Schoonmaak kerk

Jarenlang heeft een groep gemeenteleden onze kerk met veel liefde en inzet schoongemaakt. Het blijkt echter steeds moeilijker om hier voor voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Daarbij worden er meer eisen gesteld aan de werkzaamheden door de corona pandemie. Het college van kerkrentmeesters heeft onlangs een contract afgesloten met een schoonmaakbedrijf om te kunnen blijven voldoen aan deze eisen.

Langs deze weg willen we iedereen hartelijke bedanken die jarenlang heeft meegewerkt aan het schoonhouden van onze kerk!

Namens het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad,
Gerrit Kremer.