Opinie: Voorkom afstoten ontmoetingscentrum

  • door

Als oud-voorzitter en eerste vergunninghouder van het stichtingsbestuur van het ontmoetingscentrum “het Jeugdgebouw” heb ik kennis genomen van de in gang gezette overdracht van eigendom en beheer van het ontmoetingscentrum “het Jeugdgebouw” in de richting van de “kerk”.

Een nobel streven in het licht van het verleden en bovendien toekomst gericht..

In een 60-jarig verleden onderscheid ik qua kerkgemeenschap twee fasen;

de vorming van de “Samen op Weg” Gemeente Roermond (het statuut heeft zelfs nog model gestaan voor Maastricht) en de daarop volgende geboorte van de Protestantse Gemeente Roermond.

In die periode is ook het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Kapellerlaan afgestoten.

Een belangrijk argument daartoe was voor o.a de heer J. Gravensteyn en mij de combinatie van de Minderbroederskerk en het naastgelegen ontmoetingscentrum; een unieke situatie.

Toen nog geen parkeerproblemen, nagenoeg iedereen kwam nog op de fiets.

Nog een enkeling zal zich herinneren dat het ontmoetingscentrum de voormalige Protestantse school was tot het moment dat de Willem de Zwijgerschool tot stand kwam en in gebruik werd genomen.

Het oude schoolgebouw werd ontmoetingscentrum en kreeg een eigen identiteit; een stichting..

Met vereende krachten van jongeren en ouderen is zo een beetje de huidige verschijnings- en gebruiksvorm van het ontmoetingscentrum tot stand gekomen.

Het was regelmatig het tehuis voor de jongerensoos “Stuif eens in” (vrijdagavond), de zondagsschool met drie groepen en in tijden van nood een ideale gelegenheid voor de kerkgang en anderszins voor bijeenkomsten voor de bezinning op de toekomst ten tijde van de “Samen op Weg” gemeente.

Daarnaast maakte het departement van “’t nut van het algemeen”. veelvuldig gebruik van het gebouw.

Niet zonder slag of stoot ging de “Samen op Weg” gemeente onder auspiciën van de PKN in fase 2 over in de Protestantse Gemeente Roermond.

Hoewel er in 2013 bijna schipbreuk werd geleden is de gemeente nog bijeen.

Dat neemt niet weg dat de tijden veranderen hetgeen niet onverlet laat dat het gebouw direct naast de Minderbroederskerk gelegen een enorme belangrijke rol heeft en nog vervult, kan en moet blijven vervullen voor de huidige Protestantse Gemeente Roermond zolang die bestaat.

Naast een aantal maatschappelijk gerichte bijeenkomsten van derden is te denken aan het gebruik voor gemeenteavonden, bijeenkomsten van de werkgroep WIO en zeker niet in de laatste plaats PSW, de kindernevendiensten en het jongerenwerk.

Of wordt in die activiteiten niet meer geloofd? Is er dan sprake van een sterfhuisconstructie?

Daarom deze oproep;

Voorkom het afstoten van het ontmoetiingscentrum “het jeugdgebouw” , houd of vestig indirecte of directe zeggenschap gericht op medegebruik door en voor de Protestantse Gemeente Roermond als hoofdgebruiker.

De uniciteit van het gebouwde – kerk en gebouw – , nagenoeg op één kerkelijk erf vraagt om een zwaar wegende afweging en beslissing.

Kijk rondom naar nog bloeiende gemeenten met naast een kerkgebouw in enigerlei vorm ook een verenigingsgebouw, kerkelijk centrum of iets dergelijks..

Denk in deze aan:

  • Elst waar aan velen een goede herinnering hebben door een bezoek ten tijde van de wederopstanding van onze gemeente o.l.v. Roel Knijff.
  • Wierden waar op ingetogen wijze ook rouwdiensten worden gehouden met na afloop van de begrafenis de mogelijkheid van ontmoeting
  • Gulpen met als startplaats voor de oecumenische pelgrimstocht in het Lutherjaar.
  • onze Duitse zustergemeenten.

PKN heeft onlangs PKR prominent als toekomstgerichte Kerk neer gezet, wat willen we nog meer?

Een grotere stimulans is nauwelijks denkbaar.

Ik doe deze oproep tegen de achtergrond van de recente publicaties in Contact en de Nieuwsbrief van september 2020 ten aanzien van de toekomst van het ontmoetingscentrum “het Jeugdgebouw”.

Met name de passage in de Nieuwsbrief is uitnodigend: “Een moment om de gemeente te informeren en raadplegen, is een vereiste hierin en zal nog worden ingepland”..

Met vriendelijke groet

Gerrit van Heusden.