Van de predikant

Lieve gemeenteleden,

Mijn vorige stukje schreef ik onder de titel ‘Wat de toekomst brenge moge’. Inmiddels zijn we weer een paar weken verder. Gelukkig zijn sinds 13 september de wekelijkse diensten in Roermond weer hervat. We hopen dat velen van u de weg naar de kerk weer weten te vinden. En dat we daarin als kerk een veilige en gezonde omgeving kunnen bieden voor u! Wat fijn om zovelen van u alweer in de kerk te mogen begroeten en een startdienst en Heilig Avondmaal te vieren!
We zijn ook blij dat we de diensten kunnen blijven uitzenden voor hen die (nog) niet naar de kerk kunnen.
De mensen die ik daarover spreek, zijn blij met de mogelijkheid om op deze manier toch de kerkdienst bij te wonen. En met de onderlinge verbondenheid. Ik ben onder de indruk van de hoeveelheid telefoontjes, contacten, kaarten en preken die gemeenteleden de afgelopen maanden hebben rond gebracht!

Desalniettemin denk ik dat het voor sommige thuisblijvers behoorlijk pittig, moeilijk en frustrerend moet zijn-
om nog niet naar de kerk te kunnen, te moeten toezien hoe anderen wel naar de kerk gaan, kunnen zingen, samenkomen..

Het kan ook zijn dat u denkt: Waarom hoor ik nu nooit eens van … (vul in: kerk/ predikant/ ouderling/ pastorale raad/ gemeenteleden)

Deze tijd vraagt veel van ons als mensen, als gemeenschap. Het is niet alleen zo dat we weinig tijd hebben of te druk of dat acute zaken onze aandacht vragen. Het betekent soms ook dat we zelf initiatief moeten nemen, juist omdat we elkaar nog niet allemaal tegenkomen.
Voor ons allemaal zou het goed zijn om eens na te denken: Wie heb ik al een tijd niet gesproken. Wie heb ik al een tijd niet gezien? Uit welke hoek blijft het stil, gaat het goed met hem/haar/hen? Zal ik zelf eens een berichtje sturen?

Wat het voor mij als predikant lastig maakt, is dat u wel naar de diensten kunt kijken, maar dat ik, als predikant, niet het gebruikelijke contactmoment met u heb; bij de uitgang, koffie of een ander gemeentecontact.
Als u het leuk vindt om gewoon eens bij te praten, of om door te praten over een thema of iets wat u bezig houdt:
Schroom dan niet om te bellen, mailen, appen of om een afspraak te maken: Dat doe ik heel graag!
Natuurlijk op 1,5 meter afstand- en alleen bij goede gezondheid.

Zo gaan we samen, en in vertrouwen verder:

Ga met God- en Hij zal met u zijn!

Tot ziens, horens,

Hartelijke groet,

dominee Judith

ps. let u op de aangepaste contactinformatie van mijn telefoon?
De pastorie is nu alleen nog maar via het 06 nummer te bereiken.
Als u het vervelend vindt om zelf te bellen, of bang bent voor hoge kosten- stuur dan een berichtje- ik bel u graag terug!