AZC Nieuws – september

  • door

In de afbeelding hierboven – van links naar rechts: Vahideh, de heer Jonker, Richard, Ehsan, Yashar en Jawad. De kinderen zijn van Vahideh en Ehsan. Hun namen zijn Helena en Barad.

Dit bericht wordt geschreven nadat we zonet sinds lange tijd weer de eredienst mochten vieren in onze kerk. Wat een vreugde en Goddank om dan weer te mogen zingen en dan ook nog wel meteen een doopdienst. Ik weet niet hoe u dit beleefd en ervaren heeft, maar ik ben erachter gekomen dat mijn zangstem wel wat roestig is geworden.

Degenen die vanmorgen gingen, kwamen onze kerk binnen via een opgeruimde en netjes gemaakte kerktuin. Onder leiding van de heer Jonker hebben de heren Jawad, Bahman en Ehsan uit het AZC eerder de kerktuin onderhanden genomen.

Na de eredienst vanmorgen hebben ook weer AZC-ers meegeholpen om de vloer van de kerk helemaal vrij te maken. Dit om de vloer van de kerk helemaal te kunnen poetsen. Samen met Yashar, Richard, Jawad en Ehsan hebben de heren Jonker en Kremer de rieten stoelen naar boven gesjouwd, alle kunststof stoelen achter de schermen geplaatst, de banken en tafels op de zitbanken gedeponeerd dan wel in de consistorie geplaatst. Zo dienen ook de AZC-ers onze kerkgemeenschap en dragen hun steentje bij.

Waren wij blij dat we weer de erediensten samen in onze kerk mogen vieren, dat gaat misschien wel in sterkere mate op voor onze asielzoekers. Wat hebben zij de contacten met onze kerkgemeenschap en de kerkgang gemist. Alle AZC’s waren meteen aan het begin van de intelligente lockdown op slot gegaan voor buitenstaanders. De IND, rechtbanken en advocaten schorten alle werkzaamheden voor onbepaalde tijd op. Nog langer wachten was het devies. Er heerste angst en onzekerheid in de AZC’s. Hoewel het AZC Baexem nu weer voor mij toegankelijk is, is dit nog niet het geval voor de AZC’s in Echt, Grave en Heerlen.

In het begin was er alleen contact via de telefoon en whattsapp. Later sprak ik af met één of twee personen buiten het AZC om tijdens een wandeling met elkaar in gesprek te gaan. Ook de Open Kerk op dinsdagmiddag gaf de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.

Van links naar rechts: Arsalan, Mahdi, Yousef (mij kent u), Yashar, Bahman, Samareh met haar dochtertje Bahar en Jawad. De jongeman die de selfie nam is Pedro.

Nu kunnen we gelukkig wat gemakkelijker met elkaar omgaan, hoewel wel de coronaregels volgend. Ik hoop en bid dat een tweede golf achterwege blijft.

Namens de diaconie, Gerben Huberts