Voorlopig alle diensten online

Beste gemeenteleden,

We bevinden ons in een lockdown vanwege corona, omdat het aantal besmettingen weer erg hoog oploopt. Voor de kerken is weliswaar een uitzondering gemaakt, maar wij voelen ons verbonden met alles wat in de maatschappij gebeurt en stellen ons solidair op. Juist nú is het zaak om er met elkaar voor te zorgen dat het aantal besmettingen fors minder wordt! Daarom hebben we besloten om alle kerkdiensten weer alleen online uit te gaan zenden, te beginnen op zondag 20 december. En dat zal voorlopig zijn t/m zondag 17 januari. Met een uitzondering voor Kerstmis.

Op Eerste Kerstdag zal er zowel een fysieke als een digitale dienst zijn. In deze dienst zullen 30 bezoekers aanwezig mogen zijn. Misschien kunt u zich wel voorstellen dat er gemeenteleden zijn, die niet bij machte zijn of niet de mogelijkheden hebben om de dienst digitaal mee te beleven en daarom is het fijn als deze gemeenteleden in de gelegenheid gesteld zouden worden om te komen. Graag wel aanmelden via de website.

Op Tweede Kerstdag is er een dienst in het Farsi, waarbij de mensen uit het AZC en een aantal statushouders aanwezig zullen zijn.

Beide diensten, zowel op Eerste als op Tweede Kerstdag, zijn dus ook online te volgen!

Wij wensen u, ondanks de beperkingen, gezegende kerstdagen toe.

Namens de kerkenraad.