Weer naar de kerk!

De kerken mogen weer open voor de reguliere diensten op de traditionele manier, maar dat kan alleen maar binnen strakke coronaregels. Ook voor onze kerk hebben we die regels vastgesteld. Om eraan te wennen en er goed mee te kunnen werken hebben we op 5 juli al een eenvoudige viering (dienst van Schrift en gebed) gepland voor max 30 personen. Er is naast een liturgisch team ook een operationeel team aanwezig om er zorg voor te dragen dat alles binnen de afgesproken richtlijnen verloopt.

Wilt u dit meebeleven meldt u/jij aan op uiterlijk 3 juli via deze link. U krijgt dan van ons een bevestiging.

Mocht het aantal van 30 personen worden overschreden dan moeten we uw aanmelding in petto houden tot een volgende keer.

Wees welkom!

P.S. In de Minderbroederskerk staan reguliere diensten gepland op 12 juli en 23 augustus. De overige zondagen zijn er online regiodiensten.