Meteen naar de inhoud

Verslag (Online) Vergadering Kerkenraad (11 november 2020)

  1. De CCBB heeft goedkeuring verleend om het Ontmoetingscentrum te kopen; Een concept koopovereenkomst is voorgelegd aan de Stichting Ontmoetingscentrum.
  2. De twee vicevoorzitters zullen het voorzitterschap van de kerkenraad waarnemen (maximaal half jaar), totdat er een opvolger is benoemd.
  3. De kerkenraadsleden wordt gevraagd na te denken over een back-up van personen die belangrijke taken vervullen om onverwachte uitval te kunnen opvangen.
  4. Visiedocument Jeugd is besproken.
  5. Begroting van de CvK voor 2021 wordt goedgekeurd.
  6. Collecterooster 2021 wordt goedgekeurd.
  7. Classisouderling heeft de vergadering bijgewoond en benadrukt het belang van het wederzijds delen van speerpunten en standpunten
  8. Uitwisseling van het kerkenblad in de regio zal voortaan digitaal gaan.
  9. Op 21 oktober 2020 heeft er vanuit de gemeente een visiebijeenkomst religieus Erfgoed plaatsgevonden.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 3 februari 2021 om 19.30 uur.

Ermie van Tiel
Scriba