Oproep Vrijwillige Bijdrage

  • door

Heeft u uw vrijwillige bijdrage al betaald?

Lieve gemeenteleden,

Zou u er zorg voor willen dragen dat uw volledige toezegging is voldaan voor 31 december? Voor de penningmeester en bijdragenadministrateur (= ondergetekende) scheelt het een hoop werk als de toezegging en de bijdrage in hetzelfde jaar wordt gedaan/voldaan.

Heeft u geen toezegging gedaan? Geen nood, u kunt ook zonder toezegging uw bijdrage betalen op rekeningnummer NL08 RABO 0373 7281 07 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Roermond inz. Vrijwillige bijdrage.

Ik wens u een vreugdevolle decembermaand toe.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Klein

Bijdragenadministratie