Meteen naar de inhoud

Verslag Vergadering Kerkenraad (15 april & 26 mei 2020)

 1. Uit de evaluatie komt naar voren dat de regionale online-diensten positief worden ontvangen. De nieuwe vorm vraagt nog om verdere verfijning –met name de techniek- maar het coronavirus heeft in korte tijd regiodiensten mogelijk gemaakt, dat mag bijzonder heten.
 2. Voor wat betreft de online Zoom-diensten en digitaal koffie/thee drinken is het nog experimenteren met juiste vorm in combinatie met regionale online dienst, maar het elkaar (online) ontmoeten wordt als erg prettig ervaren.
 3. Aankomende tijd zal de vertaalslag weer meer gemaakt gaan worden naar fysiek elkaar ontmoeten. Daarvoor zal eerst het gebruiksplan opgesteld moeten worden. Streven is om per 14 juni 2020 weer te starten met fysieke diensten.
 4. Er wordt afgesproken dat de bloemengroet weer wordt opgepakt.
 5. Collecteren wordt tijdens de regionale dienst op de manier gedaan die gebruikelijk is binnen de eigen gemeente. Wel blijkt dat de collectes zijn teruggelopen. Er komt een nieuwsbericht in het Contact.
 6. Er wordt besloten dat de nieuwsbrief de aankomende tijd frequenter verschijnt om de communicatie naar de gemeente ten tijde van het coronavirus optimaal te houden.
 7. Diaconaal werk loopt ten tijde van corona zoveel mogelijk door.
 8. Bij de diaconie zal een taakdrager de gelederen komen versterken
 9. Dienstenrooster 2021 is akkoord
 10. Concept jaarrekening CvK wordt besproken
 11. Er wordt een projectgroep opgestart om het gebruiksplan te maken voor diensten met meerdere personen om te voldoen aan de RIVM-maatregelingen rondom het coronavirus.
 12. Het gemeenteweekend 2020 wordt geannuleerd i.v.m. het coronavirus. Nieuwe data 2021 worden besproken.
 13. Controlecommissie voor jaarrekening 2019 van de diaconie wordt vastgesteld.
 14. Het geloofsdoek wordt tijdelijk opgesteld in de kerk.
 15. Vijf gemeenteleden hebben een eigen contactpersoon toebedeeld gekregen voor extra omzien in tijden van corona.

Datum eerstvolgende kerkenraadsvergadering 2 september om 19.30 uur.

Ermie van Tiel

Scriba