Diensten in september

Op 6 september zullen we de laatste regionale online-dienst hebben. Aan deze dienst werken de verschillende predikanten uit de regio mee. Er komt een einde aan een bijzondere periode: door de coronacrisis zijn we, als regionale gemeenten, elkaar gaan opzoeken en hebben we, gedurende 5 maanden (voor sommige 6), met elkaar de diensten verzorgd. Iets wat een half jaar geleden nog niet denkbaar was, werd opeens mogelijk. Heel bijzonder, bij nader inzien.

We hebben veel positieve reacties uit onze gemeente ontvangen. We zijn blij dat de diensten voor velen hebben voorzien in een behoefte en een zinvolle invulling gaven aan de zondagmorgen.

Aan het einde van deze periode willen we iedereen bedanken, die heeft meegeholpen aan het verwezenlijken van deze online-diensten. Zowel wat de voorbereiding, als ook wat de uitvoering betreft. Ook voor de mensen van de techniek een dankwoord, want zonder techniek zijn zulke diensten niet mogelijk. Het dankwoord geldt regio-breed, dus niet alleen voor onze gemeenteleden. Juist in die samenwerking zat de kracht!

Vanaf 13 september zullen alle regiogemeenten weer hun eigen fysieke diensten gaan verzorgen en wij dus ook. Daarnaast zullen de diensten vanuit onze kerk waarschijnlijk ook online uitgezonden worden, want we hopen in september onze nieuwe techniekinstallatie in gebruik te kunnen nemen.

Maar daarover houden we u op de hoogte in onze nieuwsbrief en op de site. Houd u deze informatie dus goed in de gaten.

Truus Spoelstra.