Aanpassing Kerkdiensten: Registratie Verplicht

Volgens de laatste RIVM-regels wordt de kerken dringend geadviseerd om per dienst niet meer dan 30 bezoekers toe te laten en de gemeentezang achterwege te laten. Ook de landelijke kerk (PKN) sluit zich hierbij aan. Dit in verband met het toenemend aantal besmettingen in ons land.

Wij voelen ons genoodzaakt, hoe jammer we het ook vinden, dit advies op te volgen en dat betekent dat de registratie weer plaats gaat vinden, zoals in de maanden juli en augustus, via de website. U kunt zich daar wekelijks tot de vrijdagavond voorafgaand aan de dienst opgeven als u de eredienst van 11 oktober en volgende wilt bezoeken.

Ook is het mogelijk om op maandagavond, voorafgaande aan de bedoelde zondag, te bellen als u naar de dienst wilt komen. Telefoonnummer: 0475-571993.

Bij de ingang van de kerk zullen weer de nodige RIVM-vragen gesteld worden.