Meteen naar de inhoud

Nevenwerkzaamheden predikant

Sinds 2019/2020 heb ik twee kleine neventaken erbij in de ambtelijke en bovenplaatselijke vertegenwoordiging van onze Protestantse Kerk in Nederland. Te weten: de vervanger (secundus) van de predikantsafvaardiging in de Generale Synode van onze landelijke PKN en als predikantsvertegenwoordiging in onze zuidelijke classis. Wat houdt dat in en wat zijn daarin mijn werkzaamheden/ taken? Kan dat wel samengaan met het lokale werk van de predikant? Daarom hier wat meer uitleg hierover.

Secundus Generale Synode sinds 2019
Wat is en doet de Generale Synode? De belangrijkste besluitvormende vergadering in de kerk is de generale synode. De generale synode houdt zich bezig met vragen die van belang zijn voor de kerkelijke gemeenten en voor de plaats van de kerk in de samenleving. De kleine synode houdt zich voornamelijk bezig met financiën, personeel en organisatie van de kerk en haar dienstenorganisatie. De generale synode van de Protestantse Kerk komt per jaar minimaal twee keer bij elkaar (dit jaar juni en november).
In mijn hoedanigheid als secundus ga ik alleen naar de vergadering als de primus (eerste) verhinderd is, of naar een andere classis verhuisd/ stopt met zijn werkzaamheden. De primus leest de stukken en bereidt de vergadering voor en neemt deel aan commissies om een mening te formuleren of besluitvorming voor een verandering, voorstel of wijziging. In het verleden was  collega Irene Pluim uit Sittard primus, en ik secundus, en tot op heden had ik nog geen vervangende werkzaamheden. Omdat de Generale Synode sinds de corona uitbraak digitaal vergaderd, zijn er meer en kortere digitale bijeenkomsten en ik heb ik sindsdien de primus eenmaal vervangen. Dat was in januari dit jaar om te vergaderen over het stuk ‘Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid’. In de Verklaring Erkenning en Verantwoordelijkheid erkent de Protestantse Kerk in Nederland ook schuldig te zijn. In het bijzonder wordt schuld erkent tegenover de Joodse gemeenschap.
In de vergadering waarin ik deelnam werd teruggeblikt op het proces van totstandkoming en hoe daarin ook de synodeleden en kerken in Nederland betrokken werden, of waarin in gebreke werd gebleven. (wie meer wil lezen, de downloads zijn op de website van PKN te vinden). Ten behoeve van de classicale vergadering leg ik verslag en indien nodig stem ik als vertegenwoordiger.
Waarom is het nodig of belangrijk dat onze predikant hieraan meedoet, kunnen andere predikanten dit niet doen? (of met meer fte?). Vanuit de ambtelijke vertegenwoordiging is het belangrijk dat er iedere classis vertegenwoordigd is. En dat ook, bijv. het Limburgse geluid, of predikant van jongere leeftijd, vrouw, vanuit onze ‘veelkleurige setting’ in plaats van alleen een ‘orthodox’ of ‘biblebelt’.
Zoals wellicht meer gemeenteleden ervaren, is er gevoelsmatig wat afstand van de plaatselijke gemeente tot de landelijke kerk, of het nu het landelijk dienstencentrum is of de Generale Synode. Dat herken ik ook wel. Plaatselijk is vele malen dichterbij/ sterker verbonden met ‘kerk zijn’ dan alles wat regionaal, classicaal of landelijk is. Daarom ging mijn voorkeur ook meer uit naar classicale vertegenwoordiging dan generale vertegenwoordiging. Dat voelt als ‘dichter bij het vuur’, met meer wederzijds nut, zowel voor mij als predikant, als voor de protestantse gemeente roermond, als onze regionale Limburgse protestantse kerken. Maar wie weet, krijg ik zo ook meer liefde en inzicht in al datgene waarvoor de landelijke kerk zich inzet. Ik houd u op de hoogte!
Meer lezen over wat er in de afgelopen of komende vergaderingen aan de orde is (gekomen), https://www.protestantsekerk.nl/thema/synode/
Classicale vertegenwoordiging vanuit Limburg sinds 2020
De classicale vergadering wordt gevormd door de ambtsdragers verkozen door de kerkenraden van de tot de classis behorende gemeenten. De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten. Onze kerk in Roermond behoort tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (de Waalse Kerk). Voorheen had Limburg zijn eigen classis, maar sinds enkele jaren is een aantal classes samengevoegd. (zie afbeelding) en heeft elke classis een classis-predikant.
Vorig jaar zocht onze classicale vergadering een nieuwe predikants-afvaardiging vanuit Limburg. De kerkenraad van onze protestantse gemeente Roermond heeft mij toen verkiesbaar gesteld. En ik ben verkozen. Naast mij is Jefta van Garderen uit Weert vertegenwoordigd en Gert Reitsma uit Venlo.
Onze classicale vergadering komt drie avonden per jaar bijeen, als het kan fysiek, anders digitaal. Net zoals bij de vergaderingen van de Generale Synode behandelt de classicale vergadering stukken die van belang zijn voor de plaatselijke gemeenten. Als voorbeeld: Hoe kunnen de protestantse kerken in het zuiden present zijn, ondanks krimp, vergrijzing en de last van veel werk op steeds minder vrijwilligers? Daarvoor is in onze classis een beleidsplan geschreven en budget uitgetrokken om te kijken naar lokale regionale samenwerking, naar pilots van samenwerkende gemeentes die elkaar versterken of aanvullen of samenwerken zonder daarbij ‘samen te gaan’. Ook de regionale samenwerking in onze regio, Midden/Noord Limburg, heeft het plan opgevraagd om te kijken waar mogelijkheden zitten voor onze regionale samenwerking.
De classis wil via haar website ook fungeren als platform van informatie en uitwisseling, om zo elkaar als kerken in het zuiden op de hoogte te houden en bij elkaar ideeën op te doen. Wilt u meer lezen? Neem eens een kijkje op de nieuwe website van onze classis! https://www.classisbrabantlimburg.nl
Heeft u vragen over de classis, de Generale Synode, schiet mij dan gerust aan voor een vraag of opmerking.