Van de predikant – Waar twee of drie in mijn Naam samenkomen…

Lieve lezers, lieve gemeenteleden,
Ook elders vindt u een oproepje met deze titel.
Enerzijds omdat dit eeuwenlang christenen samenbracht, in kleine of grote groepen.
Maar ook omdat het ons in deze periode richting kan geven hoe we in deze maanden weer voorzichtig stappen kunnen nemen om fysiek en in de kerk bij elkaar te komen in plaats van alleen thuis:
Want geloven is persoonlijk, maar nooit alleen!
De afgelopen maanden hebben we, heeft u, noodgedwongen dat op afstand, via de telefoon, internet of chat gedaan.
Sinds 1 juni zijn de maatregelen versoepeld tot fysieke (kerk)bijeenkomsten tot 30 mensen en vanaf 1 juli 100 (voor zover mogelijk). Dat maakt dat een speciale corona-commissie en de kerkenraad niet stil hebben gezeten, om een gebruikersplan voor onze kerkruimte en fysieke kerkdiensten voor te bereiden.
Inmiddels zijn de voorbereidingen zover dat we hopen tijdens de eerste regionale dienst in de Minderbroederskerk ook weer gemeenteleden te mogen ontvangen, dat is 12 juli. Ook zijn we aan het kijken of we een week ervoor, 5 juli, proef kunnen draaien met een eenvoudigere dienst van schrift en gebed.
De afgelopen weken heb ik zo her en der geïnformeerd of u ook daadwerkelijk hoopt te komen, als dat weer mogelijk zou zijn. En, begrijpelijkerwijs, is daar onder verschillende leeftijdsgroepen ook terughoudendheid of voorzichtigheid. Ieder van u heeft zijn of haar eigen beweegredenen om nog niet naar een kerkdienst te komen, waar misschien wel een groep van 50 of 70 of uiteindelijk 90 mensen zullen zijn.
Dat heeft mij als predikant doen nadenken over ‘hoe wij dan toch fysiek bijeen kunnen komen’ als dat voor u nog niet in de kerk kan. En al denkende, peinzende, schrijvende kwamen die woorden uit Mattheus bij mij boven:
“Waar twee of drie in mijn Naam samen zijn, daar ben ik in hun midden, zegt Jezus” (Mattheus 18, vers 20)
Voor velen is de zondag de laatste maanden soms ook een wat lange en eenzame dag omdat de reguliere activiteiten en ook de gebruikelijke kerkgang nog niet kan. Daarom doen we graag dit idee aan de hand: Om eens in uw eigen netwerk of wijk na te gaan, wie u zou kunnen uitnodigen om op zondagmorgen (of ander moment in de week) samen naar de kerkdienst te kijken. Wellicht iemand zonder internet? Of degene met wie u alweer voorzichtig/ buiten/ op afstand afspreekt, of degene met u normaal gesproken samen naar de kerk rijdt? Probeer het eens uit, wellicht brengt het u beiden iets waarin u gezamenlijkheid, onderlinge verbondenheid en gemeenschap ervaart?
Zo denken we als kerkenraad ook na over de mogelijkheid van Heilig Avondmaal: Een Avondmaal dat zowel in de kerk als in verbondenheid thuis gevierd kan worden. We kunnen ons voorstellen dat het thuis fijner is om met enkele mensen samen Avondmaal te vieren dan alleen (bij het kijken van de digitale of regioviering). We horen graag uw mening daarover zodat we hierover een besluit kunnen nemen en dit kunnen voorbereiden. Hierover kunt u uw mening kenbaar maken aan de predikant en/ of voorzitter, of diaconie.
Zomerse groet,
ds Judith

Bereikbaarheid pastorie & zomervakantie

In de weken tussen 18 juli en 16 augustus ben ik vrij en hopelijk heerlijk aan het bijkomen van een enerverende en uitdagende corona-periode. Mocht u in deze periode behoefte hebben aan pastorale bijstand dan kunt u contact opnemen met de pastorale raad. In het geval van crisispastoraat of (dreigend) overlijden kunt u scriba Annemarie Vriezen benaderen voor een vervangende predikant uit de regio.
Helaas is de kwaliteit en bereikbaarheid van de vaste telefoonlijn in de pastorie onvoldoende. De afgelopen jaren hebben we verschillende alternatieven geprobeerd, maar helaas zonder verbetering. Mocht u naar de vaste lijn bellen van de pastorie en geen gehoor krijgen, of een slechte verbinding: probeer dan gerust het mobiele nummer wat bij de contactgegevens van de predikant staat!