er een kleine dienst gehouden, waarbij het geld van de honing zal worden overhandigd. Ze zullen hier een reiszegen krijgen want aansluitend zullen ze vertrekken naar Dalfsen.

De ZWO commissie

Lees Verder
11 apr
0

Lezing Dode Zeerollen – Een impressie (10/04/2018)

Lezing Dode Zeerollen – Een impressie

De Dode Zeerollen zijn ontdekt in begin 1947 toevallig ontdekt bij de plaats Qumran aan de westelijke Jordaanoever. In 11 grotten bij de nederzetting Qumran zijn er rollen gevonden en men vermoed dat deze geschreven zijn door mensen uit deze nederzetting. De Dode Zeerollen zijn voor het grootste deel in het Hebreeuws geschreven. Daarnaast zijn er ook enkele teksten in het Aramees en een klein aantal in het Grieks. Ze dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten. De handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Ze werpen een nieuw licht op de politieke en religieuze context van die dagen. De NBG-vertaling 1951 gaat uit van codex Leningradensis, dat is het oudste nog bestaande complete handschrift van de masoretische tekst van de Tenach, daterend uit het jaar 1008. De Dode Zeerollen kunnen grofweg ingedeeld worden in Bijbelse werken en overige religieuze teksten die niet in de bijbel staan, waaronder commentaren, wetten, poëzie en hymnen. De Bijbelse teksten komen grotendeels overeen met de Masoretische Tekst, de grondtekst van de joodse Bijbel.

Van alle teksten die nu voorkomen in de joodse Bijbel, behalve het boek Ester, zijn exemplaren gevonden.

De vondst van de rollen heeft invloed gehad op onze huidige Bijbelvertaling. Een voorbeeld is Jesaja 34:5:

NBG-vertaling 1951/Hebreeuwse tekst 1008 v Chr.
Mijn zwaard is in de hemel dronken geworden.

Nieuwe Bijbelvertaling 2004
Mijn zwaard verschijnt aan de hemel

De Franse paters van de Dominicanen van de Ecole biblique uit oost Jerusalem kregen als eerste de leiding over het onderzoek naar de rollen. De manuscripten waren in zeer slechte staat toen ze werden gevonden en dat heeft het onderzoek zeer vertraagd. Ook werd er lange tijd niets in de openbaarheid gebracht over de Dode Zeerollen en dit leidde tot speculaties. Pas in 1990 kwam hierin verandering in toen een nieuwe hoofduitgever besloot de rollen openbaar te maken.

Lees Verder
123